Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"Etelköz: Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı Tespitler"

BELLETEN, cilt.78, ss.41-91, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

“Hazar Kağanı Yusuf’un Endülüs’e Mektubu”

BILIG, ss.199-230, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Hazar Kağanı Yusuf un Endülüs e Mektubu

Bilig, ss.199-234, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

On the origins of the name for the 'Black Sea'

JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY, cilt.37, ss.1-11, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bahçesi Var Barı Var: Türkçeden İranî Dillere İki Verinti Örneği

İran ve Turan Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.1-10, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Wheels and Carts of the Ancient Turks in a Linguistic View

Karadeniz Araştırmaları, cilt.17, ss.167-176, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“On The Earliest Mention of the Ethnonym ‘Oghuz’ in Western Turkestan”

Chronica, cilt.18, no.18, ss.164-177, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Bir Nasihatname Olarak Kültigin Abidesi”

3 Mayıs Dergisi, cilt.8, ss.85-86, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Türkçe ve Macarca: Kardeşlik mi, Arkadaşlık mı?

Yeni Türkiye, ss.252-256, 2018 (Hakemsiz Dergi)

“Bozok Adlandırması: Geleneğin Geçmişi Diriltmesine Bir Örnek”

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.17, ss.107-115, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Eski Türklük ve Medeniyet”

3 Mayıs Dergisi, cilt.7, ss.66-67, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Anadolu da İlk Türkleşme Hamlesi Toroslar Bölgesinde Bulgar Türkleri

Çukurova Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.37-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı nın Katolik Hududu Hırvatistan

Yeni Türkiye, cilt.70, ss.5364-5371, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hem Büyücü Hem Rahip Hem De Tabip Uzmanlaşma Neden Yok

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.15, ss.7-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İtaat ve Uyum Doğu ve Batı

Tüş ve Düşünce, cilt.1, ss.72-75, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Milliyetçi Tutumun Siyasi Tezahürleri Üzerine

Tüş ve Düşünce, cilt.1, ss.210-216, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Kafkaslarda Göktürk ve Hazarlar

Yeni Türkiye, ss.214-223, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Karadeniz Kuzeyindeki Bucak Yeradının Kökenine Dair”

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, cilt.11, ss.51-57, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Türklerde ve Macarlarda Ortak ‘Ede’ İsmi Hakkında”

TÜRK DÜNYASI İNCELEMELERİ DERGİSİ, cilt.12, ss.491-497, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alpler ve Elfler: Türk ve İskandinav Dünyalarında Kahramanlık Olgusu

Karadeniz Araştırmaları, cilt.9, ss.1-12, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurum Han 803 814 Döneminde Tuna Bulgarları

Turan, ss.101-107, 2012 (Hakemsiz Dergi)

“Eastern References to the White Croats”

Journal of Eurasian Studies, cilt.4, ss.17-29, 2012 (Hakemsiz Dergi)

“Göçebe Toplumu ve Türklük”

Turan, ss.1-9, 2011 (Hakemsiz Dergi)

“Toros Bulgarları Anadolu’ya Nereden Geldi?”

Tarih İncelemeleri, cilt.36, ss.67-79, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkler ve Öcüler Korku ve Ürküyle İlgili Bazı Kavramlara Yeni Bazı Köken Açıklamaları

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.227-236, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kut ile Kutsuzluk Arasında Sanat”

2023 dergisi, ss.76-77, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Tuna Bulgar Devletinin İlk Asrı Balkanlarda Tutunma ve Pekişme 681 803

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.10, ss.1-18, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Karadeniz’de İlk Ruslar ve Şarkel’in İnşası”

BELLETEN, cilt.74, ss.69-108, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Dnyeper Nehrinin Türkçe Adı ve İzahı Gereken 2500 Yıl”

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, cilt.7, ss.17-26, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suvarlar Doğu Avrupa nın Esrarengiz Kavmi

TDİD, cilt.10, ss.99-116, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Türkiye’nin Bosna ve Sırbistan Siyasetinden Okunanlar”

