Education Information

Doctorate, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey 2000 - 2006
Post Graduate, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey 1996 - 2000
Under Graduate, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey 1992 - 1996

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenmenin sürece, öğrenen ve öğretmen görüşlerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları Ve Öğretim , 2006
Post Graduate, Çoklu zeka kuramına göre eğitim programları ve sınıf içi etkinliklerin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları Ve Öğretim , 1996

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Curriculum Development and Teaching Methods, Teacher Training

Academic Titles / Tasks

Associate Professor, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2015 - Continues
Assistant Professor, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2007 - 2015
Research Assistant, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1998 - 2006

Professional Experience

Vice Dean, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018 - Continues
Deputy Director of the Center, Ege Üniversitesi, Ölçme Ve Değerlendirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 2017 - Continues

Courses

Eğitimde Çokkültürlülük, Doctorate, 2019 - 2020
Öğrenme Psikolojisi, Under Graduate, 2019 - 2020
Bilim Tarihi, Under Graduate, 2019 - 2020
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri, Post Graduate, 2019 - 2020
Gelişim ve Öğrenme, Doctorate, 2019 - 2020
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Doctorate, 2017 - 2018
Gelişim ve Öğrenme, Doctorate, 2017 - 2018
Eğitimde Çokkültürlülük, Doctorate, 2017 - 2018
Öğrenme Öğretme Süreçleri, Post Graduate, 2017 - 2018
Bilim Tarihi, Under Graduate, 2017 - 2018
Eğitim Psikolojisi, Under Graduate, 2017 - 2018
Program Geliştirme Alan Çalışması, Doctorate, 2017 - 2018
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Doctorate, 2017 - 2018
Eğitim Psikolojisi, Under Graduate, 2016 - 2017
Çokkültürlü Eğitim, Post Graduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Eğitimde Çokkültürlülük, Doctorate, 2017 - 2018
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Doctorate, 2016 - 2017
Bilim Tarihi, Under Graduate, 2017 - 2018
Gelişim ve Öğrenme, Doctorate, 2017 - 2018
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri, Post Graduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Eğitim Psikolojisi, Under Graduate, 2016 - 2017
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Doctorate, 2016 - 2017
Gelişim ve Öğrenim Kurumsal Temelleri, Post Graduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Doctorate, 2016 - 2017
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Doctorate, 2016 - 2017
Eğitimde Çokkültürlülük, Doctorate, 2016 - 2017
Eğitim Psikolojisi, Under Graduate, 2016 - 2017
Eğitim Psikolojisi, Under Graduate, 2016 - 2017
Gelişim ve Öğrenme, Doctorate, 2016 - 2017

Advising Theses

Başbay A., Uluslararası Bakalorya Diploma Programının Yürütülmesine İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri, Post Graduate, A.Gülsün(Student), 2019
BAŞBAY A., İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Post Graduate, M.Keklik(Student), 2019
BAŞBAY A., Dil öğrenme stratejilerine göre İngilizce öz yeterlik inancı ve İngilizce akademik başarıları, Post Graduate, E.Gözüm(Student), 2018
BAŞBAY A., Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce konuşma becerilerinin İngilizceye yönelik tutum, kaygı ve genel öz yeterlilikleri açısından yordanması, Post Graduate, İ.KARAGÖL(Student), 2015
BAŞBAY A., Öğretmenlerin çok kültürlü yeterlik algılarının incelenmesi, Post Graduate, C.BULUT(Student), 2014
BAŞBAY A., Yedinci sınıf öğrencilerinin çokgenlerle ilgili kavram yanılgıları ve nedenlerinin belirlenmesi, Post Graduate, Y.AY(Student), 2014
BAŞBAY A., Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi öğretim programlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve bilime yönelik tutumlarına etkisi, Post Graduate, A.ÖZTÜRK(Student), 2014
BAŞBAY A., İlköğretim bilişim teknolojileri dersinde karşılaşılan sorunlar, Post Graduate, S.ŞAHNA(Student), 2012
BAŞBAY A., İlköğretim 4. sınıfta okutulan İngilizce ders kitabına ilişkin öğretmen, öğrenci ve uzman görüşleri, Post Graduate, D.CANPOLAT(Student), 2010

Designed Lessons

Başbay A., Eğitimde Çok Kültürlülük, Doctorate, 2016 - 2017
Başbay A., Çok Kültürlü Eğitim, Post Graduate, 2013 - 2014

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği, Member, 2009 - Continues

Scientific Refereeing

Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Ege University, Turkey, March 2018
TUBITAK Project, 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Tubitak, Turkey, February 2018
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Ege University, Turkey, February 2018

Scientific Consultations

TÜBİTAK, Project Consultancy, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey, 2018 - Continues

Citations

Total Citations (WOS):37
h-index (WOS):3

Invited Talks

21 Yüzyıl Becerileri ve Öğretim Programlarına Yansımaları, Seminar, Yeni Şakran İlkokulu, Turkey, September 2019
21 Yüzyıl Becerileri ve Öğretim Programlarına Yansımaları, Seminar, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkey, September 2019
21 Yüzyıl Becerileri ve Öğretim Programlarına Yansımaları, Seminar, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Turkey, May 2019
Eğitsel Bilgi ve Deneyim Paylaşımı (Eczacılık Fakültesi), Seminar, Ege Üniversitesi, Turkey, February 2019