Hakkımızda

Fonksiyonel Malzemeler Araştırma Grubu, fonksiyonel malzemelerin sentezi, karakterizasyonu

ve modellenmesi ile ilgili geniş ve çeşitli konularda araştırmalar yapan disiplinlerarası bir

gruptur. Grup, çok çeşitli malzemelere işlevsellik ve değer katmayı amaçlamaktadır. Bu,

disiplinlerarası, işbirliğine dayalı araştırmalar, sürdürülebilir teknolojiler geliştirmek esaslı,

çevresel etkileri düşük olmakla birlikte endüstriyel olarak uygulamalara da yönelik

ölçeklendirilebilecek çalışmalar ile sağlanacaktır. Grup üyeleri tamamlayıcı araştırma alanları ve

özgeçmişlere sahip öğretim üyeleri ve ekiplerinden oluşmaktadır. Grup, tüm araştırmacıların

mühendislik uygulamaları ve malzeme bilimleri arasındaki arayüzde yenilikçi araştırmalar

yapmaları için işbirlikçi ve üretken bir ortam yaratmak hedefiyle çalışmaktadır.