Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Saccadic and Smooth Pursuit Eye Movements at an Early Stage of Essential Tremor

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.33, ss.552-558, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diagnostic value of "dysphagia limit" for neurogenic dysphagia: 17 years of experience in 1278 adults.

Clinical neurophysiology : official journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, cilt.126, ss.634-43, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Gerstmann Syndrome A Frequent Pathology Presenting With A Rare Symptomatology

Journal Of Neurological Sciences-Turkish, cilt.29, ss.836-840, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Single-fiber EMG in Meniere's Disease

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.29, ss.42-45, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Efficacy of Low-dose Pramipexole Augmentation in the Treatment of Refractory Psychotic Depression Complicated with Tardive Dyskinesia: A Case Report

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.21, ss.353-355, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Unilateral rhythmic testicular movements

CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY, cilt.112, ss.733-736, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Post-ischemic Holmes' tremor of the lower extremities

JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.256, ss.2079-2081, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of etiology and topography of lesion on body temperature at stroke onset

Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, cilt.10, ss.150-156, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Primary medullary haemorrhage with intractable hiccup

Journal Of Neurology, cilt.245, ss.620-622, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Myoclonic status epilepticus in six patients without epilepsy

EPILEPSY & BEHAVIOR CASE REPORTS, cilt.7, ss.10-13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parkinson Hastalarında Antipsikotik Kullanımı

Ege Tıp Dergisi, cilt.51, ss.99-102, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demansta Uygunsuz seksüel davranışlar ve tedavi yaklaşımları

Yeni Symposium Journal, cilt.45, ss.62-73, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SERVİKAL DİSTONİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR YÖNTEM

55, Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 21 Kasım 2019, ss.48

Human APRIL, FGF-21 and adhesion molecules in older patients with diabetes mellitus in relation with cognitive function

15th International Congress of the European Geriatric Medicine Society, Krakow, Polonya, 25 - 27 Eylül 2019, cilt.10, ss.1-325 Creative Commons License

Esansiyel tremorda Servikal Vestibüler Evoked Myojenik Potansiyeller

13.Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.4-5

Can brittle dyskinesia be one of the causes of Twiddler syndrome inDeep Brain Stimulation?

International Congress of Parkinson’xxs Disease and Movement Disorders, 5 - 09 Ekim 2018

Malignant neuroleptic syndrome following a sudden deep brain stimulation battery drain: Report of two cases

INTERNATİONAL CONGRESS OF PARKİNSON'S DISEASE AND MOVEMENT DİSORDERS, Hongkong, Hong Kong, 05 Ekim 2018, ss.272

Is customized vestibular rehabilitation effective in patients with Parkinson's disease?

1st Congress of the European-Academy-of-Neurology, Berlin, Almanya, 20 - 23 Haziran 2015, cilt.22, ss.668

10 Kore Akantositoz olgusunda klinik sonuçlarımız

50. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Ataksi Okulomotor Apraksi Tip 2 İki olgu sunumu

50. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya, Antalya, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Retina hastalıklarında Charles Bonnet sendromunun prevalansı ve karakteristikleri

Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongre Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2014

ALS de nörojenik orofarengial disfajinin klinik ve elektrofizyolojik izlemi

29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi Antalya, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Asetil kolin esteraz inhibitörleri single fiber EMG sonucunu değiştirirmi

27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. Muğla., Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2011

İzole yüzeyel peroneal duysal sinir nöropatili olgu

27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. Muğla, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2011

ALS tanısında torakal paraspinal ve kranial kasların kullanımı

26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi . Antalya., Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2010

Holmes tremorlu bir olgu

44. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya., Türkiye, 11 - 16 Kasım 2008, cilt.256, ss.2079-2081

Anti Hu antikorlarıyla giden paraneoplastik polinöropati

45. Ulusal Nöroloji Kongresi. Antalya, Türkiye, 10 - 15 Kasım 2009

A study on basic frequency of orthostatic tremor

13th European congress of clinical neurophysiology, 4 - 08 Mayıs 2008

Sensory conductıon study of femoral nevre

13th European congress of clinical neurophysiology, 4 - 08 Mayıs 2008

Alzheimer hastalığındaki apati üzerine modafinilin etkisi (Kongre Bildiri Özetleri Kitabı)

41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık 2005, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 05 Aralık 2005

Does apolipoprotein E ?4 allele affect neurobehavioral status after on-pump coronary artery bypass grafting?

18th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, Praque, Çek Cumhuriyeti, 25 Mayıs 2003, ss.22

Kitap & Kitap Bölümleri

ALZHEİMER HASTALIĞI

ALZHEİMER HASTALIĞINDA TANI KRİTERLERİ VE GENEL KLİNİK ÖZELLİKLER, FATMA Z KUTAY, Editör, EGE ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, 2000