Prof.Dr.

AHMET KAYA


Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu

-

Eğitim Bilgileri

1995 - 1999

1995 - 1999

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

1987 - 1991

1987 - 1991

Lisans

Ege Üniversitesi, Türkiye

1985 - 1987

1985 - 1987

Ön Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1999

1999

Doktora

Zaman serilerinde sapan değerlerin analizi üzerine bir araştırma

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

1995

1995

Yüksek Lisans

Kalite kontrol amaçlı zaman serilerinde sapan değer (Outlier) analizi

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, -

2013 - 2020

2013 - 2020

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

1999 - 2011

1999 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

2007 - 2009

2007 - 2009

Yrd.Doç.Dr.

Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü (40/B Görevlendirmesi İle)

1995 - 1999

1995 - 1999

Öğretim Görevlisi

Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

1991 - 1995

1991 - 1995

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

MYO Müdürü

Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Senato Üyesi

Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Programcılığı

2016 - 2017

2016 - 2017

MYO Müdürü

Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu

2016 - 2017

2016 - 2017

Senato Üyesi

Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Blgisayar Programcılığı

2001 - 2006

2001 - 2006

MYO Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

1997 - 1999

1997 - 1999

MYO Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010

2010

Statistical Modelling For Outlier Factors

KAYA A.

Ozean Journal of Applied Sciences, cilt.3, ss.185-194, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2005

2005

Virtual Plant Evolution With Genetic Algorithms

ABİDİN D., KAYA A. , ÇAKIR H. Ş.

LECTURE SERIES ON COMPUTER AND COMPUTATIONAL SCIENCES, cilt.4, ss.438-443, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2005

2005

Practical Aspect of Refactoring Patterns for a XP Project

KAYA A. , ABİDİN D.

LECTURE SERIES ON COMPUTER AND COMPUTATIONAL SCIENCES, cilt.4, ss.283-287, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

2004

2004

Virtual School Models in Turkey

Çakır H. Ş. , Kaya A.

SEMANTIC WEB, cilt.1, ss.133-141, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2004

2004

Outlier effects on databases

Kaya A.

ADVANCES IN INFORMATION SYSTEMS, PROCEEDINGS, cilt.3261, ss.88-95, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Yönetim Bilişim Sistemlerinde Yazılım Tasarım Desenleri

KAYA A.

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.29-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

E-Commerce in Turkey and SAP Integrated E-Commerce System

KAYA A. , AYDIN Ö.

International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, cilt.11, ss.207-225, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2019

2019

Programlama Eğitiminde Probleme Dayalı Öğretim Modelinin Klasik Model ile Karşılaştırılması Araştırması

KAYA A.

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.325-338, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Genetik Algoritmalarla Kalite Kontrolde Kabul Örneklemesi Süreci

KAYA A.

Sosyal Bilimler Dergisi, ss.109-121, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Bilimsel Araştırma Sürecinde İstatistiksel Riskler

KAYA A.

ASOS JOURNAL-Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.12-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Veri Analizinde Normal Dağılış Testlerinin Etkinlikleri

KAYA A.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.2, ss.1-11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

AR(1) Modellerde B Tip Sapan Etki Araştırması

Kaya A.

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.35-42, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Güncel Verilerle Türkiye’de E-Ticaret Dinamikleri

KAYA A.

Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), ss.91-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Kadın Akademisyenlerin Mesleklerini Yürütmede Özel Hayatlarının ve Rol Çatışmasının Etkisi

YALAZ S., KAYA A. , BURTAN DOĞAN B.

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.81-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Genetik Algoritma Yaklaşımı ile Sanal Pamuk Üretim Modellemesi

KAYA A.

Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, cilt.2, ss.27-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Bileşik Doğum ve Ölüm Süreci İçin Stokastik Bir Yaklaşım

KAYA A. , ESEN M.

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.2, ss.27-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Dİnamik Programlamada Yineleme İlişkilerinin Tasarımı

KAYA A. , SEVGİ H. M. , ESEN M.

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.2, ss.35-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

An Examining from Data Sourced Deviation in Modelling By Use of Variance Analysis Method

KAYA A.

