Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tracing The History of Novel as a Genre in Turkey (1908-1940)

Comparative Critical Studies, cilt.16, ss.343-364, 2019 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanli Turk Toplumunda Okuma Devrimi: Ceviriler, Romanlar ve Okurlar

Journal of Turkish Studies, cilt.40, ss.1-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı-Türk Toplumunda Okuma (d)evrimi: Çeviriler, Romanlar ve Okurlar

Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Çalışmaları), cilt.2, ss.369-381, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CREATING READING HABITS THROUGH TRANSLATION IN TURKEY (1908-1940)

MEMOİRES DU LİVRES STUDIES IN BOOK CULTURE, cilt.9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Marketing Strategies to Sell Translations in the Late Ottoman and Early Republican Periods

12th International IDEA Conference, Antalya, Türkiye, 18 Nisan 2018, ss.1-2

Çeviri Üzerinden Okuma Tarihi Kurgulamak: Tez Süreci ile ilgili Kısa Notlar

Elif Daldeniz Baysan Çeviribilimde Lisansüstü Çalışmalar Kolokyumu, İstanbul, Türkiye, 10 Mart 2017

Retranslation, Paratexts, Recontextualization

Retranslation in Context II, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2015

I. Dünya Savaşı, Okurlar, Çeviriler ve Yansımalar

2. Uluslararası Tarih sempozyumu 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Hep Satan Kitapların Çevirmeni Nihal Yeğinobalı

Türkiye'de Kadın Çevirmenler, Çevirmen Kadınlar, Tahir Gürçağlar, Ş., Editör, İthaki, İstanbul, ss.1-14, 2019

Retranslation, Paratext, Recontextualization: Le Comte de Monte Cristo and The Hound of Baskervilles in Turkish (Re)Translations

Retranslation in Turkey, Berk Albachten, Ö., Tahir Gürçağlar, Ş., Editör, Springer, London/Berlin , Londra, ss.17-32, 2019

Retranslation, Paratext, Recontextualization: Le Comte de Monte Cristo and The Hound ofBaskervilles in Turkish (Re)Translations”

Studies from a Retranslation Culture: The Turkish Context, Özlem Berk Albechten, Şehnaz Tahir Gürçağlar, Editör, Springer, ss.155-175, 2019

Readers and retranslation: Transformation in Readers’xx Habituses in Turkey from the 1930s to thre 2010s

Perspectives on Retranslation Ideology, Paratexts, Methods, Özlem Berk Albachten, Şehnaz Tahir Gürçağlar, Editör, Routledge, New-York, ss.129-147, 2019

Hep Satan Kitapların Çevirmeni Nihal Yeğinobalı

Kelimelerin Kıyısında Türkiye’xxde Kadın Çevirmenler, Şehnaz Tahir Gürçağlar, Editör, İthaki, İstanbul, ss.216-245, 2019

Readers and Retranslation: Transformation in Readers' Habituses in Turkey from the 1930s to the 2010s.

Perspectives on Retranslation Ideology, Paratexts and Methods, Berk Albachten, Ö., Tahir Gürçağlar, Ş., Editör, Routledge, London/New York , New York, ss.129-147, 2018

Readers and Retranslation: Transformation in Readers’ Habituses in Turkey from the 1930s to2010s

Perspectives on Retranslation: Ideology, Paratexts, Methods, Özlem Berk Albacten ve Şehnaz Tahir Gürçağlar, Editör, Routledge, New-York, ss.129-147, 2018