Nanoliflerin yara örtüsü olarak kullanım performanslarını araştırma grubu

Nanoliflerin yara örtüsü olarak kullanım performanslarını araştırma grubunun web sitesine hoş geldiniz. Çalışma grubumuz elektrolif çekim yöntemiyle elde edilen nanolifli tekstil yüzeylerin yara örtüsü olarak kullanım özelliklerini incelemek ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur.