Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kurumsal İtibarın Sosyal Medya Üzerinden Aktarımı: Sektör Liderlerinin Twitter Yönetimi Üzerine Bir Araştırma

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.5, ss.34-57, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Çevrimiçi Medya İlişkileri: Kurumsal Web Sayfalarına Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (UHİVE), 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Corporate Reputation Through Social Media: A Research On Twitter Management Of Sector Leaders

Gumushane University E-journal of Faculty of Communication (E-Gifder), cilt.5, ss.34-57, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Bilgi Toplumu ve Dijital Uçurum

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E- Dergi), 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Interpretation Of Knowledge Societies And Digital Gap’xxs Elements By Countries Gross National Product Values: A Case Study

The Journal of Inonu University Faculty of Communication, cilt.1, ss.102-118, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Corporate Communication by Web Sites: An Analysis of Advertising Agencies’ Web Sites in terms of Usability and Content

International Conference on Computers in Management and Business (ICCMB 2018), Oxford, İngiltere, 25 - 27 Mayıs 2018

Online Media Relations: A Research On Corporate Websites’

2. International Congress on Media Studies, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2016

Usage of Virtual Environment in Terms of Public Relations Professional Associations: A Research on Public Relations Associations’ Websites

21st International Conference on Corporate and Marketing Communications, Londrina, İngiltere, 7 - 08 Nisan 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

International Public Relations Practices and Approaches

A Research on Corporate Reputation of Global Companies, Umut Tuncer, Editör, Peter Lang, ss.191-213, 2018
Link