Adıyaman University Journal of Science, cilt.6, ss.177-186, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

A Research on managerial satisfaction of municipal employees Aliaga Municiaplity example

Kaya A. , Esen M.

International Journal of Human Sciences, cilt.13, ss.3542-3559, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

A research on satisfaction survey of public services with regard to Aliaga city s people

Kaya A. , Esen M.

International Journal of Human Sciences, cilt.13, ss.5122-5135, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

A research on managerial of municipal employees Aliaga Municipality example

KAYA A. , ESEN M.

International Journal of Human Sciences, cilt.13, ss.3542-3559, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Uyarlanabilir Küme Örneklemesinde Tahmin Modelleri

KAYA A.

Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.105-119, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Yönetim Kararlarını Güçlendiren Bilişim Araçları

KAYA A.

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.23-29, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Varyans Bileşenlerinin Negatif Kestirilme Olasılıkları İçin Bir Simülasyon Araştırması

KURT S., KAYA A.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.235-242, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Bilgi Sistemlerinde Model Veri ve İnsan Kaynaklı Riskler

KAYA A.

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.21-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Vocational High Shcool s Students’ View for Vocational Education

KAYA A.

International Journal of Human Sciences, cilt.10, ss.3-16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Outlier Analysis in Regression Models with Graphical Representations

KAYA A.

Ozean Journal of Applied Science, cilt.4, ss.121-128, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

AR (1) Modelinde A Tipi Sapan Etki

KAYA A.

İstatistikçiler Dergisi, cilt.3, ss.1-7, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Some Application of Computational Semigroups

İLHAN S., BAYKAL A., KAYA A.

International Journal of Information Science and Computer Mathematics, cilt.1, ss.49-57, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Altı Sigma Metodolojisinde İnsan Faktörü

KAYA A. , İŞÇİ GÜNERİ Ö., MEHENKTAŞ C.

Hasad Gıda, cilt.23, ss.44-47, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

İl ve İlçelerde Yapılacak Kamuoyu Araştırmaları İçin Önerilen Örnekleme Planları ve İzmir Uygulaması

KAYA A.

Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.7, ss.119-126, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Bir Sektör Uygulaması

KAYA A.

GIDA, ss.275-280, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Kalite Geliştirmede Deney Tasarımı ve Taguchi Yöntemi

KAYA A.

GIDA, cilt.30, ss.25-29, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Technical and Economic Analysis of Marine Finfish Hatcheries of Turkey

EMİROĞLU D. , ÖZDEN O. , KAYA A.

Journal of The School of Marine Science and Technology, cilt.3, ss.47-54, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Şehirleşme Seviyelerinin Projeksiyonu Üzerine Bir Araştırma

KAYA A.

İstatistik Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.61-72, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Zaman Serilerinde Sapan Değer Tarama Süreçlerini Modelleme ve Performans Analizi

KAYA A.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.271-279, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Bir Üretim Sürecinin Simülasyon Yaklaşımı İle Çözümü Üzerine Araştırma

KAYA A.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.115-123, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Diskriminant Analizinde Ayırmanın Gücü ile Faktör Analizinde Kullanılan Kovaryans Matrisi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma

KAYA A.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.203-210, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

New Approach in IT Education

Kaya A.

4th International Engineering and Natural Sciences Conference, Diyarbakır, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2019, ss.1

2019

2019

Risks in Health Information Systems

Kaya A. , Gümüş R.

4th International Engineering and Natural Science Congerence, Diyarbakır, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2019, ss.1-5

2019

2019

E-Ticaretin Gelişme Büyüme ve Etkinlik Dinamikleri

Kaya A.

3rd International EUREFE Congress, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.1-10

2019

2019

Zaman Verilerini AR(1) Türü Modellemede Yanlılık Riskleri

Kaya A.

3rd International EUREFE Congress, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.11-20

2017

2017

Analysis of Patients’ Satisfaction and Preferences for Medical Institutions: A Field Study for Trabzon

KAYA A. , GÜMÜŞ R.

