Hakkımızda

Bilinen en eski iş kollarından olan deri üretimi; sanayileşme ile birlikte son yıllarda ülkemizin istihdam oluşturan ve katma değeri yüksek sektörü haline gelmiştir. 1 ton hammaddenin sadece 250 kg'lık kısmının mamüle dönüşümü ve kalan yüksek kütlesel oranın atık olarak oluşması, önemli bir çevresel yükü beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla; ülkemizde bu sektörün sürdürülebilirliği; deri atıklarından katma değerli yan ürünlerin eldesi ve deri atıklarının güvenli bertarafını sağlama imkanlarıyla doğrudan ilişkilidir. Deri atıkları; yüksek oranda protein, yağ, karbonhidrat vb. içerikli olması sebebiyle değerli atıklar olarak bilinir ve değerlendirilebilir özelliklerdendir. Bunlardan özellikle proteinik atıklar üzerinde son yıllarda önemle durulmaktadır. Bu proteinik atıklar lifsi atıklar olarak ve kolajen içeriğine dayalı olarak değerlendirilmektedir. Kolajen;  insanların dokularında bulunan, fibroblastlar ve hücreler tarafından oluşturulan bir protein türüdür. Temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücudumuzun bütünlüğünün korumaktır. Kolajence zengin materyallerden sıcak su ile ekstrakte edilerek elde edilen Kolajen tipi jelatin olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca elde edilen ürünler mikro nanolif ve nanomalzeme üretimi, gıda takviyeleri ve gıda katkı maddeleri üretimi, kozmetik amaçlı ürünlerin elde edilmesi gibi birçok alanda uygulama alanı bulmaktadır. En yaygın olarak deri ve kemikten elde edilerek, hem kendisi doğrudan veya hem de parçalanma ürünleri birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. Özellikleri ve kullanım alanları; kendisinin ve farklı moleküler ağırlığa sahip parçalanma ürünlerinin saflaştırılması ve modifiye edilmesi imkanları ölçüsünde gıda, kimya, ziraat, tıp ve kozmetik gibi bir çok sektörel alanda önemli bir girdi, hammadde ve temel ürün olarak değerlendirilmektedir. Araştırma grubu Prof. Dr. Bahri Başaran'ın öncülüğünde kolajenli materyallerden kolajenin ekstrakte edilmesi, saflaştırılması ve özelliklerinin belirlenmesi, Prof. Dr. Hayati Türkmen, Ar. Gör. Serdar Batıkan Kavukcu, doktora bursiyerleri Sinem Çakır ve Aslıhan Karaer'in öncülüğünde hammadde ve ürünlerin kimyasal karakterizasyonu çalışmaları, Dr. Öğretim Üyesi Lütfiye Altay ve doktora bursiyeri Hilal Bıkmaz'ın malzemenin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi, Prof. Dr. Oğuz Bayraktar'ın öncülüğünde tıbbi amaçlı malzemelerin üretimi çalışmaları ve Doç.Dr. Ali Mert tarafından elde edilen bulguların mevcut yöntemler ile istatistiksel olarak karşılaştırılması ve verilerin derlenip sunulması çalışmaları yürütülecektir.