Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilgi Toplumu ve Dijital Uçurum

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E- Dergi), 2016

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Corporate Communication by Web Sites: An Analysis of Advertising Agencies’ Web Sites in terms of Usability and Content

International Conference on Computers in Management and Business (ICCMB 2018), Oxford, İngiltere, 25 - 27 Mayıs 2018

Online Media Relations: A Research On Corporate Websites’

2. International Congress on Media Studies, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2016

Usage of Virtual Environment in Terms of Public Relations Professional Associations: A Research on Public Relations Associations’ Websites

21st International Conference on Corporate and Marketing Communications, Londrina, İngiltere, 7 - 08 Nisan 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

International Public Relations Practices and Approaches

A Research on Corporate Reputation of Global Companies, Umut Tuncer, Editör, Peter Lang, ss.191-213, 2018
Link