Araştırma Alanları

HÜCRE BİYOLOJİSİ

Hücre ve Doku Mühendisliği, teknolojiyi kimyasal, mekanik ve elektriksel değişime veya hücre ve dokuların hazırlanmasına uygulayan kaynakları kapsar. Yeniden tasarlanabilen ve manipüle edilebilen hücre bölgeleri şunları içerir: membran, reseptörler, sitoplazma, hücre iskeleti, genler ve matris. Bu kategorideki kaynaklar, aşağıdakileri içeren bir dizi teknolojiyi kapsamaktadır: sinir, adipoz veya endotelyal dokunun mühendislik rejenerasyonu; çeşitli tasarlanmış kök hücrelerin geliştirilmesi; ve mühendislik doku / hücrelerin biyomekanik yönleri. Bu kategori, klinik müdahalelerle ilgili kaynakları içermez.

TOKSİKOLOJİ

Toksikoloji, ilaçların yan etkileri, hayvanlar, insanlar ve çevre dahil olmak üzere zararlı maddelerin tanımlanması, biyokimyası ve etkilerine odaklanan kaynakları kapsar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Farmakoloji ve Toksikoloji
Biyoloji ve Biyokimya