International Natural and Health Science Conference (INHSC2017), Antalya, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2017, ss.31-34

2017

2017

A Research about Job Satisfication oof Health Staff Working in a Private Hospital in The City Center of Trabzon, Turkey

KAYA A. , GÜMÜŞ R.

International Natural and Health Science Conference (INHSC2017), Antalya, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2017, ss.27-30

2016

2016

Analysis of Fatal Occupational Accidents in Turkey and Europe Between 2009-2014

GÜMÜŞ R., KAYA A.

QPS 2016 10. International Congress on Quality in Healthcare Accreditation and Patient Safety, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

2015

2015

Transformation Management in Informartics and Its Education

KAYA A.

ICRES 2015 International Conference on Research in Education and Science, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.348-356 identifier identifier identifier

2015

2015

A Research on Motivation Deficiency for Associate Degree Students of Higher Education

KAYA A.

ICRES 2015 International Conference on Research in Education and Science, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.358-368

2014

2014

Bilgi ve İletişim Çağında Bilişim Mesleğinin Analizi

KAYA A.

II. Ulusal SinanPaşa MYO Kongresi, Afyon, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2014, ss.117

2014

2014

Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Eğitsel Sosyal ve Bilişim Araştırması

KAYA A.

II. Ulusal SinanPaşa MYO Kongresi, Afyon, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2014, cilt.118

2013

2013

Öğretim Elemanlarının Mesleki Eğitime Dair Düşünceleri

KAYA A. , ESEN M.

7th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2013, ss.254-255

2012

2012

Aktif Eğitimde Etkin Senaryo Geliştirmenin Önemi

KAYA A.

6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012

2011

2011

Mesleki Eğitimde Önlisans Programları için Yeniden Yapılanma Önerileri

KAYA A.

UMYOS’xx11 2. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 2011, Kuşadası, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2011

2011

2011

Görsel İletişim Araçlarının Öğrenmeye Etkileri

KAYA A.

5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011

2011

2011

Probleme Dayalı Öğretimde Senaryo Hazırlama Süreci

KAYA A.

5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011

2010

2010

Yazılım tasarım Desenleri ve Singleton Uygulaması

KAYA A.

Ulusal MYO Öğrenci Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2010, ss.1-8

2009

2009

Eğitimde Bilişim Uygulamaları

KAYA A.

Fen Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2009, ss.97

2009

2009

Türk Eğitim Sisteminin Bitmeyen Sorunları ve Çözüm Önerileri

KAYA A.

Fen Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2009, ss.96

2009

2009

Kadınlarda Öğrenme Düzeyi ile Evlenme Boşanma İstatistikleri Arasındaki İlişki

YALAZ S., KAYA A.

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2009, ss.494

2009

2009

Dicle Üniversitesinde Kadın Akademisyenlerin Mesleklerini Yürütmede Karşılaştıkları Problemler Üzerine Bir Araştırma

KAYA A. , YALAZ S., GÜMÜŞ R.

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2009, ss.709

2009

2009

Türkiye’de Bilgisayar Programcılığı Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri

KAYA A.

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.183

2009

2009

Eğitim Araştırmalarında Planlama ve Değerlendirme Stratejileri

KAYA A. , YALAZ S.

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.225

2009

2009

Outlier Problems in Linear Regression

TAYLAN P., KAYA A.

23rd European Conference on Operational Research, Bonn, Almanya, 5 - 08 Temmuz 2009, ss.139 identifier

2009

2009

Outlier Analysis for Quality Assurance of Data

YALAZ S., KAYA A.

23rd European Conference on Operational Research, Bonn, Almanya, 5 - 08 Temmuz 2009, ss.139

2009

2009

Symbian İşletim Sistemi

KAYA A.

Akademik Bilişim’09, Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Şubat 2009, ss.767-772

2009

2009

Outlier Components for Time Series Models

KAYA A. , URGAN N. N.

The XIII International Conference Applied Stochastic Models and Data Analysis, Vilnius, Litvanya, 30 Haziran - 03 Temmuz 2009, ss.42

2009

2009

XML İşaretleme Dilinin Etkinliği Üzerine Bir Çalışma

YALAZ S., KAYA A.

