Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reversible Serebral Vazokonstrüksiyon Sendromu Bir Olgu.

Türk Nöroradyoloji Derneği 27.Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2018, sa.3, ss.3

Duallumen Balon Kateter ile Spinal Dural Arteriovenöz Fistül Embolizasyonu.

Türk Nöroradyoloji Derneği 27.Yıl Yıllık Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2018, sa.5, ss.5

Ekstraadrenal sempatik paraganglioma olgusu

38.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 04 Kasım 2017

Testisin psödotümoral lezyonları

38.TÜRK RADYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2017

Nadir bir olgu: memede psödoanevrizma

38.TÜRK RADYOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2017