Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1991 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2000 - 2011Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1994 - 2000Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1992 - 1994Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2009 - 2011Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2000 - 2006Dekan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Yönetilen Tezler

 • Orta evre kronik obstrüktif akciğer hastalığında uzun etkili antikolinerjik ile inhale steroid-uzun etkili beta agonistlerin etkinlik ve güvenliliklerinin karşılaştırılması, SAYINER A. , P.TAŞKIRANLAR(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2013
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmesinde optimal sistemik kortikosteriod kullanımı, SAYINER A. , Y.ÇEVİKER(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2011
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmelerinde atipik bakteriyel enfeksiyonların rolü, SAYINER A. , S.ÜRKMEZ(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2010
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı infektif alevlenmeleri, SAYINER A. , M.SEZAİ(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 2000
 • Pulmoner embolide transtorasik doppler ekokardiografinin tanı değeri, SAYINER A. , C.KAYALAR(Öğrenci), Tıpta Uzmanlık, 1998