Ögrenim Bilgisi


Doktora
1999 - 2004
Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deri Teknolojisi, Türkiye

Yüksek Lisans
1995 - 1999
Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deri Teknolojisi, Türkiye

Lisans
1991 - 1995
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Deri Teknolojisi, Türkiye

Yaptığı Tezler

Doktora, Modifiye Edilmiş ve Edilmemiş Kollagen Hidrolizatlarının Yaş Bitim İşlemlerinde Kullanılabilirliği Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Deri Teknolojisi, 2004
Yüksek Lisans, Kromla Tabaklanmış Deri Atıklarından Kromun Uzaklaştırılması Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Deri Teknolojisi, 1999

Akademik Unvanlar / Görevler


Prof.Dr.
2016 - Devam Ediyor
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.
2010 - 2016
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr.
2006 - 2010
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi
1999 - 2006
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi
1997 - 1999
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Deri Teknolojisi Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. Ocak B., Aslan A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Budama Atıklarından Elde Edilen Hidrolizat İle Üretilen Filmlerin Fiziksel ve Bariyer Özellikleri Üzerine Farklı Plastikleştiricilerin Etkisinin Araştırılması, 2018 - 2020
 2. ASLAN A., BAŞARAN B., YILMAZ O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, KÖPÜK KESİCİ EMÜLSİYONLARLA DERİ ÜRETİMİNDE YÜZEYAKTİF MADDE UYGULAMALARINDA İŞLEM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI, 2017 - 2020
 3. ASLAN A., Gürsoy E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ANTİBAKTERİYEL VE ANTİFUNGAL ÖZELLİKTE POLİMERİK NANOMALZEMELERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE DERİ ENDÜSTRİSİNDE KULLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2017 - 2019
 4. BAŞARAN B., ASLAN A., KALENDER D., SAĞLAM M., YORGANCIOĞLU A., YILMAZ B., DANDAR U., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, E.Ü. DERİ MÜH.BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMAİŞLETMESİ VE BÖLÜM LABORATUVARLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR BERTARAFININ SAĞLANMASINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR, 2016 - 2019
 5. ASLAN A., Altunbaş C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, DERİ ATIK SUYUNDAN MİKROKİRLETİCİLERİN GİDERİMİ İÇİN FARKLI MORFOLOJİK YAPIDAKİ ENZİM BAĞLI POLİMERLERİN KULLANIM POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI", 2015 - 2018
 6. AKGÖL S., ASLAN A., TÜBİTAK Projesi, Yeni Nesil Mikron-Ağ Yapılı Polimerik Membran Sistemleriyle Deri Atık Sularından Kromun ve Asit Boyanın Uzaklaştırılması, 2015 - 2017
 7. Ocak B., Gülümser G., Aslan A., Yaşa İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mikrokapsül Katkılı Kolajen Hidrolizatı Filmlerinin Antimikrobiyal Etkinliklerinin Uzatılması Üzerine Araştırmalar, 2014 - 2016
 8. ASLAN A., TÜBİTAK Projesi, TİO2-SİO2 NANOKOMPOZİT ÜRETİMİ VE DERİ FİNİSAJINDA KULLANIMI İLE DERİNİN BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, 2014 - 2016
 9. Bozacı E., Gülümser T., Gülümser G., Demir A., Özdoğan E., Aslan A., Adıgüzel Zengin A. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Deri Materyallere Uygulanan Atmosferik Plazma İşlemi Sonucu Özelliklerin İncelenmesi Sonucu Karekterizasyonu, 2013 - 2016
 10. ASLAN A., TÜBİTAK Projesi, DERİ ATIK SULARINDAN CR(III) UZAKLAŞTIRILMASINA YÖNELİK NANOTEKNOLOJİK BİR YAKLAŞIM, 2014 - 2015
 11. Ocak B., Gülümser G., Yaşa İ., Aslan A., Karavana H. A. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Katı Deri Atıklarından Elde Edilen Protein Ürünlerinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Madde İçeren Film Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2010 - 2014
 12. Duran K., Sarı Ö., Zengin G., Yılmaz O., Adıgüzel Zengin A. C. , Özgünay H., Bitlisli B. O. , Başaran B., Gülümser G., Afşar A., et al., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, TEKSTİL ve DERİ SANAYİ DOKTORA PROGRAMI PROJESİ, 2007 - 2013
 13. ASLAN A., OCAK B., Desteklenmiş Diğer Projeler, NEW TECHNİQUES ON PRESCRİBİNG, DESİGN AND MANUFACTURE OF MEDİCAL DEVİCES FOR THE CONSERVATİVE TREATMENT OF FOOT PATHOMECHANİCS, 2010 - 2012
 14. Afşar A., Gülümser G., Bitlisli B. O. , Başaran B., Bayramoğlu E. E. , Aslan A., Mutlu M. M. , Özgünay H., Karavana H. A. , Zengin G., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Öğrenci Uygulamalarında Üretilen Derilerin Kalite Özelliklerinin İncelenmesi, 2010 - 2011
 15. Aslan A., TÜBİTAK Projesi, KROM ILE TABAKLANMIŞ DERİ ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN KOLLAGEN HİDROLİZATLARIN MİKROKAPSÜLASYON PROSESİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2010 - 2011
 16. Aslan A., Gülümser G., TÜBİTAK Projesi, Krom ile Tabaklanmış Deri Atıklarından Elde Edilen Kollagen Hidrolizatların Mikrokapsülasyon Prosesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2009 - 2010
 17. Afşar A., Gülümser G., Aslan A., Ocak B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kollagen Hidrolizatları ile Oksazolidinin Deri İşlentisinde Birlikte Kullanılabilirliği Üzerine Araştırmalar, 2005 - 2008
 18. Bitlisli B. O. , Başaran B., Aslan A., Zengin G., Sarı Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Devekuşu Derisi Üretim Teknolojisi Üzerine Bir Araştırma, 2004 - 2006

