Genel Bilgiler

Biyografi

1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladı. Üniversite eğitimine Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde başladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Sovyetler Birliği Döneminde Karaçay ve Balkarlar” adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini 1997 yılında tamamladıktan sonra doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda “Kuzey Kafkasya’da Osmanlı-Rus Mücadelesi (1780-1812)” adlı çalışması ile 2005 yılında tamamladı.

Akademik hayatına 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan Temizkan, 2006 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında Yakınçağ Tarihi alanında doçent unvanı kazanan Temizkan, 2016 yılında aynı enstitüde bir yıl müddetle müdür yardımcılığı görevi yaptı. Halen Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Çalışma alanı Kafkasya Tarihi olmakla birlikte Osmanlı-Rus İlişkileri, Osmanlı-Lehistan İlişkileri ve İktidarın Kendini Meşrulaştırma Yöntemleri gibi konulara da ilgi duymakta ve araştırmalar yapmaktadır. Doktora tezini hazırlarken araştırmalarda bulunmak ve Rusçasını geliştirmek amacıyla devlet bursu imkânıyla 2004-2005 eğitim öğretim yılında Moskova’da Puşkin Enstitüsü’nde bulunmuştur. 2007-2008 Öğretim yılında ise Kafkas-Rus Mücadelesinde Polonyalı Birliklerin Rolü isimli bir TÜBİTAK araştırma proje münasebetiyle yine devlet bursu ile Varşova üniversitesinde bulunmuştur.  Yayımlanmış bir kitabı bulunan Temizkan’ın çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. 2006 yılından beri Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olup evli ve iki çocuk sahibidir. 

Kurum Bilgileri

Birim
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Bölüm
Türk Dünyası Araştırmaları
Ana Bilim Dalı
Türk Tarihi Ana Bilim Dalı

İletişim