Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MORPHOMETRIC COMPARISON BETWEEN SCARDINIUS ERYTHROPHTHALMUS (LINNAEUS, 1758) AND SCARDINIUS ELMALIENSIS (BOGUTSKAYA, 1997)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, ss.3824-3828, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Threatened fishes of the world: Chondrostoma beysehirense Bogutskaya, 1997 (Cyprinidae)

ENVIRONMENTAL BIOLOGY OF FISHES, cilt.86, ss.483-484, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Threatened fishes of the world Pseudophoxinus egridiri Karaman 1972 Cyprinidae

Environmental Biology Of Fishes, cilt.86, ss.459-460, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Population structure, growth and mortality of Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Buldan Dam Lake

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.8, ss.25-29, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Economic fish and fisheries at Homa Lagoon

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.8, no.1, ss.61-63, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Çivril Gölü Denizli Türkiye KadifeBalığı Tinca tinca L 1758 Populasyonunun Yapısı Mortalitesi ve Büyümesi

Turkish Journal Of Veterinary Sciences, cilt.28, ss.973-979, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bakırçay Nehri (Kuzey Ege, Türkiye) Balık Faunası

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.37, ss.309-312, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Meriç Nehri Balık Faunasının Güncel Durumu ve Yabancı Türlerin Yerli Türler Üzerindeki Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, cilt.6, ss.75-87, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yıldız Dağları (Kuzeydoğu Trakya, Türkiye)’nın Balık Faunası.

SU URUNLERI DERGISI, cilt.36, ss.65-73, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Length-weight relationship of eight endemic Pseudophoxinus species to Anatolia

SU URUNLERI DERGISI, cilt.35, ss.73-77, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Length-Weight Relationships for an Endemic Species Aphanius transgrediens from Lake Acıgöl (Afyonkarahisar-Turkey)

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, cilt.3, ss.113-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Selectivity of multifilament trammel and gillnets for common carp Cyprinus carpio L 1758 in Lake Marmara

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, cilt.33, ss.183-192, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Length-weight relationships of fish species in marmara lake, west anatolia, turkey

Ribarstvo, Croatian Journal of Fisheries, cilt.73, ss.30-32, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Kaçkar ve Soğanlı Dağları Göllerinin morfometrik özellikleri (Türkiye)

SU URUNLERI DERGISI, cilt.32, ss.31-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta ve Batı Anadolu Endemik İçsu Balıklarının Günümüzdeki Dağılımları ve Koruma Statüleri

AQUATIC SCIENCES AND ENGINEERING, cilt.29, ss.9-34, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THREATENED FISHES OF THE WORLD Knipowitscia mermere Ahnelt 1995 Gobiidae

Croatian Journal of Fisheries, cilt.72, ss.195-197, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Gönen Çayı Balıkesir Balık Faunası

Journal of FisheriesSciences.com, cilt.8, ss.194-198, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye İç Sularındaki Acı Balık Rhodeus amarus Bloch 1782 ın Boy Ağırlık İlişkisi

Journal of FisheriesSciences.com, cilt.8, ss.181-185, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marmara gölü balık faunası ve balıkçılık faaliyetleri

SU URUNLERI DERGISI, cilt.30, ss.187-191, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uludağ Bursa daki Buzul Gölleri ve Akarsularında Faunal Bir Çalışma

E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.25, ss.295-299, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı Karadeniz Bölgesi İçsularının Balık Faunası

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.25, ss.75-82, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yuvarlakçay (Köyceğiz, Muğla)'ın Balık Faunası

Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, ss.221-223, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Işıklı Gölü ndeki Çivril Denizli Turna Balığı Esox lucius Linnaeus 1758 Populasyonunun Biyoekolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.1-9, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Işıklı Gölündeki Denizli Kababurun Balığı Chondrostoma nasus L 1758 nın Büyüme Özellikleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.10-15, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Freshwater Fish Fauna of Bakırçay River in Turkey

MARFRESH 2018, First International Marine Freshwater Sciences Symposium, 18 - 21 Ekim 2018

Küçük Menderes Nehri Balık Faunası ve Dağılımı

VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2018

Distribution Morphometric and Meristic Features of Gambusia in Turkey

FABA 2016, International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, 3 - 05 Kasım 2016

Gönen Çayı nın Balıkesir Lotik ve Lentik Biyotoplarının Su Kalitesi

II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir, ISPARTA., Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015

Gönen Çayı (Balıkesir) Lotik ve Lentik Biyotoplarının Su Kalitesi

II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu,Eğirdir-Isparta, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015

Kaçkar ve Soğanlı Dağları Göllerinin Morfometrik Özellikleri

VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25 - 28 Ağustos 2014

İstilacının Kıskacında Marmara Gölü

Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2013

Türkiye İçsularındaki Noktalı İnci Balığı (Alburnoides bipunctatus)’nın Boy–Ağırlık İlişkisi

FABA2012 Sempozyumu (Fisheries And Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Akuatik Bilimler), Eskişehir, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2012

Gönen Çayı (Balıkesir) Balık Faunası

V. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2012

Batı Karadeniz Bölgesi İçsuları Balık Biyoçesitliliği

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2012

Orta ve Batı Anadolu’nun Endemik Tatlısu Balıklarının Son Durumları

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2009

Afyonkarahisar İli Baraj ve Göletleri Balık Faunası

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009

Uludağ (Bursa)’daki Buzul Gölleri ve Akarsularının Faunası

III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2008

Karataş ve Gölhisar (Uylupınar) Gölleri Balık Faunalarının Son Durumu

Göller Kongresi-Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları, Isparta, Türkiye, 9 - 10 Haziran 2007

Susurluk Irmağı Havzası İçsu Balık Faunası

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005

Biga Yarımadasının Balık Faunası

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

İzmir’in İçsu balıkları

İzmir Balıkçılığı, H. Tuncay Kınacıgil, Zafer Tosunoğlu, Şükran Çaklı, Erhan Bey, Hakan Öztürk, Editör, Kristal Reklam ve Matbaacılık Hizmetleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 2017

Isparta İli Balık Faunası

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Isparta, 2005