Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Beyin Omurilik Sıvısında Igg Ve Igm Analizi İçin Nefelometrik Yöntem Yerine Türbidimetrik Yöntem Kullanılabilir Mi?

Uluslararası Katılımlı XVII. Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 01 Mayıs 2017

Dokuz Eylül Üniversitesi Merkez Laboratuvarında Çalışılan İdrarda 5'li Toksikolojik Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 16. Klinik Biyokimya Kongresi ve IATDMCT Regioanal Meeting, Aydın, Türkiye, 05 Mayıs 2016