Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gasometer with the function of gas purification for the biogas systems in the rural AREA

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART A-ENERGY SCIENCE AND RESEARCH, cilt.28, ss.657-668, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An application of Solar Energy Storage in Gas Solar Heated Biogas Plants

Energy Sources Part A-Recovery Utilization And Environmental Effects, cilt.29, ss.1513-1520, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An application of solar energy storage in the gas: Solar heated biogas plants

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.29, ss.1513-1520, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of thermal performance of a solar collector by using dynamic test method

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.25, ss.417-422, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Güneş Enerjisi Teknolojisinin Modern Seralara Entegrasyonu Üzerine Bir İnceleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyokütle enerjisine sektörel yaklaşım İzmir örneği

Mühendis ve Makina, cilt.54, ss.78-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş enerjisi destekli biyogaz sistemlerinde ekzerji analizi yaklaşımı

Mühendis ve Makina, cilt.51, ss.1-7, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyogaz Üretiminde Basıncın Etkisi

Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.187-193, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Kesim Biyogaz Sistemlerinin Ülkemiz Farklı İklim Koşullarında Uygulanabilirliği

Tesisat Mühendisliği Dergisi, ss.14-20, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyogazın Mevcut Isıtma Sistemlerinde Kullanılabilme Olanakları

Mühendis ve Makine, cilt.50, ss.10-16, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemleri

Tesisat Mühendisliği Dergisi, ss.19-26, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“The Role of Renewable Energy Cooperatives in Rural Development: A Case Study”

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.208-215

“The Role of Solar Energy in Smart Cities”

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.276-280

“A Review of Floating Solar Power Plants”,

SOLARTR 2018, Solar Conference & Exibition, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım 2018, ss.281-283

A Perspective Of The Utilization Of Activated Carbon Based From Lignocellulosic Biomass Sources

3rd International Energy & Engineering Congress, Gaziantep, Türkiye, 18 Ekim 2018, ss.920-931

Opuntia ficus indica ve Sığır Atığının Kofermentasyonu ile Biyogaz Üretiminin Araştırılması

Uluslararası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi GAPYENEV-2018, Şanlıurfa, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.136-139

Integration of solar technology to modern greenhouse: Prospect and current status

3rd International Conference on Sustainable Development (ICSD), Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 23 Nisan 2017, ss.25 identifier identifier

Tarımsal Faaliyetlerden Sürdürülebilir Enerji Üretimine Biyogaz Sistemleri

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 13 Ocak 2016

Biyoyakıtların Türkiye’deki Durumu Geleceği ve Yasal Sorunlar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015, Ankara, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Ocak 2015

Utilization of PV in the Hybrid System of Rural Area Biomass Gasification Unit and Biogas

SOLARTR 2014 Solar Conference and Exhibition, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2014

Development and widespread of biogas system for rural area

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012

evelopment and widespread of biogas systems for rural area

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 Haziran 2012, ss.1151-1159

Biyogaz Sistemlerine Sosyoekonomik Yaklaşım

Anadolu Enerji Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2011

Economic and Social Effect of Farm Scale Biogas Plants in Rural Areas

Joint IEA – Turkey Biogas Workshop “Biogas Production and Utilisation”, İstanbul, Türkiye, 14 Nisan 2011

Biomass Energy Technologies

Die Rolle und Bedeutung umweltfreundlicher Technologien und regionaler Ressourcen bei Bewaltigung der Energieprobleme in der Turkei und in der Europaischen Union, Humboldt Kolleg İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 Ekim 2010, ss.79-80

Biomass Energy Technology

Humboldt-Kolleg 2010 İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010 identifier identifier

Biomass Energy Technology

Humboldt-Kolleg 2010 Istanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010, ss.79

Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemlerinde Ekserji Analizi Yaklaşımı

4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2009

Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemlerinde Ekserji Analizi Yaklaşımı

4. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, Mersin, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2009, ss.161-171

Tavuk Atığından Biyogaz Üretimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2009

Tavuk Atığından Biyogaz Üretimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

V. YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU, Kayseri, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2009, ss.148-153

Multifunction Gasometer for the Biogas Systems in the Rural Area Hamburg Germany 2009

17th European Biomass Conference, Hamburg, Almanya, 29 Haziran - 03 Temmuz 2009

Kırsal Kesim Biyogaz Sistemleri İçin Gaz Arıtma İşlevine Sahip Gazometre

ARGEPP 2008 Ar-Ge Proje Pazarı, Konya, Türkiye, 14 - 16 Haziran 2008

Economic and Social Effect of Farm Scale Biogas Plants An Investigation on the Rural Area of Izmir Turkey

16th European Biomass Conference & Exhibition, Valencia, İspanya, 2 - 06 Haziran 2008

Kırsal Kesim Biyogaz Sistemleri İçin Gaz Arıtma İşlevli Gazometre

Innoventure 2007 Proje Pazarı, İzmir, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2007

Biogas Feasibility in Energy Requirements of a Rural House in Izmir Turkey

The 3rd International Exergy Energy and Environment Symposium (IEEES3), Evora, Portekiz, 1 - 05 Temmuz 2007

Kırsal Kesime Yönelik Paket Tip Biyogaz Ünitesinin Oluşturulması

Yenilik ve Girişim Sermayesi Günleri, Proje Pazarı 2005, İzmir, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2005

Energy and Economic Analysis of a 25 m3 Biogas Reactor for a Medium Size Farm

IEEES2, Proceedings of the Second International Exergy, Energy and Environment Symposium, Ayios-Nikolaos, Yunanistan, 3 - 07 Temmuz 2005

Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemleri

Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2005, ss.175-185

Örnek Bir Evin Enerji Gereksinimlerinin Karşılanmasında Biyogaz Kullanım Olanakları

Biyoenerji 2004, Biyolojik olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2004, ss.325

Ülkemiz Koşullarında Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Reaktörlerinin Uygulanabilirliği

Biyoenerji 2004, Biyolojik Olarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2004, ss.266-278

Organize Sanayi Bolgelerinin Kalkinmadaki Yeri

21. Yuzyila Dogru Denizli Sanayii Sempozyumu, Türkiye, 17 - 19 Ekim 1997

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilirkişi Raporları

Biyogaz Tesisi

T.C. Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.6, Balıkesir, 2018

Biyogaz Tesisi

T.C. Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.6, Balıkesir, 2018

Biyogaz Tesisi

T.C. Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.50, Balıkesir, 2017

Biyogaz Tesisi

T.C. Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.50, Balıkesir, 2017

Diğer Yayınlar