Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Advanced exergoeconomic analysis of solar-biomass hybrid systems for multi-energy generation

International Journal Of Exergy, cilt.33, ss.1-27, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical Analysis of Magnetic Field and Heat Transfer of a Reciprocating Magnetocaloric Regenerator Using a Halbach Magnet Array

JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE ASME, cilt.142, no.92103, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Performance analysis of a photovoltaic panel cooled by thermoelectric effect

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.35, ss.619-634, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical study on photovoltaic/thermal systems with extended surfaces

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.43, ss.5213-5229, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Numerical analysis of a near-room-temperature magnetic cooling system

INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID, cilt.75, ss.262-275, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Construction of a fuel cell system with DC power distribution for residential applications

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.36, ss.11474-11479, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lightning Protection for Buildings Energized by Renewable Energy Sources

ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, ss.7-10, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental Performance Evaluation of a PV-Powered Refrigeration System

ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, ss.7-10, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A review on solar-hydrogen/fuel cell hybrid energy systems for stationary applications

PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE, cilt.35, ss.231-244, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance analysis of a PEM fuel cell unit in a solar-hydrogen system

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.33, ss.7538-7552, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Past, present and future status of electricity in Turkey and the share of energy sources

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.11, ss.183-209, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy and exergy analysis of Kizildere Geothermal Power Plant, Turkey

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.28, ss.1415-1424, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of thermal performance of a solar collector by using dynamic test method

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.25, ss.417-422, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Techno-Economic Analysis of 1 MWe Solar Power Plant using Combined Rankine Cycle in Izmir, Turkey

International Journal of Energy and Smart Grid, cilt.3, ss.40-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Improving the Energy Output of a Geothermal Solar Hybride Energy System

The Journal of MacroTrends in Energy and Sustainability, cilt.4, ss.1-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Manyetokalorik Malzemeler ve Manyetik Soğutmanın Temelleri

TTMD (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, no.90, ss.15-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parabolik Oluk Tipi Güneş Kollektörlerin Performans Analizi

Mühendis ve Makina, cilt.51, ss.19-28, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of a Photovoltaic Fuel Cell Hybrid Energy System in Terms of Electromagnetic Pollution

International Review Of Electrical Engineering-Iree, cilt.5, ss.1600-1608, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Yapılarda Kullanılan HVAC Sistemlerinde Kontrol ve Enerji Verimliliği

Tesisat Mühendisliği, ss.69-76, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konutlarda Doğal ve Zorlanmış Havalandırma Sistemleri

Tesisat Mühendisliği, ss.21-26, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Termal Kamera Kalibrasyonu ve Validasyonu İçin Suyun Üçlü Noktası Temelli Siyahcisim

Ölçümbilim Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2019, ss.143-151

AN INTEGRATED COMPACT AXIAL FAN DESIGN AND ANALYSIS IN A CASE STUDY: A REFRIGERATOR VOLUME WITH THERMOELECTRIC COOLER SYSTEM

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia / TURKEY (IMSMATEC 2019), Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.127-133

Triple Point of Water Cell Based Reference Radiation Source for Medical Thermography Applications

IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (IEEE MeMeA), İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2019 identifier identifier

TECHNO ECONOMIC ANALYSIS OF 5 MWE HYBRID POWER PLANT USING A COMBINED RANKINE CYCLE IN FARO BOUKI CAMEROON

International Conferenceon Engineering Technologies (ICENTE’18), Konya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.606-617

Comparative techno-economic study of a solar thermal power plants using different technology of various capacitiesin the northern region of Cameroon

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.1648-1658

Feasibility study of Biomass power plant fired with maize and sorghum stalk in sub-Saharan region: case of thenorthern part of Cameroon

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.1659-1669

MANYETİK SOĞUTMA REJENERATÖRÜNÜN SAYISAL MODELLENMESİ

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018, cilt.3, ss.1602-1610

GENİŞLETİLMİŞ YÜZEYE SAHİP FOTOVOLTAİK/TERMAL SİSTEMİNİN PERFORMANS İNCELEMESİ

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018, cilt.2, ss.1461-1469

CFD SIMULATION OF THE HEAT SINK AND COMPACT AXIAL FAN DESIGN ON THERMOELECTRIC MODULE

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018, cilt.1, ss.435-444

CFD simulation of the peltier effect in a refrigerator design

7th GLOBAL CONFERENCE on GLOBAL WARMING (GCGW-2018), İzmir, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2018

Numerical Study on Photovoltaic/Thermal Systems with Extended Surface

7th Golabal Conference on Global Warming (GCGW-2018), İzmir, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2018

A Novel Numerical Approach for an Axial Reciprocating Magnetic Regenerator

7th Global Conference on Global Warming (GCGW-18), İzmir, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2018

Manyetik Soğutma Rejeneratörünün Sayısal Modellenmesi

Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 18 - 20 Nisan 2018

PV/FDM Sistemindeki Doğal Taşınımın Sayısal Modellenmesi

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’17), Çorum, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, ss.912-923

