Education Information

Doctorate, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Turkey 2003 - 2007
Post Graduate, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl), Turkey 2000 - 2003
Under Graduate, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Turkey 1995 - 1999

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Research Areas

Statistics, Statistical Analysis and Applications, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2014 - Continues
Assistant Professor, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2011 - 2014
Assistant Professor, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2007 - 2011
Research Assistant, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2000 - 2007

Professional Experience

Deputy Head of Department, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2011 - Continues

Advising Theses

MERT A., Bulanık veriler ile regresyon analizi için bir yaklaşım, Post Graduate, G.AKGÜN(Student), 2017
MERT A., Bulanık Bayesci hipotez testlerinin karşılaştırılması, Post Graduate, R.TEMİZ(Student), 2017
MERT A., Intuitionistic bulanık veriler ile hipotez testleri için bir yaklaşım, Post Graduate, M.AKAN(Student), 2017
MERT A., Metasezgisel algoritmalar için bir işbirlikçi sistem ve uygulaması, Post Graduate, B.TEKİN(Student), 2015
MERT A., Krıgıng metamodelleme tekniği ve bir uygulaması, Post Graduate, O.AYDIN(Student), 2013
MERT A., Çok amaçlı atama probleminin çözümü için genetik algoritma ile bir yaklaşım, Post Graduate, H.KÜPELİ(Student), 2013
MERT A., Farklı afet tiplerine ve oluşma olasılıklarına göre optimal depo seçimi ve malzeme miktarının belirlenmesi, Post Graduate, Ö.ESRA(Student), 2010

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Book & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

KÖKSOY O., MERT A., TANIL H., ZEYBEK M., KOZAN A., Project Supported by Higher Education Institutions, İSTATİSTİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ GELİŞMELERİNDE İSTATİKSEL HAZIR YAZILIMLARIN KATKISI, 2018 - Continues
MERT A., Project Supported by Higher Education Institutions, FARKLI AFET TİPLERİNE VE OLUŞMA OLASILIKLARINA GÖRE OPTİMAL DEPO SEÇİMİ VE MALZEME MİKTARININ BELİRLENMESİ, 2010 - 2016

Tasks In Event Organizations

Köksoy O., Tanıl H., Demir Atalay S., Zeybek M., Mert A., BOYACIOĞLU H., KARADAĞ F., 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress , Scientific Congress, Aydın, Turkey, Ekim 2019

Invited Congress and Symposium Activities

International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems (INFUS 2019), Working Group, İstanbul, Turkey, 2019