Ödüller

 1. ASLAN A., Bilimsel Araştırma Ödülü, Antiaging ve Estetik Tıp Derneği, Kasım 2008

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma Jürisi, Ege Üniversitesi, Haziran, 2017

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Effect of Argon Atmospheric Pressure Plasma (APP) Treatment on the Properties of Sheep Leathers and Wastewater of the Retanning Processes
  AÇIKEL S. M. , ÇELİK C., Kaygusuz M., ASLAN A.
  JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.104, ss.120-128, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. A New Approach for Bating: Reactive Red 120 Dye Attached Poly (Hema) Nanoparticles
  ACIKEL S. M. , ASLAN A., TURKER E., AKGÖL S.
  JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.103, ss.99-107, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Innovative Application of Dye Ligand-Attached Nanoparticles for Bating
  ACIKEL S. M. , ASLAN A., AKGÖL S., TURKER E.
  Journal Of The Society Of Leather Technologists And Chemists, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. Leather Surface Refinement with Application of the TiO2-SiO2 -GLYMO Nanocomposite and Lacquer Coating
  KAYGUSUZ M., IŞIK N. O. , MEYER M., ASLAN A.
  JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.102, ss.234-240, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. Modification of Leather Surface with Atmospheric Pressure Plasma and Nanofinishing
  Kaygusuz M. (. , MEYER M., JUNGHANS F., ASLAN A.
  POLYMER-PLASTICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING, cilt.57, ss.260-268, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 6. The Effect of TiO2-SiO2 Nanocomposite on the Performance Characteristics of Leather
  Kaygusuz M. K. , MEYER M., ASLAN A.
  MATERIALS RESEARCH-IBERO-AMERICAN JOURNAL OF MATERIALS, cilt.20, ss.1103-1110, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 7. Removal of Acid Black 210 Dye from Leather Dyeing Effluent using Spherical Particles of P(HEMA-GMA)IDA-Cr(III) Hydrogel Membrane
  Acikel S. M. , Senay R. H. , AKGOL S., ASLAN A.
  JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.101, ss.135-142, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 8. Surface Activation and Coating on Leather by Dielectric Barrier Discharge (DBD) Plasma at Atmospheric Pressure
  Koizhaiganova M., MEYER M., JUNGHANS F., ASLAN A.
  JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.101, ss.86-93, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 9. Dye Incorporated Nanopolymers and their Application to Leather Wastewater: A Study of Removal of Cr(III) Ions
  Acikel S. M. , FEYZIOGLU E., Kuru C. I. , TURKER E., ASLAN A., Uygun D. A. , AKGOL S.
  JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.100, ss.208-215, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 10. Reduction of Yellowing Effect on Leathers with UV Absorber Benzophenone-4
  Acikel S. M. , ASLAN A.
  JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.100, ss.31-38, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 11. Properties of Metal and Metal-Gas Hybrid Ion Implanted Chrome-tanned Leather Surfaces
  ASLAN A., Oztarhan A., Acikel S. M. , Oks E., NIKOLAEV A. G.
  JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.99, ss.209-215, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 12. Antimicrobial Activity of Chrome-tanned Leathers Treated with Chitosan Formate
  OCAK B., YAŞA İ., ASLAN A.
  JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.99, ss.238-244, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 13. A new morphological approach for removing acid dye from leather waste water: Preparation and characterization of metal-chelated spherical particulated membranes (SPMs)
  SENAY R. H. , GOKALP S. M. , TURKER E., FEYZIOGLU E., ASLAN A., AKGÖL S.
  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, cilt.151, ss.295-302, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 14. DETERMINING THE HEAVY METAL CONTENTS OF NATURAL AND ARTIFICIAL UPHOLSTERY LEATHERS
  ASLAN A., Uzum N. O. (.
  TEKSTIL VE KONFEKSIYON, cilt.25, ss.33-37, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 15. Use of Silk Hydrolysate in Chrome Tanning
  Aslan G. I. , GÜLÜMSER G., OCAK B., ASLAN A.
  JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.98, ss.193-198, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 16. Improved Dyeing Properties of Chrome-Tanned Leathers and Parameters of the Waste Water Using Chitosan Formate
  Aslan A.
  EKOLOJI, cilt.23, ss.75-82, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 17. EFFECTS OF ATMOSPHERIC PRESSURE PLASMA TREATMENTS ON VARIOUS PROPERTIES OF LEATHERS
  ACIKEL S. M. , ASLAN A., ÖKSÜZ L., Aktan T.
  JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION, cilt.108, ss.266-276, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 18. ASSESSMENT OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF NATURAL LEATHERS TREATED WITH Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf EXTRACTS
  TURKAN M. F. , ASLAN A., YAPICI A. N. , Yapici B. M. , BİLGİ S. T.
  TEKSTIL VE KONFEKSIYON, cilt.23, ss.176-180, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 19. Improving the Dyeing Properties of Vegetable Tanned Leathers Using Chitosan Formate
  Aslan A.
  EKOLOJI, cilt.22, ss.26-35, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 20. EVALUATION OF CHROME-TANNED LEATHER SOLID WASTES AS LUBRICATING FILLER AGENTS
  ASLAN A., GÜLÜMSER G.
  TEKSTIL VE KONFEKSIYON, cilt.21, ss.405-409, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 21. UTILIZATION OF CHROMIUM-TANNED LEATHER SOLID WASTES IN MICROENCAPSULATION
  Ocak B., Aslan A., Gülümser G.
  JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION, cilt.106, ss.232-238, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 22. HEAVY METAL CONTENTS OF BOOTEE LEATHERS TANNED WITH DIFFERENT PROCESS RECIPES
  KARAVANA H. A. , BAŞARAN B., ASLAN A., BİTLİSLİ B. O. , GÜLÜMSER G.
  TEKSTIL VE KONFEKSIYON, cilt.21, ss.305-310, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 23. PHYSICAL AND ANTIMICROBIAL CHARACTERISTICS OF ALOE VERA TREATED SPLIT SUEDE LEATHER
  BİTLİSLİ B. O. , YAŞA İ., ASLAN A., Cadirci B. H. , BASARAN B.
  JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION, cilt.105, ss.34-40, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 24. A STUDY ON USABILITY OF COLLAGEN HYDROLYSATE ALONG WITH OXAZOLIDINE IN LEATHER PROCESSING
  Afsar A., Gülümser G., Aslan A., Ocak B.
  TEKSTIL VE KONFEKSIYON, cilt.20, ss.37-40, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 25. Determination of Heavy Metal Toxicity of Finished Leather Solid Waste
  Aslan A.
  BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.82, ss.633-638, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 26. Distribution of Cr (III) and Cr (VI) in chrome tanned leather
  BAŞARAN B., ULAS M., BİTLİSLİ B. O. , ASLAN A.
  INDIAN JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY, cilt.15, ss.511-514, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 27. Utilization of collagen hydrolysate in keratinase production from Bacillus subtilis ATCC 6633