Türkiye’nin Farklı İklim Bölgeleri İçin Fotovoltaik Panel Isıl Kontrolcüsü Modellenmesi

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’17), Çorum, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, ss.901-911

Manyetokalorik Malzemelerin Termodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’17), Çorum, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017, ss.931-937

Türkiye’nin Farklı İklim Bölgeleri için Fotovoltaik Panel Isıl Kontrolcüsü Modellenmesi

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'17), Çorum, Türkiye, 13 Eylül 2017, ss.100-111

Techno-economic analysis of a photovoltaic power plant

6th Rostocker International Conference: “Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics”, Rostock, Almanya, 17 - 18 Temmuz 2017, ss.23

Bina Entegreli Fotovoltaik Panel Isıl Kontrolcusünün SayısalModellenmesi

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2017), İzmir, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017, cilt.1, ss.153-163

Deneysel Bir Manyetik Soğutma Sistemi İçin Optimal Kontrol Tasarımı

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2017), İzmir, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017, cilt.2, ss.1841-1854

Doğrusal Tip Manyetik Soğutma Sistemi Tasarımı ve Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2017), İzmir, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017, cilt.2, ss.1811-1823

Bina Entegreli Fotovoltaik Panel Isıl Kontrolcüsünün Sayısal Modellenmesi

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2017), İzmir, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017, cilt.1, ss.153-163

Deneysel Bir Manyetik Soğutma Sistemi için Optimal Kontrol Tasarımı

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2017), İzmir, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017, cilt.2, ss.1841-1854

Manyetik Soğutma Sisteminin Sayısal Modellenmesi

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON 2017), İzmir, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017, cilt.1, ss.1827-1837

Performance Assessment of a Near Room Temperature Magnetic Cooling System

3rd International Conference on Energy and Environment Research (ICEER), Barcelona, İspanya, 7 - 11 Eylül 2016, cilt.107, ss.188-192 identifier identifier

EXERGOECONOMIC ANALYSIS OF A PV ASSISTED THERMOELECTRIC REFRIGERATOR

SOLAR TR2016, İstanbul, Türkiye, 03 Aralık 2016 - 06 Aralık 2006, ss.45-52

MANYETİK SOĞUTMA SİSTEMİNİN SAYISAL İNCELENMESİ

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’15), Balıkesir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

Assessments of Some Photovoltaic Power Systems in Aegean Region, Turkey

SOLARTR 2014 Conference and Exhibition, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, ss.667-676

Possibilities of Magnetic Refrigeration Applications at Near-Room Temperature

7th International Ege Energy Symposium Exhibitio, 18 - 20 Haziran 2014

Geothermal Energy Applications in Turkey and Environmental Impacts of Geothermal Fluid

26TH EUROPEAN CONFERENCEON OPERATIONAL RESEARCH, Roma, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.252

Performance Evaluation of a Fuel Cell System under Different Resistive Loads

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 26 - 30 Haziran 2012, ss.271-279

A Study on Electricity Production from a Landfill Site in Denizli, Turkey

5th International Mechanical Engineering Forum 2012, Prag, Çek Cumhuriyeti, 20 - 22 Haziran 2012, ss.257-269

Yenilenebilir Enerji Tesislerinde Aydınlatmanın Doğru Akım ile Yapılması

8. Ulusal Aydınlatma Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2011, ss.109-114

Simulation and Application of a DC Energy Distribution System for Hybrid Renewable Energy Systems

7th Biennial International Workshop / Advances in Energy Studies 2010, Barcelona, İspanya, 19 - 22 Ekim 2010, ss.415-424

Investigation of DC and AC Power Distribution Systems for Renewable Energy Applications

5th International Ege Energy Symposium and Exhibition, Denizli, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2010

A Sample DC Power Distribution System For Fuel Cell Applications

International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2010), İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2010, ss.371-380

Comparison of Three Different Hydrogen Storage Options for a PV-Based Hydrogen Production System

International Conference on Hydrogen Production (ICH2P-2010), İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2010, ss.381

Yenilenebilir Enerji Tesisleri İçin Örnek Bir Otomasyon Sistemi Tasarlanması ve Uygulanması

Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi - V. Otomasyon Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2010, ss.1-7

Parabolik Oluk Tipi Güneş Kollektörlerin Performans Analizi

4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2009, ss.113-125

Parabolik Oluk Tipi Güneş Kollektörlerin Performans Analizi

V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2009

Determination of Electromagnetic Pollution Levels of a Hybrid Photovoltaic-Fuel Cell System

Global Conference on Global Warming-2009, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Temmuz 2009, ss.491-500

A Comparative Energy Analysis of Vacuum Type and Conventional Food Cooling Sysytems

Proceedings of the Global Conference on Global Warming, İstanbul, Türkiye, 05 Temmuz 2009 - 05 Ocak 2016

Exergy Analysis of a Photovoltaic-Powered Refrigeration System

Global Conference on Global Warming-2009, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Temmuz 2009, ss.918-927

