Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1981 - 1992 Doktora

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

 • 1977 - 1981 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

 • 1973 - 1977 Lisans

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1992 Doktora

  İzmir İline Bağlı Bergama Yöresindeki Bazı Kültüvasyon Alanlarından İzole Edilen Mezofilik, Termofilik ve Termotolerant Funguslar Üzerinde Bir Araştırma

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 1981 Yüksek Lisans

  İzmir İli topraklarından İzole Edilen Mikrofungusların Taksonomi ve Ekolojileri Üzerinde Araştırmalar

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce