Fonksiyonel Malzemeler Araştırma Grubu

Çalışma Alanlarımız:Akıllı fonksiyonel malzemeler, Biyoilham malzemeler, Hibrit biyomalzemeler,Nanomalzemeler/nanoyapılar, Kendini yenileyen malzemeler, Polimerik malzemeler,Yenilikçimembran malzemeler, Mikroenkapsülasyon teknolojileri, Fonksiyonel nanolifler, tekniktekstiller, Fotokatalitik özellikli inorganik malzemeler, İnorganik bağlayıcılar; fonksiyonelkompozit bağlayıcılar, Biyouyumlu yüzey kaplama yöntemleri, Adhesif malzemeler, Polimerikkompozitler, Yüksek dayanımlı hafif kompozitler ve metal-metal kompozitler, Biyosensörler,Mikrorobotik, Eklemeli üretim