General Information

Institutional Information: Ege Vocational Training School, -

Metrics

Publication

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

21.06.1980 tarihinde Sinop'ta doğmuştur. İlk-Orta ve lise öğrenimi, dereceyle Sinop'ta tamamlanarak, 2001 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olunmuştur. Avukatlık stajı, İstanbul Barosu'nda ifa edilmiştir. Akabinde; 2003-2006 yılları arasında İstanbul ve Samsun barolarına bağlı olarak avukatlık mesleğinin yanı sıra; Samsun 19 Mayıs PMYO'da Ceza hukuku, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde 2005 yılında çeşitli hizmetiçi eğitim kurslarında "İnsan Hakları", "Bilişim Suçları" ve Özel Güvenlik Okulunda da "Özel Güvenlik ve Kişi Hakları" dersi verilmiştir. 2007-2011 yıllarında Yozgat PMYO'da Medeni Hukuk,Ceza hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku dersleri verilmiştir.2011-2015 yıllarında İzmir Rüştü Ünsal PMYO'da Ceza hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku dersleri verilmiştir. Yüksek lisans, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel yönetimler bölümünde tamamlanmıştır. Avukatlık görevi ifa edilirken ihtisas alanı; özel hukuk ve kamu hukuku alanlarını kapsayan boşanma, icra hukuku ve sair davalardır. Akademik görevin ifasında ise ihtisas alanı yine; özel hukuk, kamu hukuku alanlarıdır. 2015 yılından bu yana;  Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi  ünvanıyla başta İşletme Yönetimi ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları olmak üzere  muhtelif programlarda, "Basın Hukuku, Temel Hukuk, Vergi Hukuku, Gıda Mevzuatı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Üniversite Yaşamına Geçiş, Topluma Hizmet uygulamaları, Kariyer Planlama" dersleri verilmektedir. Ayrıca; hukuk branşındaki eğitim ve bu kapsamdaki avukatlık mesleğine binaen; tevdi edilen görevlendirmeler neticesinde, "hukuki uyuşmazlık ve benzeri konularda mütalaa/görüş bildirme/ hukuksal danışmanlık/soruşturmacı rolleri ile öğrencilerimize, "akademik danışmanlık" müzaheretinde bulunulmaktadır. Akademik idari deneyimler bağlamında; disiplin soruşturmaları ve birim yayın komisyon üyelikleri  yer almaktadır. 2021 yılı Mayıs ayında "Emlak Danışmanlığı'nın Türk Hukukundaki Yeri" konulu meslek içi eğitim tarafınca verilmiştir. Ayrıca; "İşaret Dili, Afet Farkındalığı, Kariyer Planlama Dersi Eğitici Eğitimi, Covid 19 Kapsamında İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Web of Science Group Research Department Extend In To" eğitimlerine katılarak ilgili sertifikalara hak kazanılmıştır. Öğrencilerimizle birlikte sosyal sorumluluk projeleri yapılmaktadır. Yabancı dili, İngilizcedir. İlave zamanlarda; İspanyolca, Almanca  gibi diller çalışılmaktadır. Hukuk ve benzeri diğer alanlarda bilimsel araştırmaları mütemadi olup; "Gıda Mevzuatı ve Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Türk Hukukunda Bilimsel Etik ve İntihal Meselesi" konulu makaleleri yayımlanmıştır. 

Contact

Email
ahu.karabal@ege.edu.tr
Web Page
-
Office Phone
+90 232 311 5107
Office
207 2.kat
Address
Ege Meslek Yüksekokulu