Eğitim Bilgileri

Doktora, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye 2003 - 2007
Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl), Türkiye 2000 - 2003
Lisans, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Türkiye 1995 - 1999

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Araştırma Alanları

İstatistik, İstatistik Analiz ve Uygulamaları, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2011 - 2014
Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2007 - 2011
Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2000 - 2007

Mesleki Deneyim

Bölüm Başkan Yardımcısı, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 2011 - Devam Ediyor

Yönetilen Tezler

MERT A., Bulanık veriler ile regresyon analizi için bir yaklaşım, Yüksek Lisans, G.AKGÜN(Öğrenci), 2017
MERT A., Bulanık Bayesci hipotez testlerinin karşılaştırılması, Yüksek Lisans, R.TEMİZ(Öğrenci), 2017
MERT A., Intuitionistic bulanık veriler ile hipotez testleri için bir yaklaşım, Yüksek Lisans, M.AKAN(Öğrenci), 2017
MERT A., Metasezgisel algoritmalar için bir işbirlikçi sistem ve uygulaması, Yüksek Lisans, B.TEKİN(Öğrenci), 2015
MERT A., Krıgıng metamodelleme tekniği ve bir uygulaması, Yüksek Lisans, O.AYDIN(Öğrenci), 2013
MERT A., Çok amaçlı atama probleminin çözümü için genetik algoritma ile bir yaklaşım, Yüksek Lisans, H.KÜPELİ(Öğrenci), 2013
MERT A., Farklı afet tiplerine ve oluşma olasılıklarına göre optimal depo seçimi ve malzeme miktarının belirlenmesi, Yüksek Lisans, Ö.ESRA(Öğrenci), 2010

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

KÖKSOY O., MERT A., TANIL H., ZEYBEK M., KOZAN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İSTATİSTİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ GELİŞMELERİNDE İSTATİKSEL HAZIR YAZILIMLARIN KATKISI, 2018 - Devam Ediyor
MERT A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, FARKLI AFET TİPLERİNE VE OLUŞMA OLASILIKLARINA GÖRE OPTİMAL DEPO SEÇİMİ VE MALZEME MİKTARININ BELİRLENMESİ, 2010 - 2016

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Köksoy O., Tanıl H., Demir Atalay S., Zeybek M., Mert A., BOYACIOĞLU H., KARADAĞ F., 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress , Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Aydın, Türkiye, Ekim 2019

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems (INFUS 2019), Çalışma Grubu, İstanbul, Türkiye, 2019