Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

LocalizedNeuroblastoma:The30 YearsExperienceofDokuzEylulUniversity

Pediatric Blood & Cancer, cilt.65, ss.254, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Laparoscopic adrenalectomy in children: A 25-case series and review of the literature

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.53, ss.1800-1805, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primary Ovarian Fibrosarcoma-An Unusual Tumor in an Adolescent: Case Report and Review of the Pediatric Literature

JOURNAL OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY, cilt.30, ss.655-658, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Management of Childhood Thyroid Nodules: Surgical and Endocrinological Findings in a Large Group of Cases

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.9, ss.222-228, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Intraoperative Parathyroid Hormone Monitoring Corroborates the Success of Parathyroidectomy in Children

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.6, ss.158-162, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Can increased intra-abdominal pressure (IAP) be treated more effectively with intravesical pressure measurement in high-risk patients?

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.19, ss.559-563, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Effect of Constipation on the Quality of Life of Children and Mothers

Turkish Journal Of Pediatrics, cilt.55, ss.180-185, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of constipation on the quality of life of children and mothers

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.55, ss.180-185, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Shaken Baby Syndrome: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, ss.1781-1785, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Single center experience in single-incision laparoscopic surgery in children in Turkey

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.46, ss.704-707, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Success of Malone's Antegrade Continence Enema (MACE) from the Patients' Perspective

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.20, ss.405-407, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Efficacy of External Neuromyogenic Stimulation on Neuromuscular Anorectal Incontinence

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.20, ss.230-233, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primary Hyperparathyroidism in a Young Adult Presenting with Severe Hypertension

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.23, ss.193-196, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Molecular basis of melanocortin-4 receptor for AGRP inverse agonism

REGULATORY PEPTIDES, cilt.136, ss.40-49, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prophylactic antibiotic use in pediatric burn units

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.14, ss.422-426, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute communicating haematocele: unusual presentation after blunt abdominal trauma without solid organ injury

EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.10, ss.342-343, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bannayan-Riley-Ruvalcaba Syndrome in a Case Evaluated Due to Multinodular Goiter

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.5, ss.214-217, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hirschsprung Enterokoliti (HEK)

Çocuk Cerrahisi Dergisi, cilt.32, ss.136-147, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turkish Association of Pediatric Surgeons Basic Educational Activities: 10 years survey

Turkish Association of Pediatric Surgeons, cilt.31, ss.81-88, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pancreatoblastoma, a Rare Childhood Tumor: A Case Report

TURKISH JOURNAL OF PATHOLOGY, cilt.33, ss.164-167, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Intestinal Failure/Nontransplant surgical interventions for short bowel syndrome

Turkish Association of Pediatric Surgeons, cilt.31, ss.56-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çocuklarda adrenal kitlelerine laparoskopik yaklaşım

Çocuk Cerrahisi Dergisi, cilt.30, ss.258-262, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kanserli Çocuklarda Cerrahi Girişimler Temel İlke ve Kavramlar

Kanser Gündemi, cilt.4, ss.218-224, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solid karaciğer tümörleri

Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics, cilt.5, ss.10-19, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Laparoskopik adrenalektomi

Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi Özel Sayısı , cilt.2, ss.56-61, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Çocukluk çağı lenfanjiomalarında tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Cerrahi Dergisi, cilt.23, ss.143-147, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Cerrahisinde laparoskopinin yeri ilk 220 olgu deneyimimiz

Pediatrik Cerrahi Dergisi, cilt.20, ss.138-146, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemorrhagic Shock and Bacterial Translocation

The Journal of Applied Research, cilt.5, ss.196-205, 2005 (Hakemsiz Dergi) identifier identifier identifier

Çocuklarda over tümörleri

Pediatrik Cerrahi Dergisi,, cilt.19, ss.59-65, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pediatrik onkolojik cerrahi girişimlerde temel ilkeler ve yeni yönelimler

Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Pediatrik Onkolojik Cerrahi Özel Sayısı , cilt.1, ss.1-15, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Çocuklarda ön mediasten tümörlerinde torakoskopik girişimler

