Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Ceza Kanununda tanımlanan yaralama suçları ile ilgili adli rapor düzenlenirken psikiyatri hekimlerinin cevaplaması istenen sorular

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.20, ss.670, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Childhood sexual abuse and supportive factors

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.59, ss.10-15, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The usage of third molars to determine legally relevant age thresholds in Turkey

AUSTRALIAN JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, cilt.47, ss.275-282, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sex estimation: 3D CTA-scan based on orbital measurements in Turkish population

ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, cilt.22, ss.257-262, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Concept of Mental Health Deterioration in Light of Decisions by Higher Judicial Bodies

TURK PSIKIYATRI DERGISI, cilt.25, ss.133-139, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Predictive role of hand and foot dimensions in stature estimation

ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, cilt.20, ss.41-46, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

FORENSIC AUTOPSIES PERFORMED ON ELDERLY PEOPLE IN IZMIR: 2004-2007

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.15, ss.12-18, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Stature estimation from bi-acromial and bi-iliocristal measurements

ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE, cilt.19, ss.171-176, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Medicolegal Approach to The Case of Erectile Dysfunction After A Traffic Accident

The Bulletin of Legal Medicine, cilt.24, ss.76-79, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Detection of Muscle Injury in A Case Evaluated for Judicial Report

The Bulletin of Legal Medicine, cilt.21, ss.199-201, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Bite Marks in Terms of Child Abuse in Emergency Departments

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, cilt.53, ss.181-186, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Medico-legal Approach to Poisoning Cases in the First Decade of Life

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.37, ss.59-63, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Kadına Yönelik Şiddet ve Özellikleri

İzmir Barosu Yayınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Sayısı, ss.13-18, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Undergraduates Knowkwdge Level about Organ donation and transplantation

Ege Tıp Dergisi, cilt.49, ss.153-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malüliyet Raporlarının Düzenlenmesi Anabilim Dalımıza Başvuran Olguların Özellikleri

Adli Tıp Bülteni, cilt.20, ss.144-151, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medicolegal Approach to Poisoning Cases in First Decade of Life

Erciyes Med J, cilt.37, ss.59-63, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maluliyet Raporlarının Düzenlenmesi Anabilim Dalımıza Başvuran Olgu Özellikleri ile

Adli Tıp Bülteni, cilt.20, ss.144-151, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hekim Bakış Açısı İle Cinsiyetin Hekimlik Mesleğine Etkisi

Med Science, cilt.4, ss.1895-1911, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perception Differences in Violence Against Child

Med Science, cilt.3, ss.1183-1197, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölüm ile Bilinen Hastalıklar Arasında İlliyet Bağı Kurma ve Adli Otopsinin Önemi Bir ani ölüm olgusu

Leges İzmir Üniversitesi Sağlık Hukuku Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basınçlı Su ile Yüz Yaralanması Olgu Sunumu

Adli Tıp Dergisi, cilt.28, ss.185-191, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perception Differences in Punishment Methods against Child

Med Science, cilt.3, ss.1198-1208, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Populasyonunda El ve El Bilek Ölçümleri Kullanılarak Cinsiyetin Belirlenmesi

Adli Tıp Dergisi, cilt.28, ss.132-140, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Tedavi Birimlerinde Gıda Zehirlenmeleri

Marmara Med J, cilt.27, ss.89-95, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Posttravmatik Yağ Embolisi ve Adli Tıbbi Değerlendirmesi Olgu Sunumu

Adli Tıp Bülteni, cilt.19, ss.185-189, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adli Tıp Hekimlerinin Genital Muayene Olgularına Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri J Foren Med, cilt.9, ss.7-12, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir de Yapılan Bebeklik Dönemi Adli Otopsiler 1999 2007

Ege Tıp Dergisi, cilt.49, ss.177-184, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trafik Kazasına Bağlı Posttravmatik Parkinsonizm ve Demansiyel Bulgular Bir Olgu Sunumu

