Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi

    Katılımcı

    Ankara, Türkiye

  • 2019 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sempozyumu

    Katılımcı

    İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1