  Aslan A., Karavana H. A. , GÜLÜMSER G., YAŞA İ., Cadirci B. H.
  JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION, cilt.102, ss.129-134, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 28. Heavy metal contents of various finished leathers
  BAŞARAN B., ISCAN M., BİTLİSLİ B. O. , ASLAN A.
  Journal Of The Society Of Leather Technologists And Chemists, cilt.90, ss.229-234, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 29. Heavy metal contents of various finished leathers
  BAŞARAN B., İŞCAN M., Bitlisli B. O. , Aslan A.
  JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.90, ss.229-234, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 30. Increased chromium tanning efficiency with collagen hydrolysates
  Aslan A., Gueluemser G., Ocak B.
  JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.90, ss.201-204, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 31. Importance of using genuine leather in shoe production in terms of foot comfort
  BİTLİSLİ B. O. , KARAVANA H. A. , BAŞARAN B., ASLAN A.
  JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.89, ss.107-110, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 32. Importance of using genuine leather in shoe production in terms of foot comfort
  BİTLİSLİ B. O. , KARAVANA H. A. , BAŞARAN B., Aslan A.
  JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.89, ss.107-110, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 33. Some Physical and Chemical Properties of Ostrich Skins and Leathers
  BİTLİSLİ B. O. , BAŞARAN B., Özcan S., ASLAN A., ZENGİN G.
  Indian Journal Of Chemical Technology, cilt.11, ss.654-658, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 34. Some physical and chemical properties of ostrich skins and leathers
  BİTLİSLİ B. O. , BAŞARAN B., SARI Ö., ASLAN A., ZENGİN G.
  Indian Journal Of Chemical Technology, cilt.11, ss.654-658, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
 35. Some physical and chemical properties of ostrich skins and leathers
  Bitlisli B. O. , BAŞARAN B., SARI O., ASLAN A., ZENGİN G.
  INDIAN JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY, cilt.11, ss.654-658, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 36. Some Physical and Chemical Properties of Ostrich Skins and Leather
  BİTLİSLİ B. O. , BAŞARAN B., SARI Ö., ASLAN A., ZENGİN G.
  Indian Journal of Chemical Technology, cilt.11, ss.654-658, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Influence of Crosslinking Agent Concentration on The Microencapsulation Parameters of Collagen Hydrolysate-Walled Microcapsules
  ASLAN A., OCAK B.
  International Journal of Research in Science, cilt.4, ss.12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 2. The Flame Retardant Effect Of Tributyl Phosphate On The Leathers
  AÇIKEL S. M. , ÇELİK C., GÜLTEK A. S. , ASLAN A.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH, cilt.6, ss.44-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 3. Eldivenlik Mamul Derilerin Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi
  ASLAN A.
  Hayvansal Üretim, cilt.52, ss.44-48, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 4. The Promising Emulsion Formulations of Ostrich Oil Produced From Pre-fleshing Wastes of Ostrich Skin
  KARAVANA H. A. , KARAVANA S. Y. , TUNCAY TANRIVERDİ S., ASLAN A., ÖZER K. Ö.
  Asian Chemistry Letters, cilt.16, ss.31-36, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 5. Yeni Zelanda Menşeli Karın Altı Buzağı Derilerinin Bazı Teknolojik Özellikleri
  KARAVANA H. A. , BAŞARAN B., ASLAN A., BİTLİSLİ B. O.
  Hayvansal Üretim (Journal of Animal Production), cilt.50, ss.41-46, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 6. İzmir İli Çevresinde Kurban Olarak Kesilen Farklı Koyun Genotiplerinden Elde Edilen Derilerin Doğal Yağ Oranlarının Araştırılması
  BAŞARAN B., KOŞUM N., BİTLİSLİ B. O. , ASLAN A., KARAVANA H. A.
  Hayvansal Üretim (Journal of Animal Production), cilt.47, ss.21-25, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 7. Devekuşu Ham Derilerinde Karşılaşılan Yüzüm ve Konservasyon Hataları
  ASLAN A., BİTLİSLİ B. O. , BAŞARAN B.
  Hayvansal Üretim, cilt.46, ss.30-33, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 8. Deri Finisajında Renk Görünümü Estetiği ve Finisajdaki Gelişmeler
  BAŞARAN B., BİTLİSLİ B. O. , ASLAN A., Akyüz F., KARAVANA H. A.
  Standard, cilt.44, ss.62-65, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 9. Deri Finisajında Renk Görünümü Estetik ve Finisajdaki Gelişmeler
  BAŞARAN B., BİTLİSLİ B. O. , ASLAN A., AKYÜZ F., KARAVANA H. A.
  Standard, Ekonomik ve Teknik Dergi, Türk Standardları Enstitüsü, cilt.44, ss.62-65, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 10. Devekusu Ham Derilerinde Karşılaşılan Yüzüm ve Konservasyon Hataları
  ASLAN A., BİTLİSLİ B. O. , BAŞARAN B.
  Hayvansal Üretim (Journal of Animal Production), cilt.46, ss.30-33, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 11. Ayakkabılık Yüzlük Derilerde Mukavemet Özelliklerinin Önemi
  BAŞARAN B., BİTLİSLİ B. O. , ASLAN A.
  İzmir Ayakkabı Dergisi, cilt.31, ss.68, 2004 (Hakemsiz Dergi)
 12. Ayakkabılık Yüzlük Derilerde Mukavemet Özelliklerinin Önemi Ayakkabı
  BAŞARAN B., BİTLİSLİ B. O. , ASLAN A.
  İzmir Ayakkabıcılar Odası Yayın Organı, cilt.8, ss.68, 2004 (Hakemsiz Dergi)
 13. Yüzlük Derilerin Su Buharı Geçirgenliği Özelliğine Ayakkabı Boyalarının Etkisi
  BİTLİSLİ B. O. , BAŞARAN B., ÖZCAN S., ASLAN A., ZENGİN G.
  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.149-154, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 14. Devekuşu Ham ve Mamul Derilerilerinin Bazı Teknolojik Parametreleri Üzerine Araştırmalar
  BİTLİSLİ B. O. , BAŞARAN B., ÖZCAN S., ASLAN A., ZENGİN G.
  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.137-144, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 15. Yüzlük Derilerin Dinamik Su Geçirgenliği ve Statik Su Emme Özelliklerine Ayakkabı Boyalarının Etkisi
  BAŞARAN B., BİTLİSLİ B. O. , ASLAN A., ZENGİN G.
  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.40, ss.145-151, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 16. Alkali Proteazlara Bir Bakış
  GÜLÜMSER G., ASLAN A.
  Gemsan Teknik Bülten, ss.12-14, 2001 (Hakemsiz Dergi)
 17. Su Buharı Geçirgenliği
  BAŞARAN B., ASLAN A., ZENGİN G.
  TASEV Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Dergisi, ss.149-154, 2001 (Hakemsiz Dergi)
 18. Su Geçirmez Deriler
  Başaran B., Aslan A., Zengin G.
  Bizim Sektör Dergisi, cilt.4, no.99, ss.44, 2001 (Hakemsiz Dergi)
 19. Kromla Tabaklanmış Deri Atıklarından Kromun Uzaklaştırılması Üzerine Araştırmalar
  ASLAN A., GÜLÜMSER G.
  Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.109-116, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Deri Terimleri Sözlüğü
  AFŞAR A., BAYRAMOĞLU E. E. , ASLAN A., ÖZGÜNAY H., MUTLU M. M. , KARAVANA H. A. , KILIÇ E.
  TÜBA Mühendislik Terimleri Sözlüğü, , Editör, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 2015

