Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İMAJ OLUŞTURMA BAĞLAMINDA FOTOĞRAF KULLANIMI: ABD’NİN ALMANYA ÜZERİNDEKİ HEGEMONYASI

ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ, cilt.8, ss.155-164, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

REKLAMLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET

ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ, cilt.6, ss.107-119, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazetelerdeki Kadın Cinayetleri Haberlerinin Görsel Özellikleri: Türkiye Örneği

ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ, cilt.2, ss.167-182, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdeoloji Bağlamında Les Amour Imaginaires Filminin Çözümlenmesi ve Analizi

YENİ DÜŞÜNCELER, cilt.2014, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamuoyu Oluşturmada Kurum Kimliği Yaratımı Açısından Benetton Örneği: Unhate Projesi

ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ, cilt.2013, ss.95-120, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YORUM YAPMA

FOTORİTM E-DERGİ, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye deki Siyasi Parti Amblemlerinin Analizi

TürkBilim, ss.44-64, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Geriye Sayma Olarak Dört Ay Üç Hafta İki Gün

TürkBilim, ss.195-209, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Televizyon Reklamlarında Kadın Sunumuna Özgü klişeler

Gazi Üniversitesi İletişim Falültesi Dergisi, ss.1-21, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sterotip Teorisi Alman Televizyonunda Amerikan Dizilerini Araştırmaya Yönelik Ön Düşünceler

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.2001, ss.47-56, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stereotip Teorisi

Selçuk İletişim, ss.47-56, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Işık Kullanımında Fotoğrafçının Rehberi

YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, cilt.1999, ss.55-61, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

REKLAM FOTOĞRAFLARINDA ARANILAN ÖZELLİKLER

YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, cilt.1998, ss.1-7, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Semiyolojinin Prensipleri ve Fotoğraf

YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, cilt.1997, ss.1-13, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BASIN FOTOĞRAFÇILIĞI

YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, cilt.1996, ss.15-23, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basın Fotoğrafı Gerçeklik İlişkisi

YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, cilt.1995, ss.51-59, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basın ve Basım İşletmelerinde Alınacak Üretim Kararlarında Maliyetlerin Rolü

YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, cilt.1994, ss.39-47, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de TRT’nin Yayın Tekeli ve Uydu Yayıncılığının Hukuksal Sorunları

YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, cilt.1993, ss.95-109, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basın Hükümet İlişkilerine Genel Yaklaşım

YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, cilt.1991, ss.25-49, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basında Personel Politikasının Saptanması

YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, cilt.1990, ss.81-95, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eski Aile Albümlerinin Dijital Fotoğrafçılık Karşısındaki Hüzünsel Göstergesi Duygusal Zekanın Fotoğrafları Alımlamadaki Önemi

2. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, Medyayı Anlamak: Duygusal Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına, İzmir, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2008, ss.279-290

Kitap & Kitap Bölümleri

BAĞIMLILARIN GÖZÜNDEN DÜNYA

EGE ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, İzmir, 2019

Dünden Bugüne EgeArt

3. Bölüm: Özne-Nesne-Seyir-Katılım ve İmge İlişkileri Bakımından Ege Art ve Eğitsel İşlevi, Ender ÖZBAY, Editör, EgeÜniversitesi Yayınları, İzmir, ss.56-60, 2016

Dünden Bugüne Ege Art (Aralık 2005/ Aralık 2015)

Fotoğraf-Sanat İlişkileri, Ender Özbay, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.80-85, 2016

DÜNDEN BUGÜNE EGEART Aralık 2005 Aralık 2015

1. Bölüm: Ege Üniversitesinde Sanat Yaşamı, Ender ÖZBAY, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.18-21, 2016

Dünden Bugüne Egeart

3. BÖLÜM : Görsel Kimlik Tasarım Süreçleriyle Uluslararası Egeart Sanat Günleri, Araş. Gör. Ender ÖZBAY, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.86-95, 2016

FOTOĞRAFLARLA SALİHLİ

AHMET İMANÇER ”SALİHLİ”, NURHAYAT TALAY, Editör, Salihli Belediyesi Kültür Yayınları, Manisa, ss.17-49, 2013