Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Akalin S., Kaya M., Sever T.M., Topkara E.T., Irmak E., Akçinar S.C., et al.,"Some Biological Properties of Swallowtail Seaperch (Anthias anthias (Linnaeus, 1758)) in Sığacık Bay (Aegean Sea)", 13 th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2018, pp.1-1

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Freshwater Fish Fauna of Bakırçay River in Turkey”. MARFRESH 2018, First International Marine & Freshwater Sciences Symposium 18-21 October 2018, Antalya, Turkey.

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Küçük Menderes Nehri Balık Faunası ve Dağılımı. VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 27-29 Ağustos 2018, Sakarya

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2017 Length-Weight Relationship and Condition of the Mediterranean Toothcarp, Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) from İzmir Coastal Waters. Iseep-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2017 Comparison of Gillnet and Trammel Net Selectivity for Prussian carp (Carassius gibelio Bloch, 1782) in Marmara Lake, Turkey. I.International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2017 Some growth parameters of gibel carp Carassius gibelio in Marmara Lake (Turkey). II. İstilacı Türler Çalıştayı

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2017 Meriç Nehri’ndeki Egzotik Balık Türleri ve Yerli Türler Üzerine Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2016 Distribution, Morphometric and Meristic Features of Gambusia in Turkey”, FABA 2016, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Acıgöl (Afyonkarahisar) Aphanius transgrediens Populasyonunun Boy-Ağırlık İlişkisinin Zamansal Değişimi”, VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 İzmir Kıyısal Sularındaki Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821)’un Besin Kompozisyonu Üzerine Bir Ön Çalışma”, VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2016 İki Ot Balığı, Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) ve Phoxinus strandjae Drensky, 1926, Türünün Mormometrik Karşılaştırması”, VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 Risk screening of non-native and translocated freshwater fish species in the catchment of a highly productive wetland, Lake Marmara (western Anatolia, Turkey), FINS II Conference, Freshwater Invasives Networking for Strategy

  Katılımcı

  Zagreb, Hırvatistan

 • 2015 Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) ve Scardinius elmaliensis Bogutskaya, 1997 Türlerinin Morfometrik Karakterlerinin Karşılaştırılması”, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2015 Marmara Gölü ve Homa Dalyanı’ndan Yakalanan Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)’nın Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondisyonu”, 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 Türkiye İç Sularından Yakalanan Yılan Balıklarının (Anguilla anguilla Linnaeus, 1766) Bazı Morfometrik Karakterleri ve Boy-Ağırlık İlişkisi”, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Marmara Gölü (Salihli-Manisa)’ndeki Eğrez Balığı [Vimba vimba (Linnaeus, 1758)] Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri”, 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Gönen Çayı (Balıkesir) Lotik ve Lentik Biyotoplarının Su Kalitesi”, II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2014 Marmara Gölü (Manisa) Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) Populasyonunun Üreme Özellikleri”, VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2013 Denizli İli’nin Biyoçeşitliliğine Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı’nın Katkıları”, Denizli Biyoçeşitliliği ve Önemi Çalıştayı

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2013 İstilacının Kıskacında; Marmara Gölü”, Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Türkiye İçsularındaki Noktalı İnci Balığı (Alburnoides bipunctatus)’nın Boy–Ağırlık İlişkisi”, FABA2012 Sempozyumu

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2012 Gönen Çayı (Balıkesir) Balık Faunası”, V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2012 Batı Karadeniz Bölgesi İçsuları Balık Biyoçesitliliği. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2011 Türkiye İçsularındaki Vimba vimba, Acanthobrama marmid ve Acanthobrama mirabilis Populasyonlarının Morfometrik ve Meristik Karakterlerindeki Değişimler”, FABA2011 Sempozyumu

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2010 Tahtalı Baraj Gölü (İzmir) Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L.,1758) Populasyonunun Üreme Özellikleri”, IV. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Yıldız Dağları ve Longoz Ormanları Tatlısu Balık Faunası’nın Dağılımı ve Ekolojisi”, IV. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  Bolu, Türkiye

 • 2009 Orta ve Batı Anadolu’nun Endemik Tatlısu Balıklarının Son Durumları”, IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

  Katılımcı

  Nevşehir, Türkiye

 • 2009 Doğu Karadeniz Dağları Akarsularındaki Salmo labrax Pallas, 1814’ın Morfometrik Özellikleri ve Boy-Ağırlık ilişkisi”, XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2009 Afyonkarahisar İli Baraj ve Göletleri Balık Faunası. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2008 Uludağ (Bursa)’daki Buzul Gölleri ve Akarsularının Faunası”, III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2008 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Göletlerinin Sucul Faunası Üzerine İlk Gözlemler”, III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 İzmir Körfezi Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri”, XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2007 Karataş ve Gölhisar (Uylupınar) Gölleri Balık Faunalarının Son Durumu. Göller Kongresi-Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2006 Manyas Gölü Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri”, II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı

  Katılımcı

  Sinop, Türkiye

 • 2006 Işıklı Gölü Hemigrammocapoeta kemali (Hanko, 1924) Populasyonunun Bazı Biyo-Ekolojik Özellikleri”, II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Küçük Menderes Nehri’nin (Selçuk-İzmir) Aşağı Havzasındaki Kirliliğin Makro Bentik Omurgasızlar Kullanılarak Saptanması”, Ulusal Su Günleri

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2005 Susurluk Irmağı Havzası İçsu Balık Faunası”, XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2004 Batı Anadolu ve Trakya İçsularında Carassius Türlerinin Dağılımı (Cyprinidae, Pisces)”, I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2003 Buldan Baraj Gölü (Denizli) Carassius gibelio (Bloch, 1782) Populasyonunun Yapısı, Mortalitesi ve Büyümesi”, XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2002 Biga Yarımadasının Balık Faunası”, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2001 Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L.,1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri”, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Katılımcı

  Hatay, Türkiye

 • 2000 Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Kadife Balığı [Tinca tinca (L.,1758)] Populasyonunun Büyüme Özellikleri”, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ankara

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 1999 Işıklı Gölü (Çivril-Denizli) Kababurun (Chondrostoma nasus (L.,1758)) Populasyonunun Büyüme Özellikleri”, X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 122

h-indeksi (WOS): 7