Ege Dermatolojik Formülasyonlar Araştırma Grubu

Ege Dermatolojik Formülasyonlar Araştırma Grubuna Hoşgeldiniz.EGEDERMAraştırma Grubu, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde kurulmuş olup grubu oluşturan Akademisyenler uzun zamandır dermatoloji alanında yenilikçi ürünlere imza atmaktadır.EGEDERM geçmişinden gelen güçle başta dermatolojik hastalıklar olmak üzere, kronik yaraların iyileşmesi, ilaçların topikal yol ile derinin iç tabakalarına daha etkin taşınması ve kozmetik ürünlerin geliştirilmesi konusunda araştırmalar yapmakta ve inovatif ürünler geliştirmektedir.Hem Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hem de yurt içi ve yurtdışındaki diğer kurumlarla, klinik ve temel araştırma gruplarıyla işbirlikleri yürütülmektedir.Araştırma alanlarımız:Hastalıkların tedavisinde kullanılan taşıyıcı sistemlerin etki mekanizmalarının araştırılması ve aydınlatılmasıNano ve mikro ilaç taşıyıcı sistemlerin dermal bariyerleri aşacak/aşmayacak şekilde tasarlanmasıKronik hastalıklarda hasta uyuncunun artırılması ve tedavi sürecinin daha kolay ilerlemesi için akıllı ilaç uygulama sistemlerinin geliştirilmesiHasta odaklı ve bireyselleştirilmiş tedavi ürünlerinin üretimi için formülasyon tasarlanmasıElektro eğirme sistemleri, 3 boyutlu yazıcılar gibi çok fonksiyonlu aletlerin ilaç/kozmetik uygulama alanına adaptasyonunun artırılmasıPiyasada bulunmayan ve yetim ilaç sayılabilecek pediyatrik formu olmayan ilaçların hastaya özel olarak hazırlanması için formülasyon çalışmalarının yapılması ve hastaya sunulmasıdır.