Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Patient with hemophilia A carrier developing FVIII inhibitör after recombinant FVIII therapy.

11th Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Allied Disorders 2018, Madrid, İspanya, 07 Şubat 2018, ss.80