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. DOĞAL DÖŞEMELİK DERİLERİN AĞIR METAL İÇERİKLERİNİN TESPİT EDİLMESİ
  ACIKEL S. M. , ASLAN A., IŞIK N. O.
  II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 16 - 17 Kasım 2018, ss.351-358
 2. USABILITY OF REACTIVE RED 120 DYE ATTACHED POLY (HEMA) NANO STRUCTURES FOR ACIDIC BATING PROCESS
  ACIKEL S. M. , ASLAN A., AKGÖL S.
  1st International Symposium on GraduateResearch in ScienceFocus on Entrepreneurship and Innovation, 4 - 10 Ekim 2018
 3. Polimerik Nanopartiküller Üzerinde Çay Ağacı Yağının Adsopsiyon Koşullarının Araştırılması
  AKGÖL S., ASLAN A., Gürsoy E., Ulucan F., Şenay R. H.
  12. AfiniteTeknikleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 05 Eylül 2018, ss.1
 4. NANOPOLYMERIC SYSTEMS FOR THE CONTROLLED RELEASE OF TEA TREE OIL
  GÜRSOY E., ASLAN A., ULUCAN F., AKGÖL S.
  IV. International Ege Composite Materials SymposiumKOMPEGE 2018, 6 - 08 Eylül 2018, ss.135
 5. INVESTIGATION OF POTENTIAL USABILITY OF POLYMERICSTRUCTURES FOR DYE REMOVAL FROM LEATHER WASTE
  ALTUNBAŞ C., AKGÖL S., ASLAN A.
  IV. International Ege Composite Materials SymposiumKOMPEGE 2018, 6 - 08 Eylül 2018, ss.880-889
 6. A REVIEW OF COMPOSITES FROM LEATHER SOLID WASTES
  GÜRSOY E., ASLAN A.
  IV. International Ege Composite Materials SymposiumKOMPEGE 2018, 6 - 08 Eylül 2018, ss.76
 7. PREPARATION OF SİO2-EPOXY BAZED COMPOSITE FOR OBTAINING A HYDROPHILIC LEATHER
  KAYGUSUZ M., IŞIK N. O. , ASLAN A.
  IV. International Ege Composite Materials SymposiumKOMPEGE 2018, 6 - 08 Eylül 2018, ss.153
 8. EFFECT OF DIFFERENT PLASTICIZERS ON THE PHYSICALPROPERTIES OF FILMS BASED ON COLLAGEN HYDROLYSATE DERIVED FROM LEATHER TRIMMINGS
  OCAK B., ASLAN A.
  IV. International Ege Composite Materials SymposiumKOMPEGE 2018, 6 - 08 Eylül 2018, ss.102
 9. INFLUENCE OF LAVENDER OIL CONCENTRATION ON THEMICROENCAPSULATION PARAMETERS OF COLLAGENHYDROLYSATE-WALLED MICROCAPSULES
  OCAK B., ASLAN A.
  IV. International Ege Composite Materials SymposiumKOMPEGE 2018, 6 - 08 Eylül 2018, ss.122
 10. APPLICATION OF Si-BASED PLASMA COATINGS ON LEATHERAT ATMOSPHERIC PRESSURE
  KAYGUSUZ M., ASLAN A., MEYER M.
  IV. International Composite Material Symposium 2018, 6 - 08 Eylül 2018, ss.79
 11. Technical and Economical Approaches in Designing ofAntifoaming Emulsions For Leather And Textile Industry
  BAŞARAN B., ASLAN A., BARIŞIK T.
  II INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING TECHNOLOGYAND INNOVATION, 7 - 11 Mart 2018, ss.282-288
 12. Characterization of P(Hema-Gma)-Ida Membrane to Adsorbing Leather Dye
  ASLAN A., AKGÖL S., SENAY R. H.
  10th IRCSME 2018, 1 - 02 Şubat 2018, ss.24-26
 13. HEAVY METAL TOXICITY IN FINISHING SOLID WASTES OFVEGETABLE TANNED LEATHERS BY METPLATE METHOD
  KOIZHAIGANOVA M., AÇIKEL S. M. , ASLAN A.
  INES International Academic Research Congress (INES-2017), 18 - 21 Ekim 2017, ss.915-919
 14. Step by step collagen hydrolysate nanofibers formation
  KOIZHAIGANOVA M., AÇIKEL S. M. , ASLAN A.
  8th International Advanced Technologies Symposium (IATS), Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.74
 15. A Two Phase Colloidal Mixture in Leather Industry: Foaming, Its Impacts and Defoamers (Does The Surfactant Usage Still Bring About Advantages?
  BARIŞIK T., BAŞARAN B., ASLAN A., YORGANCIOĞLU A., YILMAZ O.
  IV. International Leather Engineering Symposium, 19 - 20 Ekim 2017
 16. Collagen Hydrolysate Films Incorporated with Lavender Essential Oil as Antimicrobial Agent
  Aslan A., Ocak B.
  IV International Leather Engineering Congress, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017
 17. Influence of Crosslinking Agent Concentration on The Microencapsulation Parametersof Collagen Hydrolysate-walled Microcapsules
  ASLAN A., OCAK B.
  IV International Leather Engineering Congress, 19 - 20 Ekim 2017
 18. ELDİVENLİK DOĞAL DERİLERİN BAZI AĞIR METAL İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  IŞIK N. O. , ASLAN A.
  INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 18 - 21 Ekim 2017
 19. Effect of atmospheric pressure plasma on coloring natural leather
  ASLAN A., AÇIKEL S. M. , ÖKSÜZ L., AKTAN T.
  AFIFINITY 2017, 25 - 29 Haziran 2017
 20. Removal of trivalent chrome ions from chrome tanning discharge water by nanosizedspherial particulated P(HEMA-GMA)-IDA membrane