Pediatrik Cerrahi Dergisi,, cilt.19, ss.69-73, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Malone Antegrad Kolon Lavmanı

Pediatrik Cerrahi Dergisi,, cilt.17, ss.26-29, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda torakoskopik girişimler

Pediatrik Cerrahi Dergisi,, cilt.17, ss.58-62, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda karın yaralanmalarına yaklaşım

Klinik Çocuk Forumu (Pediatrik cerrahi özel sayısı), cilt.2, ss.41-48, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Çocuklarda ampiyemin torakoskopik tedavisi

Ege Tıp Dergisi,, cilt.41, ss.219-224, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Genitoüriner yaralanmalar

Klinik Çocuk Forumu (Pediatrik cerrahi özel sayısı), cilt.2, ss.49-51, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Hemorajik şokta fagositik aktivite

Ege Tıp Dergisi, cilt.39, ss.89-92, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesane ekstrofisi ile birlikte görülen inguinal hernilerin değerlendirilmesi

Pediatrik Cerrahi Dergisi,, cilt.11, ss.31-33, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocukluk çağı tiroid papiller karsinomlarında cerrahi tedavi sonuçları

37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi STEPS 2019, Ankara, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2019, ss.41 Creative Commons License

Parazit dışı dalak kistlerinde cerrahi sonuçlar

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ VE 3. ULUSLARARASI PEDİATRİK ENDOSKOPİK CERRAHİ GRUBU - ORTADOĞU BÖLÜMÜ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018, ss.389-390

Çocuk ve Adolesan Dönem Meme Kitlelerinin Cerrahi Sonuçları

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ VE 3. ULUSLARARASI PEDİATRİK ENDOSKOPİK CERRAHİ GRUBU - ORTADOĞU BÖLÜMÜ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018, ss.383-386

Çelik Prosedürü (Elastik halka ile kontrollü barsak daraltılması): Kısa bağırsak sendromunda bağırsak adaptasyonunun iyileştirilmesinde yeni bir cerrahi teknik

36. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ VE 3. ULUSLARARASI PEDİATRİK ENDOSKOPİK CERRAHİ GRUBU - ORTADOĞU BÖLÜMÜ KONGRESİ, Paris, Fransa, 24 - 27 Ekim 2018, ss.251-252

Retrospective multicenter analysis of findings and management of non-palpable testis

19th European Congress of Paediatric Surgery, Paris, Fransa, 20 - 23 Haziran 2018, ss.430

Ege Üniversitesi Pediatrik İntestinal Yetmezlik ve Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018

Palpe edilemeyen testislere yaklaşım: çok merkezli retrospektif analiz

35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2017, ss.144-146

Gastroşizisli yenidoğanlarda prognozu etkileyen faktörler

35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2017, ss.460-461

High Dose Rate (HDR) Brachytherapy in Childhood Rhabdomyosarcomas: Experience of a Single Center

49th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF PAEDIATRIC ONCOLOGY (SIOP) WASHINGTON, DC, USA, OCTOBER 12–15, 2017, Washington, Kiribati, 12 - 15 Ekim 2017, cilt.64, ss.334-335

Laparoscopic approach for non-parasitic congenital hepatic cysts.

7th Annual Meeting of European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons (ESPES) 27-29 Eylül 2017, Wroclaw (Video Sunumu), Wroclaw, Polonya, 27 - 29 Eylül 2017

Laparoscopic approach for non-parasitic congenital hepatic cysts

7th Annual Meeting of European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, Wroclaw, Polonya, 27 - 29 Eylül 2017, ss.506

Can early postoperative Doppler ultrasound predict the fate of detorsioned testis?”

50th Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgeons (PAPS), 2017, Seattle (Sözlü Bildiri), SEATTLE, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Mayıs - 01 Haziran 2017

A novel scoring system for diagnosis of acute appendicitis in children.

50th Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgeons (PAPS), 2017, Seattle (Sözlü Bildiri), SEATTLE, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Mayıs - 01 Haziran 2017

Superior mesenteric artery syndrome in children.

Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgeons (PAPS), 2017, Seattle (Sözel Poster Sunumu), SEATTLE, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Mayıs - 01 Haziran 2017 Creative Commons License

Factors affecting outcome in infants with gastrochisis

Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgeons (PAPS), 2017, Seattle (Sözel Poster Sunumu), SEATTLE, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Mayıs - 01 Haziran 2017

Can early postoperative Doppler ultrasound predict the fate of detorsioned testis?

50th Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgeons, SEATTLE, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Mayıs - 01 Haziran 2017

A novel scoring system for diagnosis of acute appendicitis in children

50th Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgeons, SEATTLE, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Mayıs - 01 Haziran 2017

Superior mesenteric artery syndrome in children

50th Annual Meeting of Pacific Association of Pediatric Surgeons, SEATTLE, Amerika Birleşik Devletleri, 28 Mayıs - 01 Haziran 2017 Creative Commons License

Kist hidatik dışı karaciğer kistlerinde cerrahi tedavi

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 30 Ekim 2016

İntermamarian pilonoidal sinüs

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 30 Ekim 2016, ss.156

Prepubertal testis kitlelerinde testis koruyucu cerrahi

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 30 Ekim 2016, ss.273

Servikal ektopik timus: yenidoğanın nadir boyun kitlesi

34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 30 Ekim 2016, ss.255

Çocuklarda portal hipertansiyonda şant cerrahisi

33.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2015, cilt.29, ss.54

Çocuklarda intravenöz port kateterizasyonu ve komplikasyonlarına yaklaşım

33.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2015, cilt.29, ss.51

Çocuklarda akut masif gastrointestinal sistem kanamalarına yaklaşım

33.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2015, cilt.29, ss.126

Holmium laser lithotripsy as salvage procedure for persistent obstructive choledocholithiazis in an infant ORAL

European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons Join ESPES and SRCLP Congress , Bucharest, 23 - 25 Eylül 2015

1 Laparoscopic le lateral sectionectomy for liver metastasis of non seminatous germ cell tumor in an adolescent

European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons Join ESPES and SRCLP Congress , Bucharest, 23rd - 25th September 2015, 23 - 25 Eylül 2015

Laparoscopic left lateral sectionectomy for liver metastasis of non-seminatous germ cell tumor in an adolescent

5th Annual Congress of European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, BÜKREŞ, Romanya, 23 - 25 Eylül 2015, ss.214

Holmium laser lithotripsy as salvage procedure for persistent obstructive choledocholithiasis in an infant

5th Annual Congress of European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, BÜKREŞ, Romanya, 23 - 25 Eylül 2015, ss.213

Shunt Surgery for portal hypertension in children ORAL

EUPSA 2015, 16th European Paediatric Surgeons Association's Annual Congress 17 - 20 June 2015 / Slovenia, Ljubljana, 17 - 20 Haziran 2015

Shunt surgery for portal hypertension in children

16th European Congress of Paediatric Surgery, Ljubljana, Slovenya, 17 - 20 Haziran 2015, ss.61

Laparoscopic treatment of median arcuate ligament syndrome

4th Annual Congress of European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, Bratislava, Slovakya, 1 - 03 Ekim 2014, ss.98

Yüksek risk nöroblastomada tam cerrahi rezeksiyonun rolü

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresİ, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2014, cilt.28, ss.108

Çocukluk çağı tiroid nodüllerine yaklaşım

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2014, cilt.28, ss.104

Median arkuat ligaman sendromunun laparoskopik tedavisi: Video sunumu

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2014, cilt.28, ss.376

Akut appendisit tanısında yeni bir skorlama sistemi

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2014, cilt.28, ss.143

Laparoscopic treatment of median arcuate ligament syndrome: Video presentation

4th Annual Meeting of European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons (ESPES) 2014, Bratislava, Bratislava, Slovakya, 17 Haziran 2014, ss.98

Laparoscopic adrenalectomy in children

3rd Annual Meeting of European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons (ESPES) 2013, Marseille, Marsilya, Fransa, 19 Kasım 2013, ss.102

Serebral palsili çocuklarda inmemiş testis sıklığı ve etiyolojisi

31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013, cilt.27, ss.50

Gezici dalak tedavisinde laparoskopik retroperitoneal splenopeksi

30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2012, cilt.26, ss.439

Hepatoblastom tedavisinde kısa dönem sonuçlarımız

30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2012, cilt.26, ss.54

Laparoscopic cholecystectomy as day-surgery in children

2nd Annual Scientific Meeting of European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, Naples, İtalya, 20 - 21 Eylül 2012, cilt.35, ss.27

Akut apandisitte klinik skorlama güvenilir mi? Altrnatif skorlamaya ihtiyaç var mı?

