Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Ekim 2012 Gezici Dalak Tedavisinde laparoskopik Retroperitoneal Splenopeksi

  Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

 • Mayıs 2011 İntragastrik basınç Ölçümü Çocuklarda intraabdominal basınç Ölçümünde Kullanılabilir mi?

  Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

 • Eylül 2010 Çocukluk Çağı Lenfanjiomalarında tedavi yaklaşımları

  Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

 • Eylül 2010 Uterin Servikste Alışılmadık Bir tümör-ekstrarenal Wilms Tümörü

  Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

 • Ekim 2007 Klostridial Kollegenaz A Kısmi Kalınlıkta Yanık Oluşturulumuş sıçanlarda sistemik inflamatuvar yanıt

  Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

 • Mayıs 2002 Ogmentasyon sistoplastilerde taş gelişimine etki eden faktörler

  Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 335

h-indeksi (WOS): 10