Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yaşlı Bireyde Düşme Sonrası Abdellah’ın Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, ss.104-118, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Symptoms in Patients Undergoing Hemodialysis

BEZMIALEM SCIENCE, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier identifier

Hemodiyaliz Hastalarında Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi: Konstipasyon

Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİK KAPSAMINDA SAĞLIKTURİZMİ

XXIX1 INTERNATIONALCONGRESS ON NURSING AND INNOVATION, 14 Aralık 2018

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE DİJİTAL OYUN KULLANIMI

1. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 Aralık 2018, ss.50-55

EDEBİYATTA TÜBERKÜLOZ : KAFKA ÖRNEĞİ

I. Uluslararası III Ulusal hemşirelik tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 Eylül 2018, ss.244-248

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DİYABETES MELLİTUS

I. Uluslararası III Ulusal hemşirelik tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 Eylül 2018, ss.1-2

YAŞLI BİREYLERDE PET TERAPİNİN KULLANIMI

2. ULUSLARARASI 11. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.231

YAŞLI ONKOLOJİ HASTALARINDA HEDEF TEDAVİ KULLANIMI

2. ULUSLARARASI 11. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.190

YAŞLI BİREYLERDE AĞRI: FİZYOLOJİK Mİ PATOLOJİK Mİ?

2. Uluslararası, 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 Mart 2018, ss.230-231

Kitap & Kitap Bölümleri

Göçün Sağlığı Koruma ve Geliştirme Üzerine Etkileri

Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Canan Birsel Demirbağ, Editör, Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım, ss.253-274, 2016