Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Isolation of Toxoplasma gondii strains similar to Africa 1 genotype in Turkey

PARASITOLOGY INTERNATIONAL, cilt.62, ss.471-474, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Detection of Pneumocystis in the nasal swabs of immune-suppressed rats by use of PCR and microscopy.

Medical science monitor basic research, cilt.19, ss.62-67, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Action plan to regain unnecessary deferred blood donors due to malaria risk in Turkey

TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, cilt.46, ss.269-275, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Technetium-99m labeled Mebendazole and Biodistribution in experimentally Trichinella spiralis-infected rats

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, cilt.36, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Immune deficiency and cryptosporidiosis in rats

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, ss.1187-1191, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cryptosporidiosis and blastocystosis in renal transplant recipients

NEPHRON, cilt.75, ss.171-174, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Preparation of 131I-Pyrimethamine and Evaluation for scintigraphy of experimentally Toxoplasma gondii infected rats

25th Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Milan, İtalya, 27 - 31 Ekim 2012, cilt.39 identifier

İmmun Sistemi Baskılanmış Sıçanlara Ait Akciğer ve Dışkı Örneklerinde Cryptosporidium spp’nin Moleküler Tekniklerle Gösterilmesi

17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu, Kars, Türkiye, 4 - 10 Eylül 2011

Türkiye'de İzole Edilen Toxoplasma gondii Suşlarının Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Mikrosatellit Genotiplendirilmesi

Yüzyıllık Tecrübe; Toxoplasma gondii Uluslararası Katılımlı Sempozyum ve Workshop, İzmir, Türkiye, 17 - 20 Mart 2010

Konjenital Toxoplasmosis Olgu Sunumu

16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 07 Kasım 2009

Toxoplasma gondii Takizoitlerinin Kryoprezervasyonu

15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 18 - 23 Kasım 2007

Cultivation of Virulent Toxoplasma gondii Ankara Strain in Various Cell Lines and The Evaluation of Virulence After Continuous Passaging

VII. International Meeting On Molecular Epidemiology and Evoluationary Genetics of Infectious Diseases, Valencia, İspanya, 19 - 22 Haziran 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Hayvan İnokülasyonları

Parazitolojide Laboratuvar, Metin Korkmaz, Ülgen Zeki Ok , Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.429-452, 2011

Molecular structure and biological studies of Cryptosporidium spp

Molecular parasitology, Ozcel MA, Tanyüksel M, Eren H, , Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.0-647, 2009

Çengelli Solucanların (Ancylostoma duedonale ve Necator americanus) sebep olduğu hastalıklar ve İmmunolojisi

Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji, M. Ali Özcel,Nevin Turgay,Abdullah İnci,Ergun Köroğlu, Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.312-320, 2007

Schistosomiosis ve İmmunolojisi

Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji, M. Ali Özcel,Nevin Turgay,Abdullah İnci,Ergun Köroğlu, Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.213-229, 2007

Diseases caused by hook worms (Ancylostoma duedonale and Necator americanus) and immunology.

Medical and Veterinary Immunoparasitology, Ozcel MA, Turgay N, Inci A, Koroglu E, Editör, Meta Press, İzmir, ss.312-320, 2007