Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Occurrence of Riedel's Thyroiditis in the course of sub-acute thyroiditis

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.23, ss.399-401, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The 4A syndrome association with osteoporosis

ENDOCRINE JOURNAL, cilt.46, ss.227-230, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Acromegaly and thyroid carcinoma

CLINICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.45, ss.244-245, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tip II diabetes mellituslu hastalarda vasküler komplikasyon sıklığı: bunun cinsiyet ve diabet yaşı ile ilişkisi.

Ulusal Endokrinoloji Dergisi, cilt.5, ss.359-364, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jinekomasti

Ulusal Endokrinoloji Dergisi, cilt.5, ss.229-248, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dekadlara göre sağlıklı kişilerde glukoza insülin ve c peptid yanıtının incelenmesi.

Ulusal Endokrinoloji Dergisi, cilt.5, ss.401-408, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip II diabetes mellitusta trombosit fonksiyonları ve glisemi kontrolu ile ilişkisi.

Ulusal Endokrinoloji Dergisi, cilt.5, ss.179-185, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetiklerde glukoz regulasyonu ile lipid metabolizması ilişkisi.

Ulusal Endokrinoloji Dergisi, cilt.4, ss.15-20, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Medüller Tı̇roid Kanserlı̇ Türk Olgularda Genişletilmiş Ret Genı̇ Mutasyon Spektrumu

3. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, İzmir, 2019, Türkiye, 7 - 09 Mart 2019

Tedaviye Dirençli TSH Yüksekliği Olan Hastalarda LT4 Absorbsiyon Testi Sonuçlarımız

III. Zonguldak Endokrin Günleri Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2018

Tiroidin papiller karsinomu ile birlikte görülen feokromositoma olgu sunumu

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Kalsitonin yüksekliği olup papiller karsinom saptanan olgu sunumu

39.Türkiye Endorkinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.239

Klinefelter Sendromlu İki Olgu Sunumu

2. Ege Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2017

MEN 2A’lı Olgu Sunumu: D631Y Mutasyonu

2. Ege Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2017

A rare cause of hypocalcemia: pseudohypoparathyroidism

18th European Congress of Endocrinology 2016, Berlin, Almanya, 28 - 31 Mayıs 2016, cilt.41 Creative Commons License identifier identifier identifier

Ailesel Hipobetaproteinemili Olgu

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 Mayıs 2016, ss.1

Obstruktif uyku apne sendromuna neden olan lingual tiroid olgusu

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.194

Konjenital jeneralize lipodistrofi olgusunda Türkiye’de ilk metreleptin uygulaması: ilk 6 ay sonuçlarımız

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.150-152

Ailesel hipobetalipoproteinemili olgu

38. Türkiye Endorkinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.369-370

Obezite polikliniğindeki deksametazon süpresyon testi sonuçlarımız

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.139-140

Retroperitoneal ganglionöroma-olgu sunumu

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.256

Bardet Biedel sendromu: olgu sunumu

52. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016

İnsülinomalı olguların retrospektif değerlendirmesi

XX. Ege Onkoloji Günleri Endokrin Kanserler Sempozyumu, Türkiye, 28 - 29 Mart 2016

İNSÜLİNOMALI OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

XX. Ege Onkoloji Günleri Endokrin Kanserler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 - 29 Mart 2016

Atipik prolaktinoma vakalarımız

XX. Ege Onkoloji Günleri Endokrin kanserler sempozyumu, Türkiye, 28 - 29 Mart 2016

Obezite Polikliniğindeki Deksametazon Supresyon Testi Sonuçlarımız

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

İshal ile Başvuran Bir Medüller Tiroid Kanseri Olgusu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 Ekim 2015, ss.1

Genç Yaşta Diyabetik Bloom Sendromlu Olgu Sunumu

1.Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

Anterior Mediastende Ektopik Paratiroid Adenomu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015

SESSİZ KORTİKOTROPİNOMALI BİR OLGU

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Kan Şekeri Yüksekliği İle Tanı Alan Bir Akromegali Olgusu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Adrenal İnsidentaloma

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Kan Şekeri Yüksekliği ile Tanı Alan Bir Akromegali Olgusu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Sessiz Kortikotropinomalı Bir Olgu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Tiroidde paraganglioma benzeri adenom olgusu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Adrenal İnsidentaloma

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Kraniofarenjioma Tanısıyla İzlenen 8 Olgu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

Medüller Tiroid Kanserli Hastalarımızın Özellikleri

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Melanokortin 4 Reseptör Mutasyonu ve Obezite

