DERİ SANAYİ ATIKLARINDAN KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER ELDESİ VE ATIK BİYOKÜTLENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Proteinik atıkların değerlendirilmesi, lifsi atıkların rejenerasyonu, kolajenin ekstraksiyon, filtrasyon, hidrolizasyon, kimyasal modifikasyon, mikrobiyolojik uygulamalar, biyouyumluluk çalışmaları, biyolojik parçalanabilirlik çalışmaları, biyokütle uygulamaları, bitki ve hayvan besleme uygulamalarıK70