Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2019 Marine Science and Technology Bulletin

    ESCI Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

  • Eylül 2015 18. Ululsal Su Ürünleri Sempozyumu SUSEMP 2015

    Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

    Kırtık A.

    İzmir, Türkiye