Akademik Bilişim’xx09, Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Şubat 2009, ss.719-726

2009

2009

Boxplot ve Cook Sapan Değer İstatistikleri

YALAZ S., KAYA A.

6. İstatistik Kongresi, Türkiye, 29 Nisan - 03 Mayıs 2009, ss.171-172

2009

2009

İstatistiksel Basit Doğum Sürecine Teorik Bir Yaklaşım

KAYA A. , YALAZ S., GÜMÜŞ R.

6. İstatistik Kongresi, Türkiye, 29 Nisan - 03 Mayıs 2009, ss.93-94

2008

2008

Bilişimde ve Eğitimde Sanal Ortamlar

KAYA A.

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğrtim Teknolojileri Sempozyumu, 5 - 08 Kasım 2008, ss.252-259

2008

2008

Gömülü Sistemler ve Uygulama Alanları

KAYA A.

Akademik Bilişim’xx08, Türkiye, 30 Ocak - 01 Şubat 2008, ss.677-683

2008

2008

Normallik Testlerinin Etkinlikleri Üzerine Bir Çalışma

KAYA A. , YALAZ S.

XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2008, ss.70

2008

2008

Alan Araştırmalarında Aşamalı Örnekleme

KAYA A. , YALAZ S.

XI. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2008, ss.100

2007

2007

Temel Bilimler ve İstatistik Eğitimi Üzerine Bir Araştırma

KAYA A.

X. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007, ss.67

2007

2007

İstatistiksel Süreçlerde Sapan Değer Analizleri

KAYA A. , GÜMÜŞ R.

X. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007, ss.59-60

2007

2007

Üniversite Öğrencilerinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Path Analizi ile Yorumlanması

GÜMÜŞ R., KAYA A.

X. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2007, ss.64-66

2007

2007

Mobil İletişim Cihazları ile Ev Otomasyon Sistemleri

GÜRSOY G., KAYA A.

Akademik Bilişim 2007, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2007, ss.1-5

2007

2007

Açık Kaynak Kodlu Çevirimiçi Eğitim Yazılımları

KAYA A.

Akademik Bilişim 2007, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2007

2006

2006

“Intelligent Refactoring and Development Tools For An XP Project”

Öktem D., Kaya A. , TOKER L.

5th International Symposium on Intelligent Manifacturing Systems,, Sakarya, Türkiye, 29 Mayıs 2006, ss.47

2005

2005

Bilgisayar Bilimlerinde Yazılım Tasarım Desenleri ve Önemi

KAYA A. , ABİDİN D., TOKER L. , DÖNMEZ O.

3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.321-325

2005

2005

Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programının Meslek Yüksekokullarının Gelişimindeki Önemi ve Norveç Örneği

ABİDİN D., KAYA A. , TOKER L.

3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.84-87

2005

2005

Virtual plant evolution with genetic algorithms

Oktem D., Kaya A. , Cakir S.

International Conference on Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2005), Corinth, Yunanistan, 21 - 26 Ekim 2005, ss.438-443 identifier

2004

2004

Üretim Süreçlerinde İnsan-Makina İlişkileri ve Hata Analizi

KAYA A.

Uludağ Üniversitesi Ergonomi Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2004, ss.35-39

2004

2004

Modern Yönetim Felsefesine Elektronik İletişim Araçlarının Etkisi

KAYA A. , DÖNMEZ O. , ÇAKIR H. Ş.

Uludağ Üniversitesi Ergonomi Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2004, ss.1239-1246

2004

2004

Bilgisayar Kullanıcılarının Sağlık Problemleri Üzerine Bir Araştırma

KAYA A. , ABİDİN D., ÇAKIR H. Ş.

Uludağ Üniversitesi Ergonomi Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2004, ss.648-653

2004

2004

Datamining and Computational Intelligence Applications

ABİDİN D., KAYA A.

International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems (IMS’xx2004), 6 - 08 Eylül 2004, ss.475-479

2004

2004

Statistical System Modelling

KAYA A. , ABİDİN D., DÖNMEZ O.

4th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, 6 - 08 Eylül 2004, ss.487-491 identifier identifier identifier

2004

2004

Implementing Enterprise and Its World Metadata Model with XML Schema

DÖNMEZ O. , KAYA A.

4th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, 6 - 08 Eylül 2004, ss.480-486

2004

2004

Comparison and Collaboration of Rational Unified Process (RUP) and Exreme Programming (XP)

ABİDİN D., KAYA A.

Integrated Design and Process Technology (IDPT), 15 - 17 Haziran 2004, cilt.1

2004

2004

Sapan Değer Kaynakları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma

KAYA A.

4. İstatistik Günleri Sempozyumu, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2004

2004

2004

Nesne Yönelimli Programlamada İstatistiksel Modüllerin Veri Yapıları

DÖNMEZ O. , KAYA A.

4. İstatistik Günleri Sempozyumu, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2004

2004

2004

Zaman Serilerinde Sapan Değer Analiz Otomasyonu

KAYA A.

4. İstatistik Günleri Sempozyumu, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2004, ss.413-418

2004

2004

Kalite Geliştirmede Zaman Serileri Analizi

DOĞU E., KAYA A. , FİRUZAN A. R.

4. İstatistik Günleri Sempozyumu, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2004

2004

2004

Sapan Değerler Analizinde Adımsal ve Aynı Anda Test Yöntemleri

KAYA A.

4. İstatistik Günleri Sempozyumu, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2004, ss.419-423

2004

2004

eXtreme Programming with Open Source Tools

ABİDİN D., KAYA A.

3rd Asia Pacific International Symposium on Information Technology İstanbul, Turkey, 13 - 14 Ocak 2004, ss.392-395

2004

2004

Black-Box versus White-Box Testing

DÖNMEZ O. , KAYA A.

3rd Asia Pacific International Symposium on Information Technology İstanbul, Turkey, 13 - 14 Ocak 2004, ss.389-391

2003

2003

Yazılım Doğrulama ve Geçerlileme Üzerine Bir İnceleme

DÖNMEZ O. , KAYA A.

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempoyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003, ss.1-6

2003

2003

Çoklu Protokol Etiket Anahtarlama (MPLS) Tekniklerinin Güncel Ağ Teknolojilerine Uygulanması Üzerine Bir Araştırma

ABİDİN D., KAYA A.

II. Ululsa Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003, ss.1-5

2003

2003

Anket Tasarımı ve Değerlendirme Otomasyonu

KAYA A. , DÖNMEZ O.

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempoyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003, ss.1-6

2003

2003

Su Ürünleri Üretim Süreçlerinde Simülasyon Yaklaşımı ile Planlama

EMİROĞLU D. , KAYA A.

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempoyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003, ss.1-6

2003

2003

Yazılımda Kalite ve Yönetimi Üzerine Bir İnceleme

DÖNMEZ O. , KAYA A.

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003, ss.1-6

2003

2003

Meslek Yüksekokulları Öğrenci Profilleri Üzerine Bir Anket Çalışması

KAYA A. , ABİDİN D.

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003, ss.1-6

2003

2003

Türkiye’de Atak (Agile) Programlama Tekniklerinin Uygulanması ve Geliştirilmesi

ABİDİN D., KAYA A.

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2003, ss.1-5

2003

2003

Subband Adaptive Filters

KAYA A. , DÖNMEZ O. , ABİDİN D.

International Journal of Computational Intelligence, 24 - 26 Eylül 2003, cilt.1, ss.317-320 identifier

2003

2003

The Application Areas of Parallel Fast Fourier Transform and Future Trends

KAYA A. , ABİDİN D., DÖNMEZ O.

International Journal of Computational Intelligence, 24 - 26 Eylül 2003, cilt.1, ss.232-237

2001

2001

İstatistiksel Stok Kontrolde Simülasyon Yaklaşımı ile Problem Çözümü Üzerine Bir Çalışma

KAYA A.

V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2001

2001

2001

Varyans Bileşenlerinin Negatif Kestirilme Olasılıkları için Bir Benzetim Çalışması

KURT S., KAYA A.

V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2001

1997

1997

Zaman Serilerinde Bir Sapan Değer Tarama Yöntemi Üzerine İnceleme

KAYA A. , KURT S.

III Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 1997, ss.765-774

Kitap & Kitap Bölümleri

2011

2011

Genel ve Teknik İLETİŞİM

KAYA A.

ZEUS KİTAPEVİ, İzmir, 2011

2005

2005

DELPHI Programlama Giriş

KAYA A. , ÇAKIR H. Ş. , ABİDİN D.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınevi, İzmir, 2005

2005

2005

C Programlama

KAYA A. , KURT S., ABİDİN D.

Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 2005

2002

2002

Bilgisayara Giriş

KAYA A. , ABİDİN D.

Ege Üniversitesi Yayınevi, İzmir, 2002

2002

2002

Meslek Yüksekokulları İçin Uygulamalı Matematik

KAYA A.

Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2002

Desteklenen Projeler

2014 - 2015

2014 - 2015

Aliağa Kent Halkının Kamusal Hizmetler Memnuniyet Araştırması

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

KAYA A.

2014 - 2014

2014 - 2014

Belediye Çalışanlarının Yönetsel Memnuniyet Araştırması

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

KAYA A.

2003 - 2006

2003 - 2006

EĞITIM PLANLAMA VE DEĞERLENIRME BILGI SISTEMI.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KAYA A. (Yürütücü)

2003 - 2005

2003 - 2005

Eğitim Araştırmalarında Planlama ve Değerlendirme Bilgi Sistemi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

(Proje Özeti)
Kaya A.

1993 - 1995

1993 - 1995

Kalite Kontrol Amaçlı Zaman Serilerinde Sapan Değer Analizi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

(Proje Özeti)
Kaya A. , Kurt S.

1991 - 1991

1991 - 1991

KİPA A.Ş Mağaza Lokasyon Belirleme Araştırması

Sanayi Tezleri Projesi

Kurt S.

1990 - 1991

1990 - 1991

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Öğrenci Bilgi Sistemi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

KAYA A. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

International Journal of Health Science

Danışma Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

International Health Science Conference

Yayın Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Üye

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Üye

2000 - Devam Ediyor

2000 - Devam Ediyor

Üye

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

Üye

2000 - 2001

2000 - 2001

Başkan

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2021

Ocak 2021

World Multi Conference On Systemics, Cybernetics And Informatics: WMSCI 2021

Bildiri (Tam Metin)

Ocak 2020

Ocak 2020

World Multi Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2020

Bildiri (Tam Metin)

Ocak 2020

Ocak 2020

TÜBİTAK Projesi

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Ocak 2019

Ocak 2019

International Journal of Scientific and Technological Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

World Multi Conference On Systemics, Cybernetics And Informatics: WMSCI 2019

Bildiri (Tam Metin)

Ocak 2018

Ocak 2018

World Multi Conference On Systemics, Cybernetics And Informatics: WMSCI 2018

Bildiri (Tam Metin)

Ekim 2017

Ekim 2017

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

World Multi Conference On Systemics, Cybernetics And Informatics: WMSCI 2017

Bildiri (Tam Metin)

Ekim 2016

Ekim 2016

3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi

Bildiri (Tam Metin)

Mart 2016

Mart 2016

IEEE Transactions on Power Systems

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

World Multi Conference On Systemics, Cybernetics And Informatics: WMSCI 2016

Bildiri (Tam Metin)

Ekim 2015

Ekim 2015

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi

Bildiri (Tam Metin)

Ocak 2015

Ocak 2015

World Multi Conference On Systemics, Cybernetics And Informatics: WMSCI 2015

Bildiri (Tam Metin)

Kasım 2014

Kasım 2014

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

1. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi

Bildiri (Tam Metin)

Temmuz 2014

Temmuz 2014

TÜBİTAK Projesi

2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı, İngiltere

Ocak 2014

Ocak 2014

World Multi Conference On Systemics, Cybernetics And Informatics: WMSCI 2014

Bildiri (Tam Metin)

Ocak 2013

Ocak 2013

World Multi Conference On Systemics, Cybernetics And Informatics: WMSCI 2013

Bildiri (Tam Metin)

