Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ziraat

  • Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

  • Çim Bitkileri

  • Tarla Bitkileri

  • Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı

  • Çayır- Mera Amenajmanı ve Islahı