  ASLAN A., AÇIKEL S. M. , SENAY R. H. , AKGÖL S.
  AFFINITY 2017, 25 - 29 Haziran 2017
 21. Preparation and Characterization of Dye Affinity Membranes forGallic Acid Adsorption
  ASLAN A., ALTUNBAŞ C., TÜRKCAN KAYHAN C., AKGÖL S.
  Affinity 2017, 25 - 29 Haziran 2017
 22. Evaluation of Protein Hydrolysate from Chrome-Tanned Leather Waste in Keratinase Production by Bacillus Subtilis ATTC 633
  ÇADIRCI B. H. , ASLAN A., YAŞA İ., KARAVANA H. A. , GÜLÜMSER G.
  IULTCS II. Eurocongress, İstanbul, Türkiye, 24 Mayıs 0206, ss.1-8
 23. ”Synthesis and Characterization of Epoxy Containing Hydrogel MembraneAdsorption System and Application to Reducing of Pollution Load in Chrome Tanning and Dyeing Process
  ASLAN A., AÇIKEL S. M. , SENAY R. H. , AKGÖL S.
  3.International Conference on Engineering and Natural Sciences, 3 - 07 Mayıs 2017
 24. MASK ÜRETİMİ
  IŞIK N. O. , ASLAN A.
  16. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 4 - 06 Mayıs 2017
 25. İPEK HİDROLİZATI KULLANARAK DERİLERİN KROM TABAKLAMA ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  ASLAN A., ITIRLI ASLAN G., GÜLÜMSER G., OCAK B.
  16. Uluslararası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 4 - 06 Mayıs 2017
 26. Synthesis and Characterization of Laccase Immobilized CryogelStructures for Lignin Degredation
  ASLAN A., ALTUNBAŞ C., TÜRKCAN KAYHAN C., AKGÖL S.
  3. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), 3 - 07 Mayıs 2017
 27. Determination of Heavy Metal Toxicity of Chrome Tanned and Aluminum Tanned Finished Leather Solid Waste
  AÇIKEL S. M. , ASLAN A.
  The International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), saray bosna, Bosna-Hersek, 22 - 26 Mart 2017
 28. The Flame Retardant Effect of Tri Butyl Phosphate (TBP) Chemical on The Leather
  AÇIKEL S. M. , ÇELİK C., GÜLTEK A. S. , ASLAN A.
  International Conference on Engineering Technology and Innovation, saray bosna, Bosna-Hersek, 22 Mart - 26 Aralık 2017
 29. Hidrojel membranlar ve kullanım alanları
  AÇIKEL S. M. , ASLAN A.
  1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, 26 - 28 Kasım 2016
 30. Effects of Attmospheric Plasma Treatment over Leather Dyeing Properties
  Gülümser T., Aslan A., Adıgüzel Zengin A. C. , Bozacı E., Demir A., Özdoğan E., Gülümser G.
  7th International Textile Conference, Tirane, Arnavutluk, 10 - 11 Kasım 2016, ss.163-168
 31. Effects of Atmospheric Plasma Treatment over Leather Dyeing Process
  GÜLÜMSER T., ASLAN A., ADIGÜZEL ZENGİN A. C. , BOZACI E., DEMİR A., ÖZDOĞAN E., GÜLÜMSER G.
  7th International Textile Conference, Book of Proceedings, Tirane, Arnavutluk, 10 - 11 Kasım 2016, ss.163-168
 32. Effects of Atmospheric Plasma Treatment Over Leather Dyeing Properties
  Gülümser T., Aslan A., Adıgüzel Zengin A. C. , Bozacı E., Demir A., Özdoğan E., Gülümser G.
  7th International Textile Conference, Tirane, Arnavutluk, 10 - 11 Kasım 2016, ss.163-168
 33. HYDROGELS AND THEIR APLICATION AREAS
  AÇIKEL S. M. , ASLAN A.
  ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA, FASCICLE OF TEXTILES, LEATHERWORK, 27 - 28 Mayıs 2016
 34. USABILITY OF HYDROGELS IN ADSORPTION TECHNOLOGHY FOR REMOVAL OF HEAVY METAL AND DYE
  AÇIKEL S. M. , ASLAN A.
  ANNALS OF THE UNIVERSITY OF ORADEA, FASCICLE OF TEXTILES, LEATHERWORK, 27 - 28 Mayıs 2016
 35. Heavy Metal Contents In Raw Hide Skin Processed Leather
  KAYGUSUZ M., ASSENOVA B. K. , ASLAN A., ATAMBAYEVA Z.
  International Research Conference ”Innovative Approaches And Technologies For Improved Effiency of Production In A Competitive Global Environment, 01 Mart 2016
 36. Electrospinning of Collogen Hydrolysate Nanofibers
  KOIZHAIGANOVA M., ASLAN A., CAN Y., AKAYDIN M.
  Modern Problems of Textile and Light Industry National Scientific and Practical Conference, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015
 37. TiO2 SiO2 GLMYO Nanocomposite Prepared by Sol Gel Processing for Leather Finishing
  KOIZHAIGANOVA M., ASLAN A., GÖDE C., MİCHAEL M.
  XXXIII IULTCS Congress, 24 - 26 Kasım 2015
 38. Reducing of Pollution Load in Chrome Tanning and Dyeing Process Effluents by p HEMA GMA IDA Membrane Adsorption System
  AÇIKEL S. M. , SENAY R. H. , ASLAN A., AKGÖL S.
  XXXIII IULTCS Congress, 24 - 26 Kasım 2015
 39. Developing of Leather Dyeing Properties by Plasma Technology
