Doç.Dr.

ALPER BAŞBAY


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2000 - 2006

2000 - 2006

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

1992 - 1996

1992 - 1996

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

Yaptığı Tezler

2006

2006

Doktora

Basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenmenin sürece, öğrenen ve öğretmen görüşlerine etkisi

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları Ve Öğretim

1996

1996

Yüksek Lisans

Çoklu zeka kuramına göre eğitim programları ve sınıf içi etkinliklerin incelenmesi

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları Ve Öğretim

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

2007 - 2015

2007 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

1998 - 2006

1998 - 2006

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Merkez Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Ölçme Ve Değerlendirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Eğitimde Çokkültürlülük

Lisans

Lisans

Öğrenme Psikolojisi

Lisans

Lisans

Bilim Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

Doktora

Doktora

Gelişim ve Öğrenme

Doktora

Doktora

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Doktora

Doktora

Gelişim ve Öğrenme

Doktora

Doktora

Eğitimde Çokkültürlülük

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Öğrenme Öğretme Süreçleri

Lisans

Lisans

Bilim Tarihi

Lisans

Lisans

Eğitim Psikolojisi

Doktora

Doktora

Program Geliştirme Alan Çalışması

Doktora

Doktora

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Lisans

Lisans

Eğitim Psikolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çokkültürlü Eğitim

Doktora

Doktora

Eğitimde Çokkültürlülük

Doktora

Doktora

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Lisans

Lisans

Bilim Tarihi

Doktora

Doktora

Gelişim ve Öğrenme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri

Lisans

Lisans

Eğitim Psikolojisi

Doktora

Doktora

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Gelişim ve Öğrenim Kurumsal Temelleri

Doktora

Doktora

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Doktora

Doktora

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Doktora

Doktora

Eğitimde Çokkültürlülük

Lisans

Lisans

Eğitim Psikolojisi

Lisans

Lisans

Eğitim Psikolojisi

Doktora

Doktora

Gelişim ve Öğrenme

Yönetilen Tezler

Tasarladığı Dersler

Doktora

Doktora

Eğitimde Çok Kültürlülük

Başbay A.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çok Kültürlü Eğitim

Başbay A.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Investigation of Multicultural Education Courses: The Case of Georgia State University\

Basbay A.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, ss.602-608, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2011

2011

Perceptions of Multicultural Competence Scale: A Scale Development Study

BAŞBAY A. , KAĞNICI D. Y.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, ss.199-212, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Instructional Environment and Teacher Competences in the Context of Multiculturalism

BAŞBAY A. , Bektas Y.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.34, ss.30-43, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2008

2008

Relationship between learners' Individual Learning Tasks and their Mental Skills and Decision Making Pace

Basbay A.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.33, ss.3-17, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Dil Öğrenme Stratejilerine Göre İngilizce Öz Yeterlik İnancı ve İngilizce Akademik Başarıları

GÖZÜM E., BAŞBAY A.

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.12-29, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabının Çokkültürlülük Açısından İncelenmesi: “English File” Örneği

DİMİCİ K., YILDIZ B., BAŞBAY A.

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.175-200, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Tutum, Kaygı ve İngilizce Konuşma Becerisi Arasındaki İlişki

KARAGÖL İ., BAŞBAY A.

Kuramsal Eğitimbilim, cilt.11, ss.809-821, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Çokgenlerle İlgili Kavram Yanılgıları ve Olası Nedenler

AY Y. , BAŞBAY A.

Ege Eğitim Dergisi, cilt.18, ss.83-104, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Öğretim Programlarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilime Yönelik Tutumlarına Etkisi

ÖZTÜRK A., BAŞBAY A.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.25, ss.283-298, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Öğretmenlerin Çok Kültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Canan B., BAŞBAY A.

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, ss.957-978, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Öğrenme Öğretme Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı

SARSAR F. , BAŞBAY M. , BAŞBAY A.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.418-431, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Ortaokul ve lise öğrencilerinin bilim kavramına ilişkin metaforları

Cemal B., BAŞBAY M. , BAŞBAY A.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersinde Karşılaşılan Sorunlar

SERAP Ş., BAŞBAY A.

İlköğretim online Dergisi, cilt.12, ss.367-382, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Uygulamalarının Öğrenenlerin Bilime Yönelik Tutumlarına Etkisi ve Öğrenme Sürecine Katkıları

ATEŞ ÇOBANOĞLU A. , URAL G., BAŞBAY A.

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, cilt.1, ss.83-97, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Tanımlayıcı bir durum çalışması Alternatif bir öğretmen yetiştirme programı

BAŞBAY M. , BAŞBAY A.

Ege Eğitim Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Çoklu zeka uygulamasına katılan öğretmenlerin ve öğrencilerin uygulama hakkındaki görüşleri üzerine nitel bir araştırma

BAŞBAY A.

abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Avrupa birliği üyelik sürecinin eğitim sistemimiz üzerindeki etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri

BAŞBAY A. , DOĞAN N.

Ege Eğitim Dergisi, cilt.5, ss.35-52, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi

BAŞBAY A. , KAĞNICI D. Y. , BAŞBAY M.

26. Uluslar arası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 23 Nisan 2017

2014

2014

The Learners Opinion about Multicultural Education Course

Başbay A.

9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014

2002

2002

Proje tabanlı öğrenme modelinin öğrenme sürecine ve öğrenci tutumlarına etkisi

Demirel Ö., Başbay A. , Uyangör N., Cemal B.

10. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bolu, Türkiye, 7 - 09 Haziran 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

TEACHERS’ AND PRINCIPALS’ VIEWS ON THEINTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMAPROGRAMME IN TURKEY

BAŞBAY A. , Başaran A. G.

Current Researches in Educational Sciences, Ahmet Doğanay, M .Oğuz Kutlu, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.93-114, 2020

2020

2020

MULTICULTURAL EDUCATION AND ITSREFLECTIONS ON CURRICULUM

BAŞBAY A.

Current Researches in Educational Sciences, Ahmet Doğanay, M. Oğuz Kutlu, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.1-22, 2020

2009

2009

Basamaklı Öğretim Programı

Başbay A.

Eğitimde Yeni Yönelimler, Özcan Demirel, Editör, Pegem Akademi, Ankara, 2009

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2018

Mart 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi, Türkiye

Şubat 2018

Şubat 2018

TÜBİTAK Projesi

2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Tubitak, Türkiye

Şubat 2018

Şubat 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi, Türkiye

Bilimsel Danışmalıklar

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, TürkiyeDavetli Konuşmalar

Eylül 2019

Eylül 2019

21 Yüzyıl Becerileri ve Öğretim Programlarına Yansımaları

Seminer

Yeni Şakran İlkokulu-Türkiye

Eylül 2019

Eylül 2019

21 Yüzyıl Becerileri ve Öğretim Programlarına Yansımaları

Seminer

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

21 Yüzyıl Becerileri ve Öğretim Programlarına Yansımaları

Seminer

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Türkiye

Şubat 2019

Şubat 2019

Eğitsel Bilgi ve Deneyim Paylaşımı (Eczacılık Fakültesi)

Seminer

Ege Üniversitesi-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 37

h-indeksi (WOS): 3