1.Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

MEN-4 Sendromu

I. Ege Endokrin Hastalıkları ve Genetik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 25 Şubat 2015, ss.1

HETEROZİGOT AGPAT2 MUTASYONU, DİYABET VE EKSTREMİTELERDE LİPODİSTROFİ

1. EGE ENDOKRİN HASTALIKLAR VE GENETİK SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

MELANOKORTİN 4 RESEPTÖR MUTASYONU VE OBEZİTE

1. EGE ENDOKRİN HASTALIKLARI VE GENETİK SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

MEN4 Sendromu

1.Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

Heterozigot AGPAT2 Mutasyonu Diyabet ve Ekstremitelerde Lipodistrofi

1.Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2015

Anterior mediastende ektopik paratiroid adenomu

17 Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015

Nadir görülen bir subakut tiroidit olgusu: Kabakulak tiroiditi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS (LHH)’xxLİ DİYABETES İNSİPİTUS OLGU SUNUMU

36. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS(LHH)'Lİ DİYABETES İNSİPİTUS OLGU SUNUMU

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.1

NADİR GÖRÜLEN BİR SUBAKUT TİROİDİT OLGUSU: KABAKULAK TİROİDİTİ

36. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

AKROMEGALİ VE MCCUNE-ALBRİGHT SENDROM

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.1

MEDÜLLER TİROİD KANSERİ TANISI; WASHOUT KALSİTONİN

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.1

KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ TANISI İLE TAKİPLİ OLGULARIMIZ

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mayıs 2014, ss.1

Dunnigan Tipi (tip 2) familyal parsiyel lipodistrofi (FPL) ailesi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Erişkinde nesidioblastozise bağlı hiperinsülinemik hipoglisemi olgusu

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Tirotoksik hastalarda terapotik plazma değişimi

36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

How Do You Feel ? A Boy or A Girl ? Is This The Question ?

21st International Sexual Health Congress, Antalya, Türkiye, 17 Nisan 2014, ss.1

Refetoff Sendromu: Olgu Sunumu

35 . Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 Mayıs 2013, ss.243

Fas-Fas-L gen polimorfizmi ve Hashimoto tiroiditi gelişimi

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Ekim 2011, ss.144

T4 malabsorbsiyonu: olgu sunumu

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Ekim 2011, ss.102

Vitamin D

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Ekim 2011, ss.169

Vitamin D’nin diyabetik hastada önemi

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Ekim 2011, ss.171

İnterlökin-6 174 G/C polimorfizmi ve Hashimoto tiroiditi gelişimi

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 Ekim 2011, ss.143

VİTAMİN D’NİN DİYABETİK HASTADA ÖNEMİ

33. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Papiller Tiroid Kanserli Hastalarda İnterlökin-10 -1082 G/A ve -819 C/T Gen Polimorfizmi

30. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 Ekim 2007, ss.116

Ege Bölgesinde Yaşayan Papiller Tiroid Kanserli Hastalarda Fas-FasL Gen Polimorfizmi

29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 06 Eylül 2006, ss.109

Ege Bölgesinde Papiller Tiroid Karsinomda RET/PTC prevelansı

29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 06 Eylül 2006, ss.109

Cushing Hastalığı Ayırıcı Tanısında İnferior Petrosal Sinus Örnekleme Sonuçlarımız

28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Eylül 2005, ss.138

Hiperaldosteronizmli Bir Olgunun Adrenal Venöz Örnekleme Sonuçları"

28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Eylül 2005, ss.184

Talyum 201 Sintigrafisi Yapılan Tip 2 DM'li Hastalarda Repaglinidin QTc (Düzeltilmiş QT mesafesi) üzerine etkisi

28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Eylül 2005, ss.220-221

Tirotoksikoz ile seyreden ailevi Hashimoto Ansefalopatili (HA) bir olgu

28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Eylül 2005, ss.161

Association of polymorphism in the IL-6 gene with morbid obesity

12th International Congress of Endocrinology, Lizbon, Portekiz, 31 Ağustos 2004

Myokard enfarktüsü geçiren erkelerde plasma DHEAS düzeyleri

19. Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 Mayıs 1996, ss.3-6

Kitap & Kitap Bölümleri

Nodüler Guvatrlar ve Ötiroid Nodüler Guvatrlar

Taylan Kabalak’ın Tiroid Hastalıkları Kitabı, Şevki Çetinkalp, Ahmet Gökhan Özgen, Editör, Bilmedya, ss.223-258, 2019

Diyabet ve Komplikasyonları-Retinopati,NASH, Obezite, POS

Vakalarla Diyabet 2018, Candeğer Yılmaz, Editör, KArakış Basım MAtbaa, ss.185-238, 2018