Adli Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.48-51, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kadın Hastalıkları ve Doğum ile İlgili Adli Durum ve Sorunlar

4. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.43-49

Kadın Hastalıkları ve Doğum İle İlgili Adli Durum ve Sorunlar

4. Uluslararası Kadın, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Ankara, 12-13 Aralık 2019., 12 - 13 Aralık 2019

Güncel Rehber Eşliğinde Yanık Olgularının Değerlendirilmesi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Tıp Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.172-174

Yargıtay Kararları Işığında Trafik Kazalarına Bağlı Maluliyet Oranı Hesaplamalarında Dikkat Edilecek Unsurlar

II. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi “Trafik Kazasına Bağlı Yaralanmalarda Maluliyet ve Bedensel Zararların Tazmini”, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2019

Yargıtay Kararları Işığında Trafik Kazasına Bağlı Maluliyet Oranı Hesaplamalarında Dikkat Edilecek Unsurlar

Hacettepe Üniversitesi, II. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi, Trafik Kazasına Bağlı Yaralanmalarda Maluliyet ve Bedensel Zararların Tazmini, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2019, ss.25

Sağlıkta Şiddet ve Beyaz Kod Uygulaması

III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019

Hekimin Yasal Sorumlulukları,2019-VI

AUP-2019-VI, Türkiye, 19 Eylül 2019

Hekimin Yasal Sorumlulukları,2019-IV

AUP-2019-V, Türkiye, 18 Eylül 2019

Hekimin Yasal Sorumlulukları, 2019-IV

AUP-2019-IV, Türkiye, 17 Eylül 2019

Hekimin Yasal Sorumlulukları, 2019-III

AUP-2019-III, Türkiye, 29 Mayıs 2019

Hekimin Yasal Sorumlulukları, 2019-II

AUP-2019-II, Türkiye, 17 Nisan 2019

Çocuk İstismarı ve Medikolegal Değerlendirme

EÜTF Çocuk Cerrahisi AD Seminerleri, Türkiye, 08 Mart 2019

Hekimin Yasal Sorumlulukları,2018-II

Asistan Uyum Programı, 2018-II, Türkiye, 07 Kasım 2018

Hekimin Yasal Sorumlulukları,2018-I

Asistan Uyum programı,2018-I, Türkiye, 30 Ekim 2018

Sağlık Çalışanlarının Yetki ve Sorumlulukları

Sağlık Çalışanlarının Yetki ve Sorumlulukları Paneli, Türkiye, 14 Mayıs 2018

Sağlık Çalışanlarının Yasal Yetki ve Sorumlulukları

Sağlık Çalışanlarının Yasal Yetki ev Sorumlulukları Paneli, Türkiye, 14 Mayıs 2018

Tıbbi Uygulama Hatalarından Korunma ve Hasta Hakları,2018

İntörn Hekim Bilgilendirme Toplantısı, Adli Tıp–Psikiyatri ve Sağlık Uygulama Tebliği, Türkiye, 26 Nisan 2018

Adli Bir Olgu Olarak Trişinella Enfeksiyonu

15. Adli Bilimler Kongresi, Beldibi/Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2018

Genel Cerrahide Tıbbi Uygulama Hataları

SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Seminerleri, Türkiye, 26 Şubat 2018

Hekimin Yasal Sorumlulukları II-2017

EÜTF Asistan Uyum Programı, Türkiye, 07 Haziran 2017

Hekimin Yasal Sorumlulukları I-2017

EÜTF Asistan Uyum Programı, Türkiye, 01 Haziran 2017

Tıbbi Uygulama Hatalarından Korunma-2017

İntörn Hekim Bilgilendirme Toplantısı - Adli Tıp-Psikiyatri ve SUT, Türkiye, 27 Nisan 2017

Violence in Health and White Code Implementation in the light of Legal Arrangement

