Araştırma Alanları

 • Tıp

 • Sağlık Bilimleri

 • Temel Tıp Bilimleri

 • Biyokimya

 • Kimya

 • Biyokimya

 • Aminoasitler

 • Enzim Kinetiği

 • Hormonların Biyokimyası

 • Protein Kimyası

 • Vitaminler

 • Temel Bilimler