Stratejik Düşünce, ss.49-53, 2009 (Hakemsiz Dergi)

“Ötüken Yış Bahsine İlave: Varenglerin Yolundaki Rusya Dağları”

Karadeniz Araştırmaları, cilt.5, ss.19-27, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“The Bulgars in Transoxiana: Some Inferences From Early Islamic Sources”

Migracijske i Etnicke Teme, cilt.25, ss.69-88, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Ratisbonlu Petahya’da Türkler ve Yurtları Hakkındaki Bilgiler”

E.Ü. TDİD, cilt.9, ss.75-86, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Kara Deniz İsmi: Hazar ve Bulgar Boyutundan Bir Bakış”

Karadeniz - Black Sea - Çernoe More, cilt.1, ss.54-75, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kosova: Bağımlı Bir Bağımsızlık ile Nereye?”

Karadeniz Araştırmaları, cilt.4, ss.1-12, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hazarların Musevileşmesine Dair Bir Belge Genize Mektubu

Karadeniz Araştırmaları, cilt.5, ss.1-17, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ziezi ex quo Vulgares Orta Asya da Bulgar Aramak

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, cilt.3, ss.48-67, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“3. yy’da Trabzon’a Saldıran Boranlar Kimlerdir?”

Karadeniz İncelemeleri, cilt.1, ss.9-18, 2006 (Hakemsiz Dergi)

“Etnik Gerilimin Kısa Tarihi”

Çorum Kültür Sanat, ss.18-21, 2006 (Hakemsiz Dergi)

“Bir Günah Keçisi Olarak Doğubilim”

Türk Yurdu, ss.21-22, 2006 (Hakemsiz Dergi)

“Zorunlu Kültür Değişmelerinde Stratejik Boyut”

Çorum Kültür, ss.7-10, 2005 (Hakemsiz Dergi)

“Independence of Montenegro: Why Did Not Fall of Milosevic Help Solve the Problem?”

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, cilt.1, ss.113-136, 2004 (Hakemsiz Dergi)

“Doğu Avrupa Türk Tarihinin Anahatları. Altın Orda Öncesi Dönem”

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, cilt.1, ss.1-70, 2004 (Hakemsiz Dergi)

“Kuber Han’ın Göçü ve Türk İsimli Sırp Kralları”

BILIG, ss.27-47, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Yugoslavya’nın Ekim Devrimi ve Karadağ’ın Tutumu”

Stratejik Analiz, cilt.1, ss.20-25, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Tek ve Birleşik Bir Bosna’ya Doğru mu?”

Stratejik Analiz, cilt.1, ss.30-34, 2000 (Hakemsiz Dergi)

“Bir Siyaset Dili ve Dil Siyaseti Olayı: Boşnakça”

Avrasya Dosyası, cilt.5, ss.283-295, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Beekeeping and Ethnolinguistic Origins: A Scrutiny of the Turkic Case”

1. Uluslararası Türk Dünyası Tarım ve Gıda Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, cilt.1, ss.197-201

“Konstantinos Porphyrogenitus ve Eseri De Administrando Imperio”

Genel Türk Tarihi Kaynakları. Ordu Çalıştayı Bildirileri, Ordu, Türkiye, 27 Nisan 2019, cilt.1, ss.183-192

“İran Jeokültürü Üzerine”

Tarih, Edebiyat ve Siyasetiyle Dünden Bugüne İran Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2017, cilt.1, ss.173-182

“Genel Türk Tarihi Araştırmalarında Kaynaklar Sorunu”

Genel Türk Tarihi Çalıştayı -I-, İstanbul, Türkiye, 05 Mayıs 2017, ss.121-126

“Yel- Fiili Hakkında”

III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2016, cilt.1, ss.686-692

On the Earliest Mention of the Ethnonym Oğuz in Western Turkestan

Sixth International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe, Szeged, Macaristan, 23 - 25 Kasım 2016

Turco Slavica I Ortak Slav Zakon Kanun Kelimesinin Kökleri Hakkında

II. Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2016, cilt.1, ss.1-10

Macarlar Başkurtlar Bulgarlar İdil Ural Havzasında Etnik Adlandırmaların Doğasını Kavramak

Milliyetlerin Kesişme Noktası: İdil-Ural Çalıştayı-II, Kırklareli, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2015, cilt.1, ss.101-110

Türkler ve Doğu Avrupa Nehirleri Don

Türkiye-Ukrayna İlişkileri. Kazak Dönemi (1500-1800), 3 - 05 Kasım 2014, ss.65-70

Selçuk Bey ve Hazarlar Kim Kime Ne Yaptı

1. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, 27 - 30 Eylül 2010, ss.503-511

“Türkiye’de Balkan Ortaçağı Araştırmaları”

Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar, Balıkesir, Türkiye, 26 Nisan 2013, ss.413-418

“Töre Yapmak, Âdet Çıkartmak: Eskı Türklerde Oydaşılmış Hukukun Toplumsal Temelleri”

1. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2012, ss.1-7

“Milli Duygunun Tepkisel Olmayan Kökleri”

Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, Denizli, Türkiye, 06 Aralık 2012, ss.200-202

Alpler ve Elfler Türk ve İskandinav Dünyalarında Kahramanlık Olgusu

II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19 - 25 Nisan 2010

Kral Odin in Turkland dan İskandinavya ya Göçü

Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu, 28 - 30 Mayıs 2010

“Türkler, Dağlar ve Demir: Güney Kafkaslarda Küçük Bir Ergenekon”

Uluslararası Güney Kafkaslar Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 25 Kasım 2010, ss.489-495

“Hazar’ın Musevîleşme Tarihi”

Uluslararası Karay Çalışmaları Sempozyumu, Bilecik, Türkiye, 05 Nisan 2010, ss.59-92

“Ortaçağda Bosna ve Macaristan: Cebir ve İnadın Tarihi”

Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu -II-, Manisa, Türkiye, 13 Mayıs 2010, cilt.2, ss.82-95

“Kulin Ban Zamanında (~1180-1203) Bosna”

I. Uluslararası Balkan Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, Tiran, Arnavutluk, 08 Nisan 2010, ss.245-256

Ergenekon Öncesindeki Felaket Hakkında Bir Tarihleme Denemesi

1. Uluslararası Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni Bildirileri, AFYONKARAHİSAR, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2009

“Tuna Boylarında Alacalı Bir Savaşçı: Yeğen Osman Paşa”

Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 23 Kasım 2007, cilt.1, ss.263-265

“Balık ‘Kent’ Kelimesinin Kökeni ve Eski Türklerde Şehirciliğe Dilbilimsel Bir Yaklaşım”

1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 23 Ekim 2007, ss.349-353

“Büyük Kelimesinin Kökeni ve Medlerin Dili Üzerine”

Gazi Üniversitesi I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Türkiye, 11 Mayıs 2005, ss.463-468

Kitap & Kitap Bölümleri

Ural-Altay Kuramı

Selenge Yayınları, İstanbul, 2020

Macarlar: Kökler ve Türkler

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2020

Konstantinos Porphyrogenitus’ta Hunlar Hakkındaki Bahisler

Prof. Dr. Melek Çolak Armağanı, Yücel Namal, Editör, Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.83-92, 2020

Macarların Ortaçağ Kaynaklarında ‘Türk’ Adlanması Üzerine

Türkistan’dan Anadolu’ya Tarihin İzinde. Prof. Dr. Mehmet Alpargu’ya Armağan, Z. İskefiyeli – M. B. Çelik, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.72-83, 2020

Ortak Türk Tarihi

Yeni Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2019

Avarlar

Ortak Türk Tarihi, B. A. Gökdağ – S. Y. Gömeç – O. Karatay, Editör, Yeni Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.465-490, 2019

Türklüğün Oluşumu ve Anayurdu

Ortak Türk Tarihi, Bilgehan A. Gökdağ - Saadettin Y. Gömeç - Osman Karatay, Editör, Yeni Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.1-78, 2019

Türklerin İslam’a Geçişi

Ortak Türk Tarihi cilt III, B. A. Gökdağ – S. Y. Gömeç – O. Karatay, Editör, Yeni Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.1-32, 2019

Oğuzlar ve Oğuz Yabgu Devleti

Ortak Türk Tarihi, B. A. Gökdağ – S. Y. Gömeç – O. Karatay, Editör, Yeni Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.529-564, 2019

“Türklüğün Oluşumu ve Anayurdu”

Ortak Türk Tarihi, Bilgehan A. Gökdağ - Saadettin Y. Gömeç - Osman Karatay, Editör, Yeni Türkiye, Ankara, ss.1-78, 2019

“Avarlar”

Ortak Türk Tarihi, B. A. Gökdağ – S. Y. Gömeç – O. Karatay, Editör, Yeni Türkiye, Ankara, ss.465-490, 2019

“Siyasal Kültür Teorisinin Bir Kavramı Olarak Ortak Tarih”

Türk Siyasal Kültür Havzaları, S. Elik – C. Gündüz, Editör, GRTC, Kütahya, ss.57-62, 2019

“Oğuzlar ve Oğuz Yabgu Devleti”

Ortak Türk Tarihi, B. A. Gökdağ – S. Y. Gömeç – O. Karatay, Editör, Yeni Türkiye, Ankara, ss.529-564, 2019

“Türklerin İslam’a Geçişi”

Ortak Türk Tarihi, B. A. Gökdağ – S. Y. Gömeç – O. Karatay, Editör, Yeni Türkiye, Ankara, ss.1-32, 2019

“Hazarlar”

Ortak Türk Tarihi, B. A. Gökdağ – S. Y. Gömeç – O. Karatay, Editör, Yeni Türkiye, Ankara, ss.315-354, 2019

Bulgarlar. Yitik Bir Türk Kavmi

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018

Din ve İnanç

İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Çelik M. B., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.217-233, 2018

Address of the Genizah Khazar Letter: Who Wrote to Whom?

Studia Mediaevalia Europeae et Orientalia. Miscellanea in honorem Professoris Emeriti Victor Spinei Oblata, Bilavschi G., Aparascshivei D., Editör, Editura Academiei Române, Bükreş, ss.155-168, 2018

Türklerin Kökeni ve Yayılmaları

İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Çelik M. B., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-20, 2018

İlk Oğuzlar

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2017

“Türk ve Tanrı: Dilin Söyledikleri”

Prof. Dr. Salim Cöhce Armağanı, Alparslan Ceylan, Editör, Berikan, Ankara, 2017

“Salur-Peçenek Savaşları: Oğuz Kimliğinin oluşum Aşamalarını Tespit İçin Bir Deneme”

Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları, Y. Kalafat – M. Avşar – A. Turan, Editör, Berikan, Ankara, ss.349-364, 2017

“Moğolların Türklüğü Üzerine”

Zeki Velidî Togan, Serkan Acar, Editör, Akçağ, Ankara, ss.59-68, 2017 identifier

“Svyatoslav’ın 965’te Saldırdığı Doğudaki Bulgarlar Kimlerdir?”

İtil Suwı Aka Turur, Umut Üren - Didem Çatalkılıç, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.274-290, 2017

Erken Dönem Macarlar Arasında İslam

Balkanlarda İslam, Muhammet Savaş Kafkasyalı, Editör, TİKA, Ankara, ss.369-378, 2016 identifier

Türklüğün Kökeni ve Anayurdu

Türk Kültürü El Kitabı, İhsan Çapçıoğlu - Hayati Beşirli, Editör, Grafiker, Ankara, ss.7-21, 2015

Hunlardan Sonra Hunlar: Atilla’nın Ardından Karadeniz Bozkırlarındaki Hun Kalıntıları

Kaşgarlı nın Tarihçi Torunu Reşat Genç Armağanı, Mehmet Şahingöz, Editör, TKAE, ss.307-316, 2015

"Ejderhanın Nesebi Üzerine"

Yılan Kitabı, Gürsoy Naskali, E., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.123-132, 2014

“Bulgarların Orta Asya Bağlantısı: Yeni Bir İpucu”

Mustafa Keskin Armağanı, Kılıç R., Editör, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, ss.644-650, 2014

“Hunlardan Haberler: Venedik ve Aquileia”

Tarihin ve Tarihçinin İzinden. Kâzım Yaşar Kopraman Armağanı, Çetin, A., Editör, Tkae, Ankara, ss.37-42, 2014

”Oğuz Han’xxın Kimliği ve Tarihi Kişiliği Üzerine ”

Çağdaş Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı, Ali Rıza Özdemir, Editör, Kripto, 2014

“Man ‘Büyük’ Kelimesi Üzerine”

Bengü Beläk. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Gül B., Editör, Tkae, Ankara, ss.283-288, 2013

Hazarlar

Doğu Avrupa Türk Tarihi, Karatay O., Acar S., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.335-408, 2013

Oğurlar

Doğu Avrupa Türk Tarihi, Karatay O., Acar S., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.241-250, 2013

Macarlar

Doğu Avrupa Türk Tarihi, Karatay O., Acar S., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.409-448, 2013

“Dil Kıyaslarında Organ İsimleri: Bağır Kelimesi Üzerine”

Ahmet Atillâ Şentürk Armağanı, Ahmet Kartal / Mehmet M. Tulum, Editör, Akademik Kitaplar, Ankara, ss.383-390, 2013

“Kut: Evrensel Dilde Tanrı ve İyilik”

Türk Tarihçiliğine Katkılar. Mustafa Kafalı Armağanı, Bulduk Ü., Üstün A., Editör, Tkae, Ankara, ss.63-68, 2013

Balkanların Etnik Teşekkülünde Oğur Katkısı

Türk Tarihinde Balkanlar, Zeynep İskefiyeli – M. Bilal Çelik – Serkan Yazıcı, Editör, Sakarya Üniversitesi, 2013

Tuna Bulgarları

Doğu Avrupa Türk Tarihi, , Editör, Kitabevi, 2013

“Avarlar ve Bosna: İki Devlet, İki Millet, Bir Tarih”

Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, Kaymaz Z., A. İnayet A., Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.275-287, 2012

“Hazar’ın Yıkılışında Oğuz Dahli”

Mehmet Eröz Armağanı, Aksoy M., Yorulmaz O., Editör, Ötüken Neşriyat, İstanbul, ss.462-479, 2011

”Magyarok vagy "hungarok": a nép eredetének kutatása”

A Szkíta Népek Hitvilága, Obrusánszky Borbála, Marácz László, Editör, Hun-İdea, Budapeşte, ss.175-183, 2010

“Tarihi Bilginin Stratejik Düşünce Üretiminde Kullanımı”

E.Ü. Uluslararası İlişkiler Bölüm Seminerleri 2009-2010, Berber E., Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.144-156, 2010

“Hanakas Oğuzlarından Karakalpak ve Özbeklerin Keneges Boyuna”

Fuzuli Bayat Armağanı, Eyüp Ay, Editör, Çağlar Yayıncılık, Ankara, ss.177-186, 2008

“Ötügen Yış: Dağ, Orman ve Ülke”

Omeljan Pritsak Armağanı, M. Alpargu - Y. Öztürk, Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.131-139, 2007

“Francia Jeokültüründen Fransız Kültürüne Tarihin Belleği ya da Avrupa’nın Frenk Rengi”

Türkiye-AB İlişkileri, E. Efegil – M. S. Erol, Editör, Orion, Ankara, ss.153-162, 2007

“Karadağ’daki Siyasi Gelişmeler”

Balkanlar El Kitabı -II-, O. Karatay – B. A. Gökdağ, Editör, Karam Yayınları, Ankara, ss.73-88, 2007

“Bosna Sırp Cumhuriyeti”

Balkanlar El Kitabı -II-, O. Karatay – B. A. Gökdağ, Editör, Karam Yayınları, Ankara, ss.207-215, 2007

“Bosna-Hersek Federasyonu”

Balkanlar El Kitabı, Bilgehan A. Gökdağ - Osman Karatay, Editör, Karam Vadi, 2007

Tarih-i Reşidî

Selenge Yayınları, İstanbul, 2006

“Contribution to the Debates on the Origin of the Bosnian Royal Dynasty Kotromanids”

Eran ud Aneran. Studies Presented to Boris Il’ic Marsak on the Occasion of his 70th Birthday, M. Compareti et all, Editör, Cafoscarina, Venedik, ss.343-365, 2006

“Habsburg İdaresinde Bosna ve Boşnaklar”

Balkanlar El Kitabı, O. Karatay – B. A. Gökdağ, Editör, Karam Yayınları, Ankara, ss.542-552, 2006

“Hırvatların Kökeni ve Ortaçağ Hırvat Devleti”

Balkanlar El Kitabı -I-, O. Karatay – B. A. Gökdağ, Editör, Karam Yayınları, Ankara, ss.95-104, 2006

“Ortaçağ Bosna Devleti”

Balkanlar El Kitabı, O. Karatay – B. A. Gökdağ, Editör, Karam Yayınları, Ankara, ss.152-164, 2006

“Avar Hakimiyeti ve Balkanların Slavlaşması”

Balkanlar El Kitabı, O. Karatay – B. A. Gökdağ, Editör, Karam Yayınları, Ankara, ss.86-94, 2006

Osmanlı Hakimiyetinde Karadağ

Balkanlar El Kitabı, Bilgehan A. Gökdağ - Osman Karatay, Editör, KaraM & Vadi, 2006

Karadağ’ın Bağımsızlık Mücadelesi

Balkanlar El Kitabı, Osman Karatay - Bilgehan Atsız Gökdağ, Editör, KaraM Vadi, Ankara, ss.459-471, 2006

Ortaçağ'da Karadağ Tarihi

Balkanlar El Kitabı, Bilgehan A. Gökdağ - Osman Karatay, Editör, KaraM Vadi, 2006

Hazarlar ve Musevilik

Karam Yayınları, Çorum, 2005

“Ortaçağ Bosna Toplumu ve Bogomillik Meselesi Üzerine”

Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, Uyumaz E., Kızıltoprak S., Editör, İsar, İstanbul, ss.369-385, 2005

Kuzey Kafkaslardaki Vłendur Bulgarlar Kimlerdir

Prof Dr Fikret Türkmen Armağanı, G. Gülsevin - M. Arıkan, Editör, Ege Üniversitesi, 2005

Kafkasya Bulgarları Tarihi

Karaçay Balkarlar Tarih Toplum ve Kültür, Y. Kalafat - U. Tavkul, Editör, KaraM, 2003

Türk Halkları Tarihine Giriş

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2002

The Turks

Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002

“Ogur Connection in the Migration of Croats and Serbs”

The Turks I, Karatay O., Güzel H. C., Oğuz C. C., Editör, Yeni Türkiye, Ankara, ss.553-561, 2002

“Türk-Slav İlişkilerinin Başlangıç Dönemleri Üzerine”

Türkler II, K. Çiçek – S. Koca - H. C. Güzel, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.536-546, 2002

“Ortaçağ’da Makedonya: Siyasi Bir Coğrafyanın Sürerlik Öyküsü”

Geçmişten Günümüze Makedonya Sorunu, Hatipoğlu M., Editör, Asam, Ankara, ss.1-26, 2002

Hırvat ve Sırp Göçlerinde Oğur İlgisi

Türkler, K. Çiçek – S. Koca - H. C. Güzel, Editör, Yeni Türkiye, 2002 identifier

Başarısız Bir Mirasyedilik Örneği: Miloşeviç Dönemi Yugoslav Dış Politikası

Balkan Diplomasisi, Ö. E. Lütem - B. Demirtaş-Ceyhun, Editör, ASAM, Ankara, ss.131-163, 2001