Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RESEARCH ON THE POSSIBILITIES OF USING SOME ESSENTIAL OILS ON CONTROL OF DAMPING-OFF AND SEEDLING ROOT ROT OF COTTON

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, sa.3, ss.1823-1828, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

HEAVY METAL CONTENTS OF AEGEAN REGION TOBACCOS ACCORDING TO QUALITY GROUPS AND STALK POSITION

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, cilt.18, sa.1, ss.92-99, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Research on Germination and Emergence Performance Enhancing Treatments on Sage (Salvia spp.) Species

Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.504-510, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kapari Tohumlarının Çimlenmesinin İyileştirilmesinde Farklı Tohum Uygulamalarının Etkisinin Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Ziraat fakültesi, cilt.4, ss.433-440, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biber (Capsicum annuum L.) ve Patlıcan (Solanum melongena L.) Tohumlarının Fidelik Performanslarının İyileştirilmesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.333-340, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konvansiyonel ve Organik Tarım Koşullarında Bazı Soya Çeşitlerinin Performansları

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.47, sa.1, ss.87-96, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Tarımında Tohumun Stratejik Önemi

Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Temmuz-Ağustos 2009, Sayı: 188, s:30-38, Ankara, (2009)., cilt.8, ss.30-38, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Alternative Vigor Test For Cold Test in Maize

27th ISTA Congress Seed Symposium, 13-21 May 2004, Budapest- Hungary, Abst. No; 102, p; 78, 2004., ss.78, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Vigour Test for Sweet Corn:Single Count Radicle Emergence

Seed Scince and Archaeobotanical Research in Anatolia, 23 - 27 Eylül 2019

Investigation on the Improvement of Germination and Seedling Emergency Performances on Some Oriental Type Tobacco Seeds.

International Conference on Agriculture Forest Food Sciences and Technologies ICAFOF Cappadocia/TURKEY, 15 - 17 Mayıs 2017

Bazı kimyasal uygulamalarının yonca Medicago sativa L tohumlarında çimlenme ve çıkış performanslarının iyileştirilmesine etkileri üzerine araştırmalar

Bazı kimyasal uygulamalarının yonca (Medicago sativa L.) tohumlarında çimlenme ve çıkış performanslarının iyileştirilmesine etkileri üzerine araştırmalar, Diyarbakır, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2014, ss.378-380

Tohum Kalite Özelliklerinin İyileştirilmesinde Tohum Kaplama Uygulamalarından Yararlanma Olanaklarının Araştırılması

Türkiye 5.Uluslaraarası katılımlı Tohumculuk Kongresi, 19-23 Ekim, 2014. Diyarbakır, Diyarbakır, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2014, ss.232-237

Pervane Vinca rosea ve İpek çiçeği Portulaca grandiflora türlerinde farklı tohum uygulamalarının çimlenme ve çıkış ile fide kalitesi üzerine etkileri

Türkiye 5.Uluslaraarası katılımlı Tohumculuk Kongresi, 19-23 Ekim, 2014. Diyarbakır, Diyarbakır, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2014, ss.238-243

Functional Comparison of WEB, LISTSERV and DISCUSSION GROUPS in Agro-informatics. "Agbiyotek Case"

Information Technology in Agriculture, Food and Environment, İzmir, Türkiye, 07 Ekim 2003, ss.426-429

Kitap & Kitap Bölümleri

Tohumculukta Deneme Tekniği

Tohum Bilimi ve Teknolojisi II, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, lker, E., Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.751-820, 2005

Denemelerin Bilgisayarda Değerlendirilmesi

Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, lker, E., Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.821-876, 2005

Tohumculukta Bilgisayar Uygulamaları

Tohum Bilimi ve Teknolojisi Cilt II, Eser B, Saygılı H, Gökçöl A, lker, E., Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.713-750, 2005

Diğer Yayınlar