Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meat Yield Variations of Mussels (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Integrated to Fish Farm in Izmir, Turkey

International Congress on ‘EURASIA Natural Nutrition, Healthy Life and Sport ’ 2019, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019

The Gonad Indices Of Paracentrotus lividus Feeding With Different Algae Diets

3rd International Congress On Applied Ichthyology Aquatic Environment, Hydromedit2018, Volos, Yunanistan, 8 - 11 Kasım 2018, ss.140-143

Sediment Structures in Living Areas of Razor Clam (Solen margınatus)

International Agriculture, Envirenment and Health Congress, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.1018-1019

Egg Efficiency Of Mud Shrimp (Upogebia Pusilla) Collected From The Coast of Izmir-Tuzla (Aegean Sea)

International Agriculture, Envirenment and Health Congress, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.59-65

The Burrowing Characteristics Of Mud Shrimps (Upogebiids)

International Agriculture, Envirenment and Health Congress, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.868-869

Meat yield variations of razor clam collected from İzmir Bay.

3 rd International Congress on Applied Ichthyology Aquatic Environment, Volos, Yunanistan, 8 - 11 Kasım 2018

Imposex Occurrence in Marine Gastropods

International Symposium Ecology 2018, Kastamonu, Türkiye, 19 Haziran 2018

Bivalve Culture in Integrated Multi-Trophic Aquaculture Systems

Internatonal Symposium Ecology 2018, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018

Egg development stages of mud shrimp Upogebia pusilla.

International Symposium, Ecology, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Temmuz 2018, ss.486

Spat Availablity of Bivalve Species at the Coast of Urla-Özbek

International Symposium Ecology 2018, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, ss.489

Effeciency of mussel (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819)spat attachment on jute ropes

4th International Congress on Applied Biological Sciences, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Purple dye production from Muricids (Gastropod-Mollusca)

4th International Congress on Applied Biological Sciences, Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.217

Efficiency of mussel (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) spat attachment on jute ropes.

4 th International Congress on Applied Biological Sciences., Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Habitat Characteristics of Solen marginatus Distributed in Izmir Bay

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi., Edirne, Türkiye, 12 Eylül 2015, ss.262

Histological Observations on Soft Tissues of Banded Murex (Hexaplex trunculus).

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi., Edirne, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.216

Fecundity of European Sea Urchin Paracentrotus lividus in Cesme Aegean Sea Turkey

1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, Girne, Kıbrıs (Kktc), 14 - 17 Mayıs 2014, ss.70

Çift Kabuklu Yetiştiriciliğinin Kıyısal Ekosistem ile İlişkisi.

Türkiye’nin kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2012

Çiftkabuklu Yumuşakçalarda Larva Üretimi.

Türkiye’nin kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2012

Deniz Kestanelerinin Yaşamını Tehdit Eden Türler.

Türkiye’nin kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2012

Reproductive biology of Donax trunculus L., 1758 (Bivalvia: Donacidae) In Marmara Sea

. Aquaculture Europe11-The annual meeting of the European Aquaculture Society-, Rhodes, Yunanistan, 18 Ekim 2011, ss.1

Entegre yetiştiricilikte süngerler

XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011

Abundance Of Carpet Shell Clam (Tapes Decussatus, Linnaeus 1758) In Çakalburnu Lagoon, Izmir-Turkey

Aquaculture Europe10-the annual meeting of the European Aquaculture Society-Seafarming tomorrow, Porto, Portekiz, 05 Ekim 2010, ss.51

Kıyısal alanlarda yaşayan bazı Echinodermata türlerinin beslenme davranışı.

Türkiye’ nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresiı, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2010

Çift Kabuklu Su Ürünleri Üretiminde Çevreyle Dost Entegre Kültür Yaklaşımı

Türkiye’ nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Konferansı, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2010

Çift Kabuklularda Predasyon Baskısı

XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009

Nucleus Aşılama Operasyonu Ve İnci Üretimi.

Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2008

Deniz kestanelerinin yaşam alanları.

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2008

Tehlike Altında Olan Mollusca Türleri

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2008

Su Ürünlerinde Entegre Kültür Olanakları

INNO-VENTURE 2007 Proje Pazarı, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2007

Pearl Procuder Molluscs

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, ss.350

Kitap & Kitap Bölümleri

İzmir Balıkçılığında Denizhıyarı (Patlıcanı)’nın Yeri ve Önemi

İzmir Balıkçılığı, Prof. Dr. H. Tuncay KINACIGİL, Prof. Dr. Zafer TOSUNOĞLU, Prof. Dr. Şükran ÇAKLI, Erhan BEY, Vet. Hek. Hakan ÖZTÜRK, Editör, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmetleri, İzmir, ss.129-138, 2017