  Gülümser T., Adıgüzel Zengin A. C. , Bozacı E., Demir A., Aslan A., Özdoğan E., Gülümser G.
  III. International Leather Engineering Congress, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015
 40. Preparation and Characterization of TiO2 Silicone Nanocomposite Obtained by Sol Gel Method
  KOIZHAIGANOVA M., ASLAN A., GÖDE C., MİCHAEL M.
  Annals of The University of Oredea Fascicle of Textiles-Leatherwork, 22 - 24 Mayıs 2015
 41. An Investigation of the Usage of Collagen Hydrolysate Obtained from Leather Solid Wastes in Antimicrobial Film Production
  Ocak B., Gülümser G., Yaşa İ., Aslan A., Karavana H. A.
  III. International Leather Engineering Congress, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015
 42. Characterization of TiO2 SiO2 Composite Prepared by Sol Gel Method for Leather Finishing
  KOIZHAIGANOVA M., ASLAN A., GÖDE C., MEYER M.
  III. International Leather Engineering Congress, 21 - 23 Mayıs 2015
 43. Modification of Chrome Tanned Leather Surfaces by Metal Ion Implantantation Technique
  AÇIKEL S. M. , ASLAN A., ÖZTARHAN M. A. , Oks E., NİKOLAEV A.
  III. International Leather Engineering Congress, 21 - 23 Mayıs 2015
 44. Preparation and Characterization of Nanopolymer Embedded Cryogel Systems for Removal Tannins from Leather Waste Water
  ALTUNBAŞ C., TURKER E., ASLAN A., AKGÖL S.
  III. International Leather Engineering Congress, 21 - 23 Mayıs 2015
 45. Gallik Asit Adsorpsiyonu İçin Boya Afinite Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
  ALTUNBAŞ C., YILDIZ Ş. Y. , SEZGİN D., AKGÖL S., AKTAŞ C., TÜRKER E., ASLAN A.
  8. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Konya, Türkiye, 04 Eylül 2014, ss.83
 46. Lignin Degradasyonu için Lakkaz İmmobilize Kriyojelik Yapıların Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
  ALTUNBAŞ C., TÜRKCAN C., AKGÖL S., ITIRLI ASLAN G., ASLAN A.
  8. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Konya, Türkiye, 04 Eylül 2014, ss.90
 47. Afinite Sistemleri Olarak p(HEMA-MIM) Hidrojel Membranların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu
  AÇIKEL S. M. , ŞENAY R. H. , FEYZİOĞLU E., ASLAN A., SAÇMACI M., SAÇMACI Ş., KARTAL Ş., AKGÖL S., DENİZLİ A.
  7. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 Eylül 2013, ss.72
 48. Dyeing Properties of Atmosphheric Pressure Plasma Treated Leathers
  AÇIKEL S. M. , ASLAN A., ÖKSÜZ L., AKTAN T.
  XXXII. Congress of IULTCS, İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs 2013, ss.129
 49. Removing Acid Dye from Leather Waste Water by Cr(III) Chelated Novel P(HEMA-GMA)-IDA Membrane
  AÇIKEL S. M. , TÜRKER E., ŞENAY R. H. , ÖZÇALIŞKAN E., ASLAN A., AKGÖL S.
  XXXII. Congress of IULTCS, İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs 2013, ss.176
 50. A Nanobiotechnological Approach in Bating Process
  TÜRKER E., ASLAN A., ÖZCAN Y., TÜRKCAN C., AKGÖL S.
  XXXII. Congress of IULTCS, İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs 2013, ss.1-18
 51. Dye Ligand Nanopolymers for Removal of Cr (III) From Leather Waste Water
  TÜRKER E., AÇIKEL S. M. , FEYZİOĞLU E., KURU C. i. , ASLAN A., AKGÖL S.
  XXXII. Congress of IULTCS, İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs 2013, ss.1-2
 52. Atmospheric Argon Plasma Effects on Microbial Load of Wet-Blue Leathers
  AKTAN T., GÜLEÇ A., ÖKSÜZ L., AÇIKEL S. M. , ASLAN A., YAŞA İ.
  International Conference on Plasma Science, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 26 Haziran 2011, ss.1
 53. Determination of Heavy Metal Content in Processed Furniture Leather
  IŞIK N. O. , ASLAN A., GÖZAÇAN G., ERSEN A., KARAVANA H. A.
  II. International Leather Engineering Congress, İzmir, Türkiye, 12 Mayıs 2011, ss.203-207
 54. Footwear Education Challenges: From Starting to Reform. The Comparative Experience From Turkey Anda Romania
  KARAVANA H. A. , PETCU D., BERIJAN G., ASLAN A., OCAK B., GÜLÜMSER G.
  II. International Leather Engineering Congress, İzmir, Türkiye, 12 Mayıs 2011, ss.151-160
 55. Effect of Collagen Hydrolysate Concentration The Release Characteristics of Lavender Oil Microcapsules
  Ocak B., Aslan A.
  II. International Leather Engineering Congress, İzmir, Türkiye, 12 Mayıs 2011, ss.273-278
 56. Determination of Antimicrobial Effects of Raw Skin Treated With Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf Acetone Extract
