Eğitim Bilgileri

Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye 2000 - 2006
Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye 1996 - 2000
Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye 1992 - 1996

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenmenin sürece, öğrenen ve öğretmen görüşlerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları Ve Öğretim , 2006
Yüksek Lisans, Çoklu zeka kuramına göre eğitim programları ve sınıf içi etkinliklerin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları Ve Öğretim , 1996

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2015 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2007 - 2015
Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1998 - 2006

Mesleki Deneyim

Dekan Yardımcısı, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Merkez Müdür Yardımcısı, Ege Üniversitesi, Ölçme Ve Değerlendirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 2017 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Eğitimde Çokkültürlülük, Doktora, 2019 - 2020
Öğrenme Psikolojisi, Lisans, 2019 - 2020
Bilim Tarihi, Lisans, 2019 - 2020
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Gelişim ve Öğrenme, Doktora, 2019 - 2020
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Doktora, 2017 - 2018
Gelişim ve Öğrenme, Doktora, 2017 - 2018
Eğitimde Çokkültürlülük, Doktora, 2017 - 2018
Öğrenme Öğretme Süreçleri, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
Bilim Tarihi, Lisans, 2017 - 2018
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2017 - 2018
Program Geliştirme Alan Çalışması, Doktora, 2017 - 2018
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Doktora, 2017 - 2018
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2016 - 2017
Çokkültürlü Eğitim, Yüksek Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Eğitimde Çokkültürlülük, Doktora, 2017 - 2018
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Doktora, 2016 - 2017
Bilim Tarihi, Lisans, 2017 - 2018
Gelişim ve Öğrenme, Doktora, 2017 - 2018
Öğrenme ve Öğretme Süreçleri, Yüksek Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2016 - 2017
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Doktora, 2016 - 2017
Gelişim ve Öğrenim Kurumsal Temelleri, Yüksek Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Doktora, 2016 - 2017
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Doktora, 2016 - 2017
Eğitimde Çokkültürlülük, Doktora, 2016 - 2017
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2016 - 2017
Eğitim Psikolojisi, Lisans, 2016 - 2017
Gelişim ve Öğrenme, Doktora, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

Başbay A., Uluslararası Bakalorya Diploma Programının Yürütülmesine İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri, Yüksek Lisans, A.Gülsün(Öğrenci), 2019
BAŞBAY A., İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Yüksek Lisans, M.Keklik(Öğrenci), 2019
BAŞBAY A., Dil öğrenme stratejilerine göre İngilizce öz yeterlik inancı ve İngilizce akademik başarıları, Yüksek Lisans, E.Gözüm(Öğrenci), 2018
BAŞBAY A., Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce konuşma becerilerinin İngilizceye yönelik tutum, kaygı ve genel öz yeterlilikleri açısından yordanması, Yüksek Lisans, İ.KARAGÖL(Öğrenci), 2015
BAŞBAY A., Öğretmenlerin çok kültürlü yeterlik algılarının incelenmesi, Yüksek Lisans, C.BULUT(Öğrenci), 2014
BAŞBAY A., Yedinci sınıf öğrencilerinin çokgenlerle ilgili kavram yanılgıları ve nedenlerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans, Y.AY(Öğrenci), 2014
BAŞBAY A., Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi öğretim programlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve bilime yönelik tutumlarına etkisi, Yüksek Lisans, A.ÖZTÜRK(Öğrenci), 2014
BAŞBAY A., İlköğretim bilişim teknolojileri dersinde karşılaşılan sorunlar, Yüksek Lisans, S.ŞAHNA(Öğrenci), 2012
BAŞBAY A., İlköğretim 4. sınıfta okutulan İngilizce ders kitabına ilişkin öğretmen, öğrenci ve uzman görüşleri, Yüksek Lisans, D.CANPOLAT(Öğrenci), 2010

Tasarladığı Dersler

Başbay A., Eğitimde Çok Kültürlülük, Doktora, 2016 - 2017
Başbay A., Çok Kültürlü Eğitim, Yüksek Lisans, 2013 - 2014

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Eğitim Programları ve Öğretim Derneği, Üye, 2009 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi, Türkiye, Mart 2018
TÜBİTAK Projesi, 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Tubitak, Türkiye, Şubat 2018
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2018

Bilimsel Danışmalıklar

TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye, 2018 - Devam Ediyor

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):37
h-indeksi (WOS):3

Davetli Konuşmalar

21 Yüzyıl Becerileri ve Öğretim Programlarına Yansımaları, Seminer, Yeni Şakran İlkokulu, Türkiye, Eylül 2019
21 Yüzyıl Becerileri ve Öğretim Programlarına Yansımaları, Seminer, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, Eylül 2019
21 Yüzyıl Becerileri ve Öğretim Programlarına Yansımaları, Seminer, Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, Mayıs 2019
Eğitsel Bilgi ve Deneyim Paylaşımı (Eczacılık Fakültesi), Seminer, Ege Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2019