Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oral antikoagülasyon kullanımının akut tip A aort diseksiyonlarında sahte lümen açıklığı üzerindeki etkisi

TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, ss.345-350, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Circumferential intimal flap prolapsing into the left ventricle - Reply

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.35, ss.228, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Distal aort cerrahisinde interkostal arter kliplenmesi ve total rezeksiyon

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.15, ss.36-40, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Hydatid cyst involving the aortic arch

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, cilt.31, ss.558-560, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Circumferential intimal flap prolapsing into the left ventricle

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.34, ss.496-497, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical outcomes in "complex" thoracic aortic surgery

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.34, ss.301-304, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A giant inferoposterior true aneurysm of the left ventricle mimicking a pseudoaneurysm

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING, cilt.22, ss.205-212, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Management of vascular infection in the groin

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.32, ss.529-534, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Large pseudoaneurysm of the carotid artery - in Behcet's disease - Case reports

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.32, ss.95-98, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Aortic root infection destroying the left fibrous trigone

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.32, ss.110-112, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Supravalvular aortic stenosis: Repair with the Yacoub procedure

JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE, cilt.13, ss.921-924, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pseudoaneurysm and aortobronchial fistula - after aortic coarctation repair by patch aortoplasty

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.31, ss.319-321, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Amiodarone reduces the incidence of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting

JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.125, ss.1420-1425, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bilobektomi Sonrası Gelişen Bronkoplevral Fistül ve Abondan Kanamanın Tedavisinde Transsternal Transperikardiyal Yaklaşımla Tamamlama Pnömonektomisi

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, cilt.10, ss.175-177, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Regional lidocaine infusion reduces postischemic spinal cord injury in rabbits

TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL, cilt.28, ss.172-176, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kronik tip a aort diseksiyonunun cerrahi tedavisinde erken dönem sonuçlar

Ege Tıp Dergisi, cilt.58, ss.55-58, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kronik Tip A diseksiyonun Cerrahi Tedavisi: Erken Dönem Sonuçlar

Ege Tıp Dergisi, cilt.58, ss.1-5, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlk yıl asistanı aydınlatılmış onam formu alabilir mi?

Ege Tıp Dergisi, cilt.46, ss.123-128, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlk yıl asistanı aydınlatılmış onam alabilir mi?

Ege Tıp Dergisi, cilt.46, ss.123-127, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk yıl asistanı aydınlatılmış onam alabilir mi

Ege Tıp Dergisi, cilt.46, ss.123-127, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surgical treatment of acute arch dissection.

The Japanese journal of thoracic and cardiovascular surgery : official publication of the Japanese Association for Thoracic Surgery = Nihon Kyobu Geka Gakkai zasshi, cilt.51, ss.48-52, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Extremite Tümörlerinde Periferik Arter ve Ven Greft Baypas Cerrahisi

19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 26 - 29 Ekim 2019, cilt.28, ss.78-79

Prostetik greft enfeksiyonuna bağlı aortik psödoanevrizmaolgusu: Cerrahi yönetimi

18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi 9. Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 12 Kasım 2017

Ekos Uygulamasında Hemşirelik Deneyimlerimiz

13. Uluslararası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim 2014, ss.511

Effect of infrarenal and hiatal clamping in repair of ruptured abdominal aortic aneurysms

57th International Congress The European Society for Cardiovascular Surgery, April 24-27, Barcelona, Spain, 2008., 24 Nisan 2008

Bilgilendirilmiş Onam Kimler Tarafından Alınmalı?

Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2006, ss.111-112

Root preservation versus replacement in acute type A aortic dissection

Aortic Surgery Symposium IX, April 22-23, New York, USA, 2004., 22 - 23 Nisan 2004

Results in thoracic aortic operations performed under hypothermic circulatory arrest: Ege University experience

The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye, 18 Nisan 2004, ss.27

Impact of organ malperfusion on mortality and morbidity in acute proximal aortic dissection

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2003, ss.70-71

Predictors of mortality and morbidity in distal arch and proximal aortic aneurysm surgery

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2003, ss.186

Infections of the inguinal region in vascular surgery and alternative techniques

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2003, ss.154

Perigraft to right atrial shunt by using autologous pericardium

Aortic Surgery Symposium VIII, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 02 Mayıs 2002, ss.202

Kitap & Kitap Bölümleri

Aort cerrahisinde beyin ve medulla spinalis koruma yöntemleri

Kalp ve Damar Cerrahisi, Duran E., Editör, Çapa Tıp Kitabevi Ve Yayıncılık Hizmetleri, İstanbul, ss.1665-1672, 2004