Eğitim Bilgileri

Doktora, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), Türkiye 2010 - 2013
Yüksek Lisans, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye 2008 - 2010
Lisans, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye 1998 - 2002
Ön Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Programları Bölümü, Türkiye 1995 - 1997

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Nükleer Kaza ve Saldırılarda Bütünleşik Kriz Yönetimi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), 2013
Yüksek Lisans, Kamu hizmetinden yararlanma hakkı çerçevesinde acil çağrı merkezlerinin yönetimi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 2010

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk Ve Acil Yardım, 2018 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Ege Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, 2018 - 2018
Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, 2015 - 2018
Öğretim Görevlisi Dr., Ege Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, 2013 - 2015
Öğretim Görevlisi, Ege Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, 2010 - 2013

Mesleki Deneyim

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, Ege Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Myo, 2019 - Devam Ediyor
MYO Müdür Yardımcısı, Ege Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2018 - 2019
MYO Müdür Yardımcısı, Ege Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2016 - 2016

Verdiği Dersler

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Tehlikeli Maddelerde Acil Durum Yönetimi, Doktora, 2017 - 2018
Endüstriyal Alanlarda Kitlesel Olayların Yönetimi, Yüksek Lisans, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

Ekşi A., Karayolları sektörü iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında risk ve güvenlik kültürü etkisinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans, D.BAYYURT(Öğrenci), 2020

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

EKŞİ A., KALYONCU E., ATALAY YALÇIN F., KİRAZLI G., KANTARLI İ. C. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL AĞBAĞ YOĞUNLUĞU VE SOSYAL İÇERME İLİŞKİSİ, 2017 - 2019
KANTARLI İ. C. , EKŞİ A., ATALAY YALÇIN F., KİRAZLI G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ENERJİ YATIRIMLARINDA SOSYAL KABULÜ ETKİLEYEN DURUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2016 - 2018
Ekşi A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Üniversite Öğrencilerinin Akran İlişkilerinde Sosyal Beceri ve Müzakere Yönetimi Durumunun İncelenmesi, 2016 - 2017
EKŞİ A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, TRİYAJ UYGULAMALARINDA ETİK SORUMLULUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-İZMİR İLİ ÖRNEĞİ, 2015 - 2017
Ekşi A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Triyaj Uygulamalarında Etik Sorumlulukların Değerlendirilmesi İzmir İli Örneği, 2015 - 2017
Ekşi A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiyede Kitlesel Olaylarda Olay Yeri Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi, 2014 - 2016
Ekşi A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ambulans Kazalarının Kurumsal Yapı Ve Mevzuat Kaynaklı Nedenlerinin Araştırılması, 2013 - 2015
Ekşi A., AB Destekli Diğer Projeler, A Research on the effects of European Single Emergency Call Number 112 Application on transmission between Paramedic and Emergency Call Center, 2014 - 2014
Kantarlı İ. C. , Ekşi A., Çelikli S., Yıldırım G. Ö. , Gümüşsoy S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Eğitim Programının Uygulanması, 2010 - 2013

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Hastane Öncesi Dergisi, Baş Editör, 2016 - Devam Ediyor

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):6
h-indeksi (WOS):2