Araştırma Alanları

 • Deniz Biyolojisi

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyoteknoloji

 • Biyoreaktör

 • Endüstriyel Biyoteknoloji

 • Mikrobiyal Biyoteknoloji

 • Çevre Biyolojisi

 • Mikrobiyal Çeşitlilik

 • Hidrobiyoloji

 • Mikrobiyoloji

 • Bakteriyoloji

 • Mikoloji

 • Temel Bilimler