Electrical Characterization of a Hybrid Photovoltaic-Hydrogen/Fuel Cell Energy System in Denizli, Turkey

4th International Exergy, Energy and Environment Symposium, Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri, 19 - 23 Nisan 2009, ss.1-8

PLC-Based Measurement of Electrical Data in Photovoltaic Energy Systems

International Conference on Applied Electronics, Pilsen, Çek Cumhuriyeti, 9 - 10 Eylül 2009, ss.79-0 identifier identifier

Design and Open Loop Control of a Spherical Motor

International Conference on Applied Electronics, Pilsen, Çek Cumhuriyeti, 9 - 10 Eylül 2009, ss.191-194 identifier identifier

DETERMINATION OF SOME THERMODYNAMIC PARAMETERS FOR A HYBRID SOLAR-HYDROGEN SYSTEM

2nd International Conference on Energy Sustainability, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 14 Ağustos 2008, ss.39-49 identifier identifier

Hybrid Solar-Hydrogen Systems for Better Environment and Sustainability

Global Conference on Global Warming-2008, İstanbul, Türkiye, 6 - 10 Temmuz 2008

Analysis of a Hybrid Solar Hydrogen/Fuel Cell Energy Systemfor Stationary Applications

Canadian Society for Mechanical Engineering Forum 2008, Ottowa, Kanada, 5 - 08 Haziran 2008

1.2 kWp Gücündeki Nexa Yakıt Pili Modülünün Performans Analizi

IV. Ege Enerji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2008, ss.481-489

Aydınlatmada Fotovoltaik-Hidrojen Hibrit Enerji Kaynağı Kullanımı

IV. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2007, ss.170-176

Exergy Analysis of a 1.2 kWp PEM Fuel Cell System

The Third International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-3), Evora, Portekiz, 1 - 05 Temmuz 2007

A Preliminary Assessment of a 5 kWp Solar Hydrogen System in Denizli, Turkey

The Third International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-3), Evora, Portekiz, 1 - 05 Temmuz 2007

Energy and Exergy Analysis of Lignite Power Plants in Turkey

The Third International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-3), Evora, Portekiz, 1 - 05 Temmuz 2007

Doğal Gaz ve Türk Enerji Politikaları

Doğal Gaz Günleri, Denizli, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2006, ss.77-86

Doğalgaz İç Tesisatında Bakır Boru Kullanımı

Doğal Gaz Günleri, Denizli, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2006, ss.171-178

Çimento Sektöründe Enerji Kullanımı ve Yönetimi: Denizli Çimento Örneği

II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Kütahya, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2004, ss.424-430

Energy Policy of Turkey and Place of Fossil Fuels

The First International Exergy, Energy and Environment Symposium, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Temmuz 2003, ss.505-511

Radyal Kanatlı Bir Boru Çevresinde Katılaşma Yoluyla Enerji Depolanması

I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2003

Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesinin Enerji Politikası İle İlişkisi

I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, Denizli, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2003, ss.438-444

Kitap & Kitap Bölümleri

Thermoelectric Effects and an Application on a Case Study: Design of Thermoelectric Refrigerator Volume with Computational Fluid Dynamics (CFD)

Environmentally-Benign Energy Solutions, Ibrahim Dincer, Can Ozgur Colpan, Mehmet Akif Ezan, Editör, Springer Nature, Cham, ss.817-841, 2020

TURKEY: PV TECHNOLOGY STATUS AND PROSPECTS

PVPS Annual Report 2018, Mary Jo Brunisholz, Editör, IEA (International Energy Agency), Fribourg, ss.115-118, 2019

TURKEY: PV TECHNOLOGY STATUS AND PROSPECTS

PVPS Annual Report 2017, Mary Jo Brunisholz, Editör, IEA (International Energy Agency), Fribourg, ss.117-119, 2018

TURKEY: PV TECHNOLOGY STATUS AND PROSPECTS

IEA PVPS Annual Report 2016, Mary Jo Brunisholz, Editör, IEA (Imprimerie St-Paul), Fribourg, ss.107-109, 2017

Design Criteria of Ground Mounted Photovoltaic Power Plants: A Sample for 441.60kW Power Plant

Developments in Science and Engineering, Recep Efe, Lia Matchavariani, Abdulkadir Yaldir, László Lévai , Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.300-312, 2016 identifier identifier

TURKEY: PV TECHNOLOGY STATUS AND PROSPECTS

IEA PVPS Annual Report 2015, Mary Jo Brunisholz, Editör, IEA (Imprimerie St-Paul), Fribourg, ss.107-109, 2016

Biogas Based Fuel Cell Technologies: Prospects and Challenges

Developments in Science and Engineering, Recep Efe, Lia Matchavariani, Abdulkadir Yaldir, László Lévai , Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.337-347, 2016 identifier identifier

TURKEY (PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGY STATUS AND PROSPECTS)

IEA PVPS Annual Report 2014, Mary Jo Brunisholz, Editör, IEA International Energy Agency, ss.105-106, 2015