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 21 - 22 Nisan 2017

Endoskopik Cerrahi Hemşireliğinde Etik ve Yasal Konular

Minimal İnvaziv Jinekoloji Toplantısı, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2016

Şiddete Maruz Kalan Kadınla Görüşme Teknikleri

“Kadına Yönelik Şiddet Olgularına Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımı” Eğitici Eğitimi, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2016

Bir Sağlık Sorunu Olarak Kadına Yönelik Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet Olgularına Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımı” Eğitici Eğitimi, İzmir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, 28-29 Kasım 2016, İzmir., Türkiye, 28 - 29 Kasım 2016

65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi

TURAZ Akademi 1. Uluslararası Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Baku, Azerbaycan, 13 - 16 Ekim 2016

65 Yaş ve Üzeri Olgular İçin Düzenlenen Adli Raporların Retrospektif İncelenmesi

1. Uluslararası TURAZ AKADEMİ Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Bakü, Azerbaycan, 13 - 16 Ekim 2016

Basınçlı Su Yaralanmasına Bağlı Görme Kaybı Olgu Sunumu

1. Uluslararası TURAZ AKADEMİ Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Bakü/Azerbaycan, 13 - 16 Ekim 2016

Tıbbi Uygulama Hatalarından Korunma 2016

İntörn Hekimlere Yönelik Sağlık ve Hukuk Toplantısı: Adli Tıp – Psikiyatri Bakış Açısıyla Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri & Sağlık Uygulama Tebliği Bilgilendirme Toplantısı, Türkiye, 11 Mayıs 2016

Tıbbi Uygulama Hatalarından Korunma

İntörn Hekimlere Yönelik Sağlık ve Hukuk Toplantısı: Adli Tıp – Psikiyatri Bakış Açısıyla Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri & Sağlık Uygulama Tebliği Bilgilendirme Toplantısı, İzmir, Türkiye, 11 Mayıs 2016

Yüzde Sabit İz Basit Bir Tıbbi Müdahale ile Giderilebilir mi

XIII. Adli Bilimler Kongresi, Bodrum, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2016

Hekimin Yasal Sorumlulukları 2

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan (Uzmanlık Öğrencisi) Uyum Programı, İzmir, Türkiye, 14 Ocak 2016

Hekimin Yasal Sorumlulukları II 2016

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan (Uzmanlık Öğrencisi) Uyum Programı, Türkiye, 14 Ocak 2016

Hekimin Yasal Sorumlulukları

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan (Uzmanlık Öğrencisi) Uyum Programı,İzmir, Türkiye, 06 Ocak 2016

Hekimin Yasal Sorumlulukları I 2016

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan (Uzmanlık Öğrencisi) Uyum Programı, Türkiye, 06 Ocak 2016

Acil Hemşireliğinde Malpraktis ve Yasal Düzenlemeler

4. Acil Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 28 Kasım 2015

Macroskopic and Microscopic Evaluation of Hair An Experimental Model Study

Balkan Academy of Forensic Sciences, 11th Annual Conference, “Forensic Pathology and Psychiatry – International Connections”, 10 - 13 Haziran 2015

Yaş Tayininde Klavikula Medial Epifizi Tomografi Görüntülerinin Yeri

XII. Adli Bilimler Kongresi, Isparta, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2015

Palyatif Bakımda Etik ve Medikolegal Yaklaşım 2

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Evde Sağlık ve Palyatif Bakım (Temel Bilgiler) Eğitimi, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 2015

DNR

Tıbbi Vasiyet Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 28 Mayıs 2015

Hemşirelikte Malpraktis

Hemşirenin Sesi Paneli, Afyon, Türkiye, 12 Mayıs 2015

Palyatif Bakımda Etik ve Medikolegal Yaklaşım

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Evde Sağlık ve Palyatif Bakım (Temel Bilgiler) Eğitimi, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2015

Adli Rapor Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Eğitim Toplantıları, İzmir, Türkiye, 17 Nisan 2015