  TÜRKKAN M. F. , ASLAN A., MERİÇLİ YAPICI B., YAPICI A. N. , BİLGİ S. T.
  II. International Leather Engineering Congress, İzmir, Türkiye, 12 Mayıs 2011, ss.287-291
 57. Effect of Athmospheric Plasma Application on Microbial Load of Wet -Blue Leathers
  AÇIKEL S. M. , ASLAN A., YAŞA İ., ÖKSÜZ L., AKTAN T.
  II. International Leather Engineering Congress, İzmir, Türkiye, 12 Mayıs 2011, ss.267-271
 58. Application of an Alternative, Clean Technology in Leather Engineering: Plasma Treatment
  ÖZDOĞAN E., GÜLÜMSER T., DEMİR A., ASLAN A., SEVENTEKİN N.
  2nd International Leather Engineering Congress, Innovative Aspects For Leather Industry, İzmir, Türkiye, 12 Mayıs 2011, ss.200-203
 59. Deri Üretiminde Plazma Teknolojisinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  ASLAN A., ÖKSÜZ L., AÇIKEL S. M. , GÜLEÇ A.
  I. Ege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2010, ss.221
 60. Trichoderma atroviridae TEM H3'ün Asidik Sama Prosesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
  ASLAN A., KOÇYİĞİT A., PAZARBAŞI B., YAŞA İ.
  I. International Leather Engineering Symposium, İzmir, Türkiye, 29 Nisan 2009, ss.1-3
 61. Determination of Chromed Shavings As Tanning Agents
  ASLAN A., GÜLÜMSER G., OCAK B.
  I. International Leather Engineering Symposium, İzmir, Türkiye, 29 Nisan 2009, ss.1-4
 62. A Study on Antimicrobial Activity of Chitosan in Leather Manufacturing
  OCAK B., YAŞA İ., ASLAN A.
  I. International Leather Engineering Symposium, İzmir, Türkiye, 29 Nisan 2009, ss.1-4
 63. The Anti Inflammatory Activity Studies of A W O Emulsion Prepared with Ostrich Oil
  TUNCAY TANRIVERDİ S., KARAVANA H. A. , KARAVANA S. Y. , ASLAN A., GÜNERİ T., ÖZER K. Ö.
  Skin and Formulation, 3nd Symposium & Skin Forum, 10th Annual Meeting, Versailles, Fransa, 9 - 10 Mart 2009, ss.114
 64. Deve Kuşu Derisinden elde edilen Deve Kuşu Yağı İle Emülsiyon Ön Fomrülasyon Çalışmaları
  KARAVANA S. Y. , KARAVANA H. A. , TUNCAY TANRIVERDİ S., ASLAN A., ÖZER K. Ö.
  1. Antiaging ve Estetik tıp Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2008, cilt.28
 65. The Promising Emulsion of Ostrich Oil Produced from Pre Fleshing Wastes of Ostrich Skin
  KARAVANA S. Y. , KARAVANA H. A. , TUNCAY TANRIVERDİ S., ASLAN A., ÖZER K. Ö.
  7th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biodelivery Systems, Farmacevtski vestnik, Ljubljana, Slovenya, 18 - 20 Eylül 2008, ss.294-295
 66. Katı Kültür Fermantasyon Yöntemi İle Trichoderma atroviridae TEM H3'ünProteaz Üretiminin Optimizasyonu
  KOÇYİĞİT A., YAŞA İ., PAZARCIBAŞI B., ÖZDEMİR G., ASLAN A.
  19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 Haziran 2008, ss.271-272
 67. Devekuşu Derisi Üretimi ve Değerlendirilmesi
  BİTLİSLİ B. O. , ASLAN A., AFŞAR A., BAŞARAN B.
  Türkiye I. Ulusal Devekuşu Yetiştiriciliği Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2006
 68. A Study on the Parameters of the Feet of Adolescent Boys
  Ocak B., Gülümser G., Aslan A.
  IULTCS II. EUROCONGRESS, İstanbul, Türkiye, 24 Mayıs 2006, ss.1-7
 69. Kollagen Hidrolizatları İle Oksazolidinin Deri İşlentisinde Birlikte Kullanılabilirliği Üzerine Araştırmalar
  AFŞAR A., GÜLÜMSER G., ASLAN A., OCAK B.
  Teknoloji,Yenilik, Girişim Semayesi Günleri ve Proje Pazarı 2006, İzmir, Türkiye, 01 Aralık 2005, ss.45
 70. Carcinogenic Heavy Metals In Leather Products
  BAŞARAN B., BİTLİSLİ B. O. , IŞIK N. O. , ISCAN M., ASLAN A.
  The First Regional Meeting Of The Asian Pacific Organization For Cancer Prevention(APOCP), 9 - 11 Ekim 2005
 71. Deri Sektöründe Prodüktivite ve Başarı Arttırıcı Etmenler
  YILMAZ B., KARAVANA H. A. , ASLAN A., ANIL A.
  I. Ulusal Deri Sanayi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 07 Ekim 2004, ss.459-470
 72. DEri Sanayi Dışında Kollagenden Yararlanma Olanakları
  ASLAN A., GÜLÜMSER G.
  I. Ulusal Deri Sanayi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 07 Ekim 2004, ss.253-256
 73. Modifiye Valonya Ekstraktı İle Oksazolidinin Birlikte Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma
  AFŞAR A., KARAMANLI Ö., ASLAN A.
  Arge Proje Pazarı 2003, İzmir, Türkiye, 10 Kasım 2003, ss.149
 74. Deride Cr III ve Cr VI İlişkisi ve Tayin Yöntemlerinin Geliştirilmesi
  AFŞAR A., BAŞARAN B., YÜKSEL M., SAĞLAM M., KABAY N., ZENGİN G., ASLAN A.
  Angro-Endüstri Ar-ge Proje Pazarı, Türkiye, 30 Mayıs 2002 - 31 Aralık 2001