9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Nisan - 04 Mayıs 2012, ss.17

Çocuklarda yanık tedavisinde maliyeti etkileyen faktörler

1. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2011, ss.48

Yanık çocuklarda skar tedavisi maliyeti etkileyen faktörler

1. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2011, ss.29

Yanık merkezinden güncel demografik veriler

1. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2011, ss.53

Çocuklarda Intraabdominal Hipertansiyon Ve Abdominal Kompartman Sendromu

29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2011 Istanbul, İzmir, Türkiye, 26 Ekim 2011, ss.285

Intraabdominal Hypertension And Abdominal Compartment Syndrome In Children

12th EUPSA Congress 2011, Barcelona, Barselona, İspanya, 15 Haziran 2011, ss.221

Intraoperatıve Cholangiography Is The Gold Standard For The Diagnosis Of Biliary Atresia

12th EUPSA Congress 2011, Barcelona, Barselona, İspanya, 15 Haziran 2011, ss.180-181

Sarsılmış bebek sendromu 2 olgu sunumu

47.Türk Pediatri Kongresi, MAGOSA, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2011, cilt.46, ss.13-93

Intraoperatif Kolanjiografi Bilier Atrezi Tanısında Altın Standarttır

28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2010 Antalya, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2010, ss.260

Çocuklarda Kabızlık Yönetimi: Olgu Sunumu

XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Eylül 2010, ss.345

Surgical Management Strategies In Childhood Thyroid Nodules

3rd World Congress of Pediatric Surgery (WOFAPS) 2010 New Delhi, Yeni Delhi, Hindistan, 15 Haziran 2010

Paraözofageal İntraperitoneal Bronkojenik Kist: Olgu Sunumu

25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 22 Ekim - 27 Nisan 2007, cilt.21, ss.107

Koroziv Özofagus Darlıklarında Kalıp Tedavisi: 16 Yıllık Deneyim

23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2005, cilt.19, ss.24

Treatment of Corrosive Esophageal Strictures by Long-Term Stenting

3rd World Conference on the Prevention and Treatment of Caustic Esophageal Burns in Children, İzmir, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2005, ss.58

Renal Çift Toplayıcı Sistem Olgularının Değerlendirilmesi

21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2003, cilt.17, ss.49

Evdeki Ölümcül Tehlike

21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2003, cilt.17, ss.32

Düşük Fonksiyonlu Böbreklerin Üreteroneosistostomi Sonrası Seyri

7. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2003, ss.70

Boş Skrotum ile Başvuran Çocuklarda Ultrasonografinin Yeri

19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2001, cilt.15, ss.191

Kitap & Kitap Bölümleri

Principles and practice ofPEDİATRİC ONCOLOGYSeventh Edition

General Principles of Surgery, Bölüm 12, Prof Dr Nur Olgun, Prof Dr Tezer Kutluk, Prof Dr Dilek İnce, Doç Dr Emre Çeçen, Editör, O’TIP yayınevi ve Kitapçılık, İzmir, ss.374-388, 2018

ÇOCUKLARDA APANDİSİT VE AYIRICI TANISI

Aapandisit Ayırıcı Tanısı, Ahmet Çelik, Cüneyt Günşar, Editör, Ege Üniv. Rektörlüğü Basımevi, İzmir 2018,, İzmir, ss.49-72, 2018

ÇOCUKLARDA APANDİSİT VE AYIRICI TANISI

Karın Ağrısının değerlendirilmesinde skorlama sistemleri, Ahmet Çelik, Cüneyt Günşar, Editör, Ege Üniv. Rektörlüğü Basımevi,, İzmir, ss.73-80, 2018

sünnet

ege, İzmir, 2017