Hemşirelikte Malpraktis Hasta Güvenliği Penceresinden

Ege Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri 2015, Herkes İçin Güvenlik, İzmir, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2015

Yaşlı istismarı ve ihmali

İzmir 8. İleri Yaş Sempozyumu “Adli, Sosyal ve Tıbbi Acil Durumlar” Oturumu, İzmir, Türkiye, 17 - 18 Mart 2015

Meslek Tanıtımı

İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları Meslek Tanıtım Günleri, İzmir, Türkiye, 06 Mart 2015

Adli Raporların Düzenlenmesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Asistan Eğitimi Semineri, İzmir, Türkiye, 28 Ocak 2015

Aile İçi Şiddet Olgularında Medikolegal Değerlendirme

İzmir Barosu 6284 Sayılı Kanun Eğitimi, İzmir, Türkiye, 12 Aralık 2014

Acil Servislerde Isırık İzlerinin Çocuk İstismarı Açısından Değerlendirilmesi

XIth International Anatolian Forensic Sciences Congress, Bayburt, 23 - 25 Ekim 2014

Biyoterörizm Kapsamında Ebola Virüsü

XIth International Anatolian Forensic Sciences Congress, Bayburt, 23 - 25 Ekim 2014

Posttravmatik Yağ Embolisi ve Adli Tıbbi Değerlendirmesi Olgu Sunumu

XIth International Anatolian Forensic Sciences Congress, Bayburt, 23 - 25 Ekim 2014

Kesici Delici Alet Yaralanması Sonucu Kolostomi Açılmasının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Olgu Sunumu

I. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2014

Asistan Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları

EÜTF VI. Asistan Uyum Programı, İzmir, Türkiye, 28 Mayıs 2014

Hasta Onam Formları

EÜTF VI. Asistan Uyum Programı, İzmir, Türkiye, 28 Mayıs 2014

İstismarda Ve Özkıyımda En Önemli Koruyucu Faktör Yaş Cinsiyet Aile Okul

24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Konya, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2014

Basınçlı Su ile Yüz Yaralanması Olgu Sunumu

10. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Malatya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013

Olgu Tartışması

Hekimlik Uygulamalarının Adli Tıbbi Güncellemesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 06 Ekim 2012

Çocuk İstismarı ve İhmali Giriş Fiziksel İstismar

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Risk Altındaki Çocuklarla Adli Amaçlı Görüşme Teknikleri 1. Aşama Eğitim Programı” Eğitimcisi, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Haziran 2011

General Aspects of Child Abuse In 3 sessions Medicolegal Assessment

IIIrd International Medical Students’ Research Congress (IMSRC-2011), Istanbul, 6 - 08 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Palyatif Bakımda Etik ve Medikolegal Yaklaşım

Palyatif Bakım Semptom Yönetiminde Klinik Yaklaşım, Aktaş Ekin Özgür, Editör, İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İzmir, 2015

Palyatif Bakım ve Etik- Yaşama Hakkı ve Ötanazi

Palyatif Bakım Semptom Yönetiminde Klinik Yaklaşım, Ülgen M, Aktaş EO., Editör, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 2015

Tıbbi Malpraktisin Uzmanlık Alanlarına Dağılımı ve Karşılaşılan Nedenler

Hekimlik Uygulamalarının Adli Tıbbi Güncellemesi, Çetin G, Kaya A, Editör, Doyuran Matbaası, ss.9-21, 2012

Acil Hizmetlerde Sağlık Personeline Yönelik Şiddet

Hekimlik Uygulamalarının Adli Tıbbi Güncellemesi, Çetin G, Kaya A., Editör, Doyuran Matbaası, ss.86-96, 2012

Yapılandırılmış Olgu Tartışmaları

Hekimlik Uygulamalarının Adli Tıbbi Güncellemesi, Çetin G, Kaya A., Editör, Doyuran Matbaası, ss.150-158, 2012