Eğitim Bilgileri

Doktora, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye 2007 - 2014
Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Entomoloji (Yl) (Tezli), Türkiye 2004 - 2007

Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Yaptığı Tezler

Doktora, Manisa ili bağ alanlarında salkım güvesi [Lobesia Botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae)] populasyonlarının insektisit direncinin belirlenmesi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2014
Yüksek Lisans, Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp. )'na karşı savaşta bazı farklı bitki kısımlarının etkileri üzerine araştırmalar, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Entomoloji (Yl) (Tezli), 2007

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Bitki Koruma, Entomoloji, Uygulamalı Entomoloji, Böceklerle Mücadele, Pestisitler ve Çevre Kirliliği

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2005 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

DURMUŞOĞLU E., HATİPOĞLU A., TÜBİTAK Projesi, Manisa İli Bağ Alanlarında Salkım Güvesi Lobesia botrana Denis Schiffermüller Lepidoptera Tortricidae Populasyonlarının İnsektisit Direnci ve Biyokimyasal Mekanizmalarının Belirlenmesi, 2011 - 2014
Eltez S., Karsavuran Y., Durmuşoğlu E., Hatipoğlu A., Turanlı F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İzmir Bergama Kınık İlinde sanayi Domatesi Üretim Alanlarında Görülen zararlı ve yararlı Türlerin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, 2007 - 2010

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Türkiye Entomoloji Dergisi, Yardımcı Editör, 2012 - Devam Ediyor

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Yönetim Kurulu Üyesi, 2012 - Devam Ediyor

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

Uluslarası katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, Katılımcı, Muğla, Türkiye, 2018
Uluslarası katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Katılımcı, Konya, Türkiye, 2016
25. International Scientific-Experts Congress On Agriculture And Food Industry, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2014
Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2014
Biyoteknik Mücadele Sempozyumu, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2013
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Katılımcı, Kahramanmaraş, Türkiye, 2011
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Katılımcı, Van, Türkiye, 2009
Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Katılımcı, Isparta, Türkiye, 2007
VII. Avrupa Entomoloji Kongresi, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2006

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):15
h-indeksi (WOS):2