Mart 2010

Mart 2010

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2003

Mayıs 2003

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Temmuz 1991

Temmuz 1991

İstatistik Bölümü Lisans Bölüm Birinciliği

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi DekanlığıDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

International Health and Natural Science Conference

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

International Congress on Quality Healthcare Acreditation

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2015

2015

International Conference on Research in Education and Science

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

Atatürk Üniversitesi 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi

Oturum Başkanı

Erzurum-Türkiye

2014

2014

Afyon Kocatepe II. Ulusal Sinanpaşa MYO Kongresi

Katılımcı

Afyon-Türkiye

2013

2013

7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempoyumu

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2012

2012

6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempoyumu

Katılımcı

Gaziantep-Türkiye

2011

2011

Fırat Üniversitesi 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Oturum Başkanı

Elazığ-Türkiye

2011

2011

5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempoyumu

Katılımcı

Elazığ-Türkiye

2011

2011

International Symposium on Strategic and Security Studies

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

Fen Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Semposyumu

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

Düzce Üniversitesi Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Kongresi

Katılımcı

Düzce-Türkiye

2010

2010

Muğla Üniversitesi Akademik Bilişim Konferansı

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2009

2009

Harran Üniversitesi Akademik Bilişim Kongresi

Katılımcı

Şanlıurfa-Türkiye

2009

2009

XIII. International Conference Applied Stochastic Models and Data Data Analysis

Katılımcı

Vilnius-Litvanya

2009

2009

Euro2009 Operational Research Conference

Katılımcı

Bonn-Almanya

2009

2009

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Kongresi

Oturum Başkanı

Trabzon-Türkiye

2009

2009

3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kongresi

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2009

2009

IstKon6, 6.İstatistik Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2008

2008

X. Akademik Bilişim Kongresi

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2008

2008

Cumhuriyet Üniversitesi X. Biyoistatistik Kongresi

Katılımcı

Sivas-Türkiye

2008

2008

2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Kongresi

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2008

2008

Ege Üniversitesi 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2008

2008

Ege Üniversitesi Körfezde Zaman, İzmir Araştırmalar Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2006

2006

Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006

Katılımcı

Kütahya-Türkiye

2006

2006

Adnan Menderes Üniversitesi 2. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Oturum Başkanı

Aydın-Türkiye

2006

2006

Adnan Menderes Üniversitesi 2. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempoyumu

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2006

2006

Sakarya University 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2005

2005

3. Meslek Yüksekokulları Sempoyumu

Katılımcı

Burdur-Türkiye

2004

2004

3rd Asia Pasific International Symposium on Information Technology

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2004

2004

Integrated Design and Process Tecknology Congress

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2004

2004

4th International Symposium Intelligent Manufacturing Systems

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2004

2004

4. İstatistik Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2004

2004

Uluslararası Katılımlı Ergonomi Kongresi

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2003

2003

International Conference on Signal Processing

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2002

2002

Ege Üniversitesi 2. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2001

2001

V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu

Katılımcı

Adana-Türkiye

1999

1999

Marmara Üniversitesi 4.Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

1997

1997

Uludağ Üniversitesi 3. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu

Katılımcı

Bursa-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 40

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Aralık-2020

Aralık 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Ege Üniversitesi

Ekim-2020

Ekim 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - İstanbul Ticaret Üniversitesi

Ekim-2020

Ekim 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Çukurova Üniversitesi

Mart-2020

Mart 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Mart-2020

Mart 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Bahçeşehir Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Akademik Kadroya Atama

Öğretim Görevlisi - Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu

Haziran-2014

Haziran 2014

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Atama Jürisi - Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Kasım-2007

Kasım 2007

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Jürisi Üyeliği - Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Jürisi Üyeliği - Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Kasım-2006

Kasım 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ekim-2004

Ekim 2004

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Jürisi Üyeliği - Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Mayıs-2004

Mayıs 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Mart-2004

Mart 2004

Akademik Kadroya Atama

Öğretim Görevlisi Atama Jürisi - Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu

Ekim-2003

Ekim 2003

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Nisan-2003

Nisan 2003

Akademik Kadroya Atama

Öğretim Görevlisi - Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu

Haziran-2001

Haziran 2001

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Jürisi - Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi