Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Tobacco Waste and Farmyard Manure on Soil Properties and Yield of Lettuce (Lactuca sativa L. var. capitata)

COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, cilt.43, ss.875-886, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of the use of zeolite and perlite as substrate for crisp-head lettuce

SCIENTIA HORTICULTURAE, cilt.106, ss.464-471, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of sewage sludge in agricultural soils: Useful or harmful

Eurasian Journal of Soil Science, cilt.9, ss.126-139, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of Zeolite on Heavy Metal Mobility in Soil and Plant: Case of Nickel

Eurasian Journal of Biology and Ecology, cilt.1, ss.1-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sarıgöl Ovası Yer Altı Su Kaynaklarının Sulama Amaçlı Kalitesinin Değerlendirilmesi

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.281-287, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çöp Kompostunun Mısır Bitkisinin Kurşun, Kobalt ve Kadmiyum İçeriği ve Kütlesine Etkisi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.1-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Influence of soil properties on yield and quality of tobacco plant in Akhisar region of Turkey

Eurasian Journal of Soil Science, cilt.3, ss.286-292, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reduced Tillage and Direct Seeding Applications on Second Crop Maize and Sunflower

Tarım Makinaalrı Bilimi Dergisi, cilt.4, ss.157-164, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reduced Tillage And Direct Seeding Aplications on Second Crop Maiza and Sunflower.

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt.4, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Bölgesinde Buğday ve Arpa Üretiminde Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Sistemleri

Ülkesel Tahıl Sempozyumu, cilt.1, ss.270-279, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Organic Tomato Production in Greenhouses.

Acta Hort., cilt.659, ss.729-736, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

The use of organic manure for iceberg lettuce plants grown in substrates

Acta Horticulturae, ss.53-57, 2003 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Organic cucumber production under greenhouse conditions

Acta Horticulturae, cilt.608, ss.149-157, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

The use of organic manure for iceberg lettuce plants grown in substrates

ACTA HORTICULTURAE, 2003 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) identifier

Organic cucumber production under greenhouse conditions

Acta Horticulturae, ss.149-157, 2003 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Active Carbonate on available Micro Nutrients in Soil.

6. Congress on Soil and Water Resources with International Participation., İzmir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2019

Changes of Cr and Co Contents of Some Plants in Manisa Turgutlu Çaldağ Region According to Seasons.

6. Congress on Soil and Water Resources with International Participation., İzmir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2019, ss.85

Total and Available Heavy Metal Concentrations of Typic Xerortent Soil After Consecutively To Years Treated Seage Sludge Applications

Key concepts of soil physics: development, future prospects and current application, Moskva, Rusya, 27 - 31 Mayıs 2019, ss.647-651

Successive two years treated sewage sludge applications: Effect on corn and second crop wheat yield and some soil properties of sandy loam soil

10th International Soil Science Congress on "Environment and Soil Resources Conservation", Almaty, Kazakistan, 17 Ekim 2018, ss.143-151

Residue effect of chicken manure on yield and yield criteria of onion as second crop

29th International Scientific-Expert Conference of Agriculture And Food Industry, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018

Residue Effect of Chicken Manure on Yield and Yield Criteria of Second Crop of Onion

29th İnternational Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, 26 - 28 Eylül 2018

Successive two years treated sewage sludge applications: Effect on total and available heavy metal concentrations of sandy clay soil

29th SCIENTIFIC - EXPERT CONFERENCE OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, İzmir, Türkiye, 26 Eylül 2018, ss.3

Soil Properties of Oriental Tobacco Cultivation Fields in Adıyaman Region (Turkey)

1. International GAP Agriculture Livestock Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.409

An Experimentation of Potassium Based Copolymer of Acrylamide/Acrylic Acid under Field Conditions

1. International GAP Agriculture Livestock Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.410

Consecutively two years treated sewage sludge applications: effect on corn and second crop wheat yield and some soil properties of sandy clay soil

2nd International and 14th National Congress of Soil Science Society of Serbia“Solutions and Projections for Sustainable Soil Management”, 25 - 28 Eylül 2017

Effects of Organic Chicken Manure on Nitrate Accumulation and Nutrient Element Content of Broccoli (Brassica oleracea L. var. Italica).

XIII. Congress of Ecology and Environment with International ParticipationUKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.456

Effect of Some Soil Conditioners on Physical Properties of a Xerofluvent Soil and Corn Yield

8 th International Soil Science Congress on “Land Degaradation and Challenges in Sustaainable Soil Management, İzmir, Türkiye, 15 Mayıs 2017, ss.25-30

Heavy metal contents of corn and wheat grains grown in sandy loam soil after two years sewagesludge applications

52nd CROATIAN AND12th INTERNATIONALSYMPOSIUM ON AGRICULTURE, Dubrovnik, Hırvatistan, 12 - 17 Şubat 2017, ss.51-56

Treated Sewage Sludge Applıcations: Heavy Metal Contents of Corn and Second Crop Wheat Seeds Grown in Sandy Clay Soil

VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Jahorina, Bosna-Hersek, 6 - 09 Ekim 2016, ss.2059-2065

HEAVY METAL CONTENTS OF CORN AND SECOND CROP WHEAT GRAINS GROWN IN SANDY CLAY SOIL AFTER CONSECUTIVELY TWO YEARS TREATED SEWAGE SLUDGE APPLICATIONS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES27-30 SEPTEMBER 2016 - Antalya/TURKEY"Spatial Data Processing, Modelling, Analysing and Management for Knowledge Based Systems", Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016, cilt.2, ss.249-254

Comparison of composted tobacco waste and farmyard manure as organic amendments Influence on the yield and nutrient content of lettuce

International Soil Science Congress on ‘Soil Science in International Year of Soils 2015’, Sochi, Rusya, 19 - 23 Ekim 2015, ss.87-91

Effect of nitrogen fertilization date, dose and soil properties on nitrate and ammonium distribution pattern in a soil profile

9th International Soil Science Congress on The Soul of Soil and Civilization, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.55-66

Changes in soil infiltration and penetration resistance resulting from agricultural practices

9th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization” Soil Science Society of Turkey (SSST) Cooperation with the Federation of Eurasian Soil Science Societies (FESSS), Antalya, Türkiye, 14 Ekim 2014, ss.124

Effect Of Conventional and Organic Farming Systems on Yield and Quality of Vineyards

4th ISOFAR Scientific Conference ’xxBuilding Organic Bridges’, at the Organic World Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2015, cilt.4, ss.1111-1114

Effect of Zeolite Application on Available potassium Capacity of Sandy Soils and Corn Plant

Vth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges-Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development, Bydgoszcz, Polonya, 18 Eylül 2014, ss.76

Effective Factors on Structure Stability of Typic Xerofluvent Soil

8th International Soil Science Congress on ”Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management”, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, cilt.3

Temporal Effects of Conventional and Organic Farming Systems on Physical Properties of Typic Xerofluvent Soil

8th International Soil Science Congress on ”Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management”, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, cilt.1, ss.580

Tarla Bitkileri Tarımında Toprak Sorunları ve Çözüm Önerileri

2011 Yılı Tarla Bitkileri Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı, İzmir, Türkiye, 22 Kasım 2011, ss.66-76

Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinde Toprak Sorunları ve Çözüm Önerileri

2011 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bölge Bilgi Alışveriş Toplantısı, Denizli, Türkiye, 27 Eylül 2011, ss.24-32

Effects of Municipal Waste Treatment Sludge Application on Heavy Metal Content od Sweet Corn and Soil

International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, Konya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2010, cilt.2, ss.1303-1309 Creative Commons License

Organik Roka Üretimi

VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 19 Eylül 2006, ss.55-60

The Effects of Conservation Tillage and Direct Seeding Application on the Yield of Second Crop Maize

ISTRO -2006 17th Conferance of the İnternational Soil Tillage Research Organization, Kiel, Almanya, 28 Ağustos - 03 Eylül 2006

The Effects of Conservation Tillage aAnd Direct Seeding Applications nn The Yield of Second Crop Maize

International Soil Tillage Research Organisation 17 th Triennial Conference “Sustainability - its Impact on Soil Management and Environment”, Kiel, Almanya, 28 Ağustos - 03 Eylül 2006, ss.1311-1317 Creative Commons License

Zeolitin Bitkilerin Potasyumca Beslenmesine Etkileri

Potassium and its importance in agriculture, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2005, ss.156-163

Effects on Enhanced Potassium Doses on Yield, Quality and Nutrient Uptake of Tomato.

Potassium and Fertigation Development in WANA Region. IPI Workshop, 24 - 28 Kasım 2004

Effects on Enchanged Potassium Doses on Yield Quality and Nutrient Uptake of Tomato

IPI Workshop on Potassium and Fertigation Development in West Asia and North Africa Region, Rabat, Fas, 24 - 28 Kasım 2004, ss.320-325

Organic tomato production in the greenhouse

7th International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climates - Production, Pest Management and Global Competition, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 27 Mart 2004, ss.729-736 Creative Commons License identifier identifier identifier

The Use of Organic Manure for Iceberg Lettuce Plants Grown in Substrates

International Symposium on The Horizons of Using Organic Matter and Substrates in Horticulture, 01 Haziran 2003, ss.53-57 identifier

Organic vegetable production under greenhouse conditions

FAO/AUB 1st National Conference on IPP Managament of Greenhouse Crops, 07 Şubat 2002

Organic cherry production in western Turkey

13th International IFOAM Scientific Conference, Basel, İsviçre, 28 Ağustos 0200, ss.2-4

Kitap & Kitap Bölümleri

Closed Substrate Culture: A Case Study from Turkey

Regional Training Work Shop on Soilless Culture Technologies, Tüzel, Y, Editör, Fao, Roma, ss.134-145, 2004

Diğer Yayınlar