Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ülkemiz Golf Sahaları ve Çim Özellikleri

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, 2017

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’deki Golf Sahaları ve Çim Özellikleri

International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’18 Dubai,UAE), 25 - 27 Ekim 2018

A Brief Growth Story of a Small Town Bayındır - İzmir’ in Ornamental Sector: From Local to International Market

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology IMESET'18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 Ekim 2018, ss.42-47
Link

The Impact of Turf Colourants and Overseeding on Dormant Bermuda grass (Cynodon dactylon) in Terms of Turf Performance

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology IMESET'18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 Ekim 2018, ss.121
Link

Turkish Golf Courses and Turf Characteristics

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology IMESET'18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 Ekim 2018, ss.48-53
Link

The Effect of Fertilizer Application on the Bulb Yields and Floristic Traits on Some Tulips Cultivars

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology IMESET'18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 Ekim 2018, ss.34-41
Link

Kimi Baklagil ve Buğdaygil Yembitkilerinde Silajlık Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015, cilt.2, ss.268-270

Van Ekolojik Koşullarında Lale Soğanı Yetiştiriciliği

VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 Ağustos 2015, ss.45

Soccer Playing Characteristics of Some Soccer Fields Around Izmir/Turkey under Mediterranean Conditions

25th International Scientific-Expert Congress on Agriculture and Food Industry, Çeşme, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, cilt.1, ss.217-220

Turf Quality and Soccer Playing Characteristics of Some Turf Alternatives Mowed at Different Heights

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 - 28 Eylül 2013, ss.352-356

Lale Bitkisinin Islahı ve Kültüre Alınmasında Ülkemizin Önemi

V. Ulusal SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, Yalova, Türkiye, 06 Mayıs 2013, cilt.1, ss.252-256

Farklı Dikim Tarihleri ile Gübrelemenin Lale TULİPA SP Bitkisinin Bazı Agronomik ve Florostik Özelliklerine Etkisi

I. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya, Türkiye, 27 Mayıs 2009 - 29 Haziran 2011

Bayındır Yöresinin Tarımsal Yapısı Sorunları ve Çözüm

3. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Burdur, Burdur, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.148-152

Bayındır Yöresinde Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Genel Yapısı

3. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.461-465