Verdiği Dersler

DERİ SANAYİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ, Lisans, 2017 - 2018
Deri Endüstrisinde Toplam Kalite Yönetimi, Yüksek Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Deride Plazma Teknolojisi, Doktora, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Atıksu Arıtımında İleri Teknikler, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Kollojenli Materyalleri Değerlendirme Teknikleri, Yüksek Lisans, 2012 - 2013, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018
LABORATUAR TEKNİĞİ, Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Deride Protein Analizleri, Doktora, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018
DİPLOMA TEZİ, Lisans, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2009 - 2010, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Proje Hazırlama Tekniği, Yüksek Lisans, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018
DERİ MEKANİK ÖZELLİKLERİ, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017
DERİ FİZİĞİ, Lisans, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Kollagenli Materyalleri Değerlendirme Teknikleri, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
MALİYET HESAPLARI, Lisans, 2010 - 2011, 2012 - 2013
MALİYET HESAPLARI, Lisans, 2011 - 2012
LABORATUAR TEKNİĞİ, Lisans, 2012 - 2013
Deri Teknolojisi III, Lisans, 2010 - 2011, 2011 - 2012
ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ, Lisans, 2011 - 2012
DERİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ, Lisans, 2011 - 2012
DERİ MAMÜLLERİNİN PAZARLANMASI, Lisans, 2007 - 2008, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012
İŞLETME ORG. VE PERSONEL YÖNETİMİ, Lisans, 2007 - 2008, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012
DİPLOMA TEZİ, Lisans, 2010 - 2011, 2011 - 2012
Deri Üretim Pratiği II, Lisans, 2006 - 2007, 2009 - 2010
MALİYET HESAPLARI, Lisans, 2007 - 2008, 2009 - 2010
Deri Üretim Pratiği I, Lisans, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2009 - 2010
Deri Üretim Pratiği II, Lisans, 2007 - 2008
Deri Üretim Teknikleri II, Lisans, 2006 - 2007

Yönetilen Tezler

ASLAN A., Deri atıksularından kromun ve basit asit boyarmaddesinin hidrojel membranlarla adsorpsiyonunun araştırılması, Doktora, S.MERİÇ(Öğrenci), 2015
ASLAN A., Plazma teknolojisinin deri işlentilerinde kullanılabilirliğinin araştırılması, Yüksek Lisans, S.MERİÇ(Öğrenci), 2011
ASLAN A., Likenlerin deri sanayiinde kullanım olanaklarının araştırılması, Yüksek Lisans, M.FATİH(Öğrenci), 2010

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):264
h-indeksi (WOS):10

Araştırma Alanları

Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Atıksuların Toplanması ve Arıtımı, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi (Katı Atıkların Yönetimi), Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyomalzemeler, Malzeme Karakterizasyonu, Nanomalzemeler, Fizik, Gazlar, Plazmalar ve Elektriksel Boşalmalar Fiziği, Plazma fiziği, Temel Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji