Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turf and Playing Quality Traits of Some New Turfgrass Alternatives in a Mediterranean Environment

Turkish Journal Of Field Crops, cilt.24, ss.7-11, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bazı Yeni Çim Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarında Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.389-395, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ülkemiz Golf Sahaları ve Çim Özellikleri

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, 2017 (Hakemsiz Dergi)

A preliminary study on the effect of different seed coat treatments on the germination of Ciliate Medick (Medicago ciliaris L.)

Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences University of Sarajevo, cilt.61, ss.296-299, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkemizin Doğal ve Doğallaşmış Nergis Türleri ve Karşılaştığı Sorunlar

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.304-308, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Serin İklim Çim Bitkilerinin Farklı Gübre Dozlarındaki Yeşil Alan Performansları

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of different storage methods and periods on vase life of cut narcissus (Narcissus tazetta L. 'Karaburun')

XXX International Horticultural Congress IHC2018, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018, cilt.1, no.66, ss.461-468

The Effects of Microorganism Application on Bulb Yield and Floristic Properties of Different Commercial Tulip Varieties

Bursa Uludağ University I. International Ornamental Plants Congress (Bursa Uludağ Üniversitesi I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi), Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.90-91

Floristic Properties of Different Commercial Tulip Varieties Under The Ecological Conditions of Bayındır (Farklı Lale Çeşitlerinin Bayındır Ekolojik Koşullarındaki Floristik Özellikleri)

Bursa Uludağ University I. International Ornamental Plants Congress (Bursa Uludağ Üniversitesi I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi), Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.92-93

A Research on Designing Plant Sculptures in Turkey (Türkiye’de Bitkisel Heykellerin Tasarlanması Üzerine Bir Araştırma)

Bursa Uludağ University I. International Ornamental Plants Congress (Bursa Uludağ Üniversitesi I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi), Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.210-211

a Study on the Evaluation of Commercial Narcissus Varieties as Potted Ornamental Plants

Bursa Uludağ University I. International Ornamental Plants Congress (Bursa Uludağ Üniversitesi I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi), Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.88-89

Aegean Climate Compatible Grass species and Visual Properties for Landscape Design ( Peyzaj Tasarımında Kullanılabilecek Ege Bölgesine Uyumlu Grass Türleri ve Görsel Özellikleri)

Bursa Uludağ University I. International Ornamental Plants Congress (Bursa Uludağ Üniversitesi I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi), Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.212-213

Türkiye’deki Golf Sahaları ve Çim Özellikleri

International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’18 Dubai,UAE), 25 - 27 Ekim 2018

Turkish Golf Courses and Turf Characteristics

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology IMESET’xx18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 - 27 Ekim 2018

The Effect of Fertilizer Application on the Bulb Yields and Floristic Traits on Some Tulips Cultivars

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology IMESET’xx18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 - 27 Ekim 2018

The Impact of Turf Colourants and Overseeding on Dormant Bermuda grass (Cynodon dactylon) in Terms of Turf Performance

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology IMESET’xx18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 - 27 Ekim 2018

A Brief Growth Story of a Small Town Bayındır - İzmir’ in Ornamental Sector: From Local to International Market

International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology IMESET’xx18, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 - 27 Ekim 2018

Performance of different narcissus cultivars in Izmir ecological conditions

20. International Horticultural Congress, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018, cilt.1, no.24, ss.191-198

The effects of pre-planting bulb storage temperatures on flower development of pot-grown narcissus

XXX International Horticultural Congress IHC2018, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018, cilt.1, no.1263, ss.175-182

Kimi Baklagil ve Buğdaygil Yembitkilerinde Silajlık Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015, cilt.2, ss.268-270

Van Ekolojik Koşullarında Lale Soğanı Yetiştiriciliği

VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 Ağustos 2015, ss.45

Süs Bitkileri Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, Türkiye, 14 Ocak 2015 - 16 Ocak 2016

Soccer Playing Characteristics of Some Soccer Fields Around Izmir/Turkey under Mediterranean Conditions

25th International Scientific-Expert Congress on Agriculture and Food Industry, Çeşme, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, cilt.1, ss.217-220

Turf Quality and Soccer Playing Characteristics of Some Turf Alternatives Mowed at Different Heights

24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosna-Hersek, 25 - 28 Eylül 2013, ss.352-356

Lale Bitkisinin Islahı ve Kültüre Alınmasında Ülkemizin Önemi

V. Ulusal SÜS BİTKİLERİ KONGRESİ, Yalova, Türkiye, 06 Mayıs 2013, cilt.1, ss.252-256

Farklı Dikim Tarihleri ile Gübrelemenin Lale TULİPA SP Bitkisinin Bazı Agronomik ve Florostik Özelliklerine Etkisi

I. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya, Türkiye, 27 Mayıs 2009 - 29 Haziran 2011

Bayındır Yöresinin Tarımsal Yapısı Sorunları ve Çözüm

3. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Burdur, Burdur, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.148-152

Bayındır Yöresinde Örtüaltı Yetiştiriciliğinin Genel Yapısı

3. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.461-465