Hakkımızda

Bilinen en eski iş kollarından olan deri üretimi; sanayileşme ile birlikte son yıllarda ülkemizin istihdam oluşturan ve katma değeri yüksek sektörü haline gelmiştir. 1 ton hammaddenin sadece 250 kg'lık kısmının mamüle dönüşümü ve kalan yüksek kütlesel oranın atık olarak oluşması, önemli bir çevresel yükü beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla; ülkemizde bu sektörün sürdürülebilirliği; atıklarından katma değerli yan ürünlerin eldesi ve atıklarının güvenli bertarafını sağlama imkanlarıyla doğrudan ilişkilidir. Deri atıkları; yüksek oranda protein, yağ, karbonhidrat vb. içerikli olması sebebiyle değerli atıklar olarak bilinir ve değerlendirilebilir özelliklerdedir. Bunlardan özellikle proteinik atıklar üzerinde son yıllarda önemle durulmaktadır. Bu proteinik atıklar lifsi atıklar olarak ve kolajen içeriğine dayalı olarak değerlendirilmektedir. Kolajen; deri, kemik, kıkırdak ve tendon gibi farklı bağ doku tiplerinin en temel yapısal proteinidir ve memelilerin toplam proteinlerinin 1/3'lük kısmını oluşturmaktadır.  Kolajence zengin materyallerden sıcak su ile ekstarakte edilerek elde edilen Kolajen tipi jelatin olarak adlandırılmaktadır. En yaygın olarak deri ve kemikten elde edilerek, hem kendisi doğrudan veya hem de parçalanma ürünleri birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. Özellikleri ve kullanım alanları; kendisinin ve farklı moleküler ağırlığa sahip parçalanma ürünlerinin saflaştırılması ve modifiye edilmesi imkanları ölçüsünde gıda, kimya, ziraat, tıp ve kozmetik gibi bir çok sektörel alanda önemli bir girdi, hammadde ve temel ürün olarak değerlendirilmektedir. Araştırma grubu Prof. Dr. Bahri Başaran'ın öncülüğünde kolajenli materyallerden kolajenin ekstrakte edilmesi, saflaştırılması ve özelliklerinin belirlenmesi, Prof. Dr. İhsan Yaşa'nın öncülüğünde elde edilen jelatinin enzimatik hidrolizi, modifiye edilmesi ve biyouyumluluk çalışmaları, Prof. Dr. Hayati Türkmen'in öncülüğünde hammadde ve ürünlerin kimyasa karakterizasyonu çalışmaları, Doç. Dr. Buğra Ocak'ın öncülüğünde film kaplama ve kapsülasyon çalışmaları, Prof. Dr. Oğuz Bayraktar'ın öncülüğünde tıbbi amaçlı malzemelerin üretimi çalışmaları, Prof. Dr. Ahmet Alçiçek tarafından hayvan besleme çalışmaları, Prof. Dr. Necip Tosun tarafından da bitki besleme çalışmaları ve Doç.Dr. Ali Mert tarafından elde edilen bulguların mevcut yöntemler ile istatistiksel olarak karşılaştırılması ve verilerin derlenip sunulması çalışmaları yürütülecektir.