Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

 • 1994 - 2018Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 1994 - 2011Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon Bölümü

 • 2004 - 2010Dekan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi

 • 2000 - 2001Fakülte Sekreteri

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Yönetilen Tezler

 • Tüketim kültürünün arzu nesnesi olarak bedenin metalaştırılmasında fotoğrafın rolü

  İMANÇER A.

  A.KANLIOĞLU(Öğrenci), Doktora, 2012

 • Tümleşik bir medya ekosisteminde etkileşimli izleme davranışının gelişimi: Ege Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma

  İMANÇER A.

  Y.AÇIK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012

 • Televizyon haber yayıncılığında tabloidleşme olgusu: Atv ve Kanal 7 haber bültenlerinin karşılaştırılması

  İMANÇER A.

  T.TÜRKAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006

 • Teknolojik gelişmeler içerisinde dijital fotoğrafçılık ve belgesel fotoğrafçılığın yeniden tanımlanması

  İMANÇER A.

  Z.ÖZEL(Öğrenci), Doktora, 2005

 • Türk gazetelerinde kullanılan fotoğraflar ile şiddet sunumu

  İMANÇER A.

  E.ERSOY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005

 • 90'lı yıllar Türk sinemasında edebiyat uyarlamaları

  İMANÇER A.

  Z.AKBULUT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003

 • 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Türk gazetelerinde kamuoyu oluşturmak açısından fotoğraf kullanımı

  İMANÇER A.

  A.KANLIOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002

 • Türkiye'de kadın izleyicilerin soap operaları izleme nedenleri

  İMANÇER A.

  N.KULA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000

 • Kitle iletişiminde reklam fotoğrafçılığının önemi

  İMANÇER A.

  Z.ÖZEL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998

 • TRT-1 ve Show TV televizyonlarının ana haber bültenlerindeki siyasi haberlerin kamuoyu oluşturmadaki rolü

  İMANÇER